LIFE „RePower the Regions”

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa projektu: 101120862 — LIFE22-CET-RePower the Regions

Data rozpoczęcia: 01/10/2023

Data zakończenia: 31/03/2026

Źródło finansowania: LIFE Programme

Całkowita wartość projektu: 1,498,671.00 EUR

Oficjalna strona: RePower the Regions: Ambitious and inclusive clean energy plans for repowering the just transition regions – Bankwatch

Udział i przywództwo regionów o wysokoemisyjnym przemyśle w zielonej transformacji są kluczowe dla osiągnięcia stawianego przez Unię Europejską celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Opierając się na tym założeniu, RePower the Regions ma na celu zapewnić, że plany dekarbonizacyjne regionów powęglowych są zgodne z celami klimatycznymi Unii Europejskiej na rok 2030, posiadają lokalnie silne wsparcie oraz dostarczają praktycznych wskazówek i kierunków transformacji regionów powęglowych.

Projekt opiera się na doświadczeniach, które zdobyliśmy w trakcie przeprowadzania projektu LIFE RegENERate, którego celem było wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w decyzyjność podczas procesu sprawiedliwej transformacji i umożliwienie w szesnastu regionach sprawiedliwej transformacji z dziewięciu krajów – Bułgarii, Czechach, Estonii, Łotwie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech – rozwoju mechanizmów obywatelskich służących monitorowaniu i włączaniu mieszkańców w procesy decyzyjne.

Partnerzy: