Aktywni Obywatele

Polska Zielona Sieć otrzymała wsparcie działalności z programu Aktywni Obywatele  – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich. W ramach dotacji instytucjonalnej PZS m.in. stworzy nową strukturę  zarządczą i wzmocni kompetencje rozwijającego się zespołu, opracuje nowe zasady członkostwa i zorganizuje serię sieciujących warsztatów dla organizacji członkowskich. Dzięki remontowi biura w Warszawie stworzona zostanie dodatkowa przestrzeń do współpracy z licznymi partnerami.

Działania organizacji w latach 2022-24 dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

O programie 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest jednym z 12 programów prowadzonych w Polsce i finansowanych przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.

Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.