Publikacje

Fundusze Europejskie dla Klimatu.
Partnerstwo w programowaniu funduszy europejskich na lata 2021-2027.

Raport pokazujący, jak Polska Zielona Sieć i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przyczyniły się do zielonej zmiany w wartych 76,5 mld euro unijnych funduszach. Ocena realizacji zasady partnerstwa i polskich planów w kluczowych obszarach, od efektywności energetycznej po sprawiedliwą transformację.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG

Polska Zielona Sieć, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (Lipiec 2022)

“Energetyka Społeczna”

Chcecie założyć własną wspólnotę energetyczną a nie wiecie od czego zacząć?

Duża dawka instrukcji, praktycznych porad i przykładów – ciekawych historii zakończonych sukcesem – które wszystkim chętnym i odważnym pomogą stworzyć i rozwinąć własną lokalną, wspólnotę energetyczną wykorzystującą odnawialne źródła energii – elektrycznej lub cieplnej.

 

Rescoop.eu, FoE Europe, Community Power, PZS (Grudzień 2021)

“Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu”

Jak sprawić, by unijne fundusze klimatyczne zostały wydane z korzyścią dla ludzi

CEE Bankwatch, PZS (Luty 2021)

“Efektywność energetyczna budynków w przyszłym budżecie UE”

Raport PZS, autorstwa Izabeli Zygmunt. Lipiec 2019

Efektywność energetyczna dla obywateli

Broszura opublikowana przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii Więcej Niż Energia. Zawiera:

  • omówienie kluczowych zagadnień dotyczących efektywności energetycznej,
  • najważniejsze dane dotyczące efektywności energetycznej budynków w Polsce,
  • krótkie omówienie ustawy o efektywności energetycznej,
  • analizę kontekstu ekonomiczno-społecznego.

SMOG w szkole

…czyli o zanieczyszczeniu i jakości powietrza. Scenariusze zajęć dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

Energetyka obywatelska

Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną

“Jedz lokalnie, myśl globalnie!” 

Pakiet edukacyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z II, III i IV etapu edukacyjnego. Publikacja poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie. To, co jemy, ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie, region, kraj, a nawet cały świat. Pochylając się nad tematem żywności, jak w soczewce możemy zobaczyć pozytywne i negatywne strony globalizacji.

Raport końcowy

– przekrojowa ocena zapisów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych w obszarach:

  • energia odnawialna i efektywność energetyczna,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
  • transport i gospodarka odpadami.