PUBLIKACJE

 

mini - EE dla obywateli Efektywność energetyczna dla obywateli

Nowa broszura opublikowana przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii Więcej Niż Energia. Zawiera:

  • * omówienie kluczowych zagadnień dotyczących efektywności energetycznej,
  • * najważniejsze dane dotyczące efektywności energetycznej budynków w Polsce,
  • * krótkie omówienie ustawy o efektywności energetycznej,
  • * analizę kontekstu ekonomiczno-społecznego.

 


mini - SMOG w szkole

SMOG w szkole …czyli o zanieczyszczeniu i jakości powietrza

Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

 

white

 


mini - jedz lokalnie mysl globalnie“Jedz lokalnie, myśl globalnie!” Pakiet edukacyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z II, III i IV etapu edukacyjnego.

Publikacja poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie. To, co jemy, ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie, region, kraj, a nawet cały świat. Pochylając się nad tematem żywności, jak w soczewce możemy zobaczyć pozytywne i negatywne strony globalizacji.

 

 

white


mini - Energetyka ObywatelskaEnergetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną

white

 

 

 

 

 


Raport PZS - OZE w 16 RPORaport końcowy – przekrojowa ocena zapisów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych w obszarach:

  • energia odnawialna i efektywność energetyczna,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
  • transport i gospodarka odpadami.

 

 


 


Drukuj Drukuj