PUBLIKACJE


“Finansowanie Europejskiego Zielonego Ładu”

Jak sprawić, by unijne fundusze klimatyczne zostały wydane z korzyścią dla ludzi

CEE Bankwatch, PZS (Luty 2021)


“Wspólnoty energetyczne – dobre praktyki europejskie”

PZS (Grudzień 202o)


“Wspólnoty energetyczne – jak wdrożyć dyrektywę o odnawialnych źródłach energii”

Rescoop, PZS (Grudzień 202o)


 Śląsk 1 Sprawiedliwa transformacja Śląska Wyzwania z perspektywy społecznej –analiza i rekomendacje

Raport PZS, styczeń 2020

Śląsk 2 Sprawiedliwa transformacja Śląska Wyzwania z perspektywy społecznej –studium przypadku (Imielin)

Raport PZS, styczeń 2020

Wielkopolska 2 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania z perspektywy społecznej – analiza i rekomendacje

Raport PZS, styczeń 2020

Wielkopolska 1 Sprawiedliwa transformacja Wielkopolski Wschodniej. Wyzwania z perspektywy społecznej – studium przypadku

Raport PZS, styczeń 2020

Platforma Węglowa Platforma Węglowa jako mechanizm wspierania sprawiedliwej transformacjiPodstawowe informacje

PZS, styczeń 2020

blanco


Raport - EE - PZS - lipiec 2019 “Efektywność energetyczna budynków w przyszłym budżecie UE”

Raport PZS, autorstwa Izabeli Zygmunt. Lipiec 2019


mini - EE dla obywateli Efektywność energetyczna dla obywateli

Nowa broszura opublikowana przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii Więcej Niż Energia. Zawiera:

  • omówienie kluczowych zagadnień dotyczących efektywności energetycznej,
  • najważniejsze dane dotyczące efektywności energetycznej budynków w Polsce,
  • krótkie omówienie ustawy o efektywności energetycznej,
  • analizę kontekstu ekonomiczno-społecznego.

mini - SMOG w szkole SMOG w szkole …czyli o zanieczyszczeniu i jakości powietrzaScenariusze zajęć dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych

 


mini - jedz lokalnie mysl globalnie “Jedz lokalnie, myśl globalnie!” Pakiet edukacyjny przeznaczony do prowadzenia zajęć z uczniami i uczennicami z II, III i IV etapu edukacyjnego.Publikacja poświęcona jest w całości tematyce żywności w zglobalizowanym świecie. To, co jemy, ma wpływ na nasze najbliższe otoczenie, region, kraj, a nawet cały świat. Pochylając się nad tematem żywności, jak w soczewce możemy zobaczyć pozytywne i negatywne strony globalizacji.

 


mini - Energetyka Obywatelska Energetyka obywatelska

Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną

white


Raport PZS - OZE w 16 RPO Raport końcowy – przekrojowa ocena zapisów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych i Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych w obszarach:

  • energia odnawialna i efektywność energetyczna,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
  • transport i gospodarka odpadami.

 


 


Drukuj Drukuj