Pomiędzy drzewem, a betoniarką. Debata o wizji Krakowa jako miasta-ogrodu i szansach na jej realizację

obywatelska-kawiarenka-30.09W związku z tym, że zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w najbliższej Kawiarence Obywatelskiej, zamieszczamy też na naszej stronie informację i zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Walka o to, aby Kraków stał się miastem przyjaznym obywatelom, toczy się między innymi właśnie na „zielonym froncie”. Mnożą się protaesty przeciwko wycinkom drzew, zabudowie terenów zielonych i fatalnej jakości krakowskiego powietrza.

Czy należy traktować je jako przejawy małopolskiego ekoterroryzmu? Czy jest to po prostu dążenie do zachodnioeuropejskich standardów? Należy dbać przede wszystkim o mieszkańców, czy pielęgnować interesy deweloperów? Jakie dobre praktyki z tej dziedziny funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej i czy da się przenieść je na polski grunt? Więcej »

Park(ing) Day 2014 w Krakowie

Slideshow: Park(ing) Day w 2009 roku. Ul. Karmelicka. Organziator: Małopolski Instytut Kultury.

W ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Polska Zielona Sieć i Fundacja Otwarty Plan przyłączają się do organizowanego przez Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów happeningu zwanego Park(ing) Day.

Tego dnia, w wielu miastach na świecie, miejsca zazwyczaj zajmowane przez parkujące samochody zamieniane są w park. Mini park wypełniony zielenią, ławkami, stolikami. Mieszkańcy mogą zatrzymać się, napić herbaty, porozmawiać.

Jest to okazja do zastanowienia się nad kształtem otaczającej nas przestrzeni, która zbyt często zajeta jest przez parkujące samochody kosztem przestrzeni dla pieszych.

Park(ing) Day w Krakowie rozpocznie się o godz. 9.00, zakończy o godz. 19.00 na placu Nowym, u zbiegu ulic Estery i Kupa.

Zapraszamy.

Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!

piatka-dla-przyrodyInwestujmy, zamiast tylko wydawać! Ocena planów wykorzystania funduszy unijnych 2014-2020 na ochronę środowiska w regionach.

Czy grozi nam zmarnowanie ogromnego potencjału drzemiącego w środkach unijnych, którymi w latach 2014-2020 będą zarządzać polskie województwa? Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć wskazuje błędy w programowaniu funduszy unijnych na projekty energetyczne, zabezpieczenia przed powodzią i suszą oraz ochrony przyrody w regionach. Części z nich można jeszcze uniknąć na ostatnim etapie planowania sposobu wydawania tych środków, który właśnie się rozpoczyna.

Jesteśmy obecnie w kluczowym momencie planowania funduszy europejskich na lata 2014-2020. Wypracowane projekty Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), które określają ramy unijnego finansowania na poziomie regionalnym, są teraz negocjowane z Komisją Europejską. Rozpoczynają się prace nad dokumentami uszczegółowiającymi, które określają, kto dokładnie i na jakich zasadach będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.

Polska Zielona Sieć dokonała analizy projektów Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w trzech szczególnie ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska obszarach: 1. energetyki, głównie inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną; 2. łagodzenia skutków zjawisk związanych ze zmianami klimatu, takich jak powodzie i susze; 3. ochrony przyrody. Więcej »

Konwencja z Aarhus – konferencja 25.09.2014

konferencję podsumowującą wyniki projektu Fundacji Greenmind, realizowanego w partnerstwie ze greenmindZwiązkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, „Konwencja z Aarhus w praktyce – obywatelski monitoring administracji publicznej i dialog na rzecz zmian”, która odbędzie się w Warszawie, w czwartek 25 września 2014 roku.

Na konferencji zaprezentowane zostaną wyniki prowadzonych przez Fundację Greenmind badań stosowania prawa w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz prawa społeczeństwa do udziału w decyzjach dotyczących środowiska. Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 320 gmin z całej Polski i wszystkich 16 Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska (RDOŚ).

Wyniki ilościowe i jakościowe badania (czas oczekiwania na odpowiedź, procent odpowiedzi odmownych i argumentacja organów, różne traktowanie podmiotów, itd.) były podstawą do sformułowania wniosków i rekomendacji. Chcemy je przeanalizować w trakcie dyskusji panelowej z szerokim udziałem przedstawicieli administracji publicznej i ekspertów. Przedmiotem debaty będą także wyniki podobnego badania, które równolegle prowadziła Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia.

Swój udział w panelu dyskusyjnym potwierdzili: Więcej »

Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska – 18.09.2014

swiss_contributionPolska Zielona Sieć serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Fundusze europejskie 2014-2020 w regionach: dla ludzi i środowiska”, która odbędzie się w dniu 18.09.2014 w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37 w Warszawie.

W ramach środków unijnych na lata 2014-2020 na działania związane z ochroną środowiska przeznaczone zostanie w sumie aż ponad 19 mld euro. Jesteśmy obecnie w kluczowym momencie ustalania sposobu wydawania tych środków. Dużą odpowiedzialność za ich podział ponoszą obecnie samorządy wojewódzkie. Wiele kluczowych kwestii (np. kto dokładnie i na jakich zasadach może ubiegać się o środki) wyjaśni się na kolejnym, rozpoczynającym się właśnie etapie prac nad uszczegółowieniem programów czy też kryteriami wyboru projektów. Więcej »

Czyste powietrze w szkole! Ruszamy z warsztatami dla uczniów

cpdk-logoPolska Zielona Sieć, w ramach kampanii „Czyste powietrze dla Krakowa” zaprasza do kolejnej edycji edukacji o jakości powietrza, skierowanej do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgminazjalnych w Krakowie, ale i w województwie małopolskim. Warszataty prowadzone są nieodpłatnie dla szkół.

W 2013 roku przeprowadziliśmy 50 warsztatów, które cieszyły się pozytywnymi opiniami wśród uczniów i nauczycieli. Z racji dużego zapotrzebowania na informację i edukację z zakresu jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce, postanowiliśmy kontynuować warsztaty w roku 2014 – wiosenna tura została zakończona wraz z ostanim czerwcowym dzwonkiem. Natomiast druga tura jesienna, która wystartuje we wrześniu, potrwa do końca października. Więcej »

 1. 19.09.2014

  1. Shared Fundusze UE dla ludzi i środowiska – materiały pokonferencyjne.

   11:01am via Ekoprojekty

 2. 18.09.2014

  1. Shared Inwestujmy, zamiast tylko wydawać!.

   8:34am via dlaKlimatu

 3. 17.09.2014

  1. Shared Inwestujmy zamiast wydawać.

   6:12pm via Ekoprojekty

 4. 16.09.2014

  1. Shared Ochrona środowiska w funduszach europejskich 2014-2020.

   9:47am via Ekoprojekty

 5. 15.09.2014

  1. Shared W koopie siła!.

   8:00am via dlaKlimatu

 6. 12.09.2014

  1. Shared Unia musi powiedzieć STOP "krwawym minerałom".

   1:02pm via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared 17 września 2014: Dzień Solidarności z pracownicami fabryk odzieżowych w Kambodży.

   10:56am via Kupuj odpowiedzialnie

  3. Shared Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Afryki Subsaharyjskiej.

   9:00am via dlaKlimatu

 7. 11.09.2014

  1. Shared Nabór do projektu edukacyjnego dla szkół!.

   5:09pm via Koalicja Sprawiedliwego Handlu

  2. Shared 2 photos.

   12:29pm via Ekoprojekty

  3. Shared „Od konsumentów do aktywistów” - zaproszenie na warsztat.

   11:55pm via Kupuj odpowiedzialnie

 8. 9.09.2014

  1. Shared Wyprzedaż za wszelką cenę: spory o ziemię w Mozambiku.

   10:00am via dlaKlimatu

 9. 5.09.2014

  1. Shared Nowość – interaktywna mapa wynagrodzeń w branży odzieżowej.

   9:48am via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared Nowość – interaktywna mapa globalnego przemysłu odzieżowego.

   9:48am via Kupuj odpowiedzialnie

  3. Shared Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Azji (cz. II).

   8:00am via dlaKlimatu

 10. 4.09.2014

  1. Shared 3 photos.

   10:47am via Ekoprojekty

 11. 2.09.2014

  1. Shared Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Azji (cz. I).

   9:00am via dlaKlimatu

 12. 29.08.2014

  1. Shared Panele, które podążają za słońcem – wywiad z Marcinem Mizgalskim.

   11:43am via dlaKlimatu

 13. 28.08.2014

  1. Shared Kupuj Odpowiedzialnie w nowym roku szkolnym.

   2:48pm via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared 30 sierpnia zapraszamy do Warszawy!.

   2:15pm via Akcja dla Globalnego Południa

  3. Shared WARTOŚCI (nie tylko) ODŻYWCZE!.

   1:42pm via dlaKlimatu

  4. Shared Adaptacja do zmian klimatu się opłaca.

   11:00am via dlaKlimatu

 14. 26.08.2014

  1. Shared E-learning: jak uczyć o odpowiedzialnej konsumpcji.

   10:20am via Kupuj odpowiedzialnie

 15. 22.08.2014

  1. Shared Debata dot.RPO woj. zachodniopomorskie, 10.09.2014.

   11:09am via Ekoprojekty

  2. Shared Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Ameryki Północnej.

   8:00am via dlaKlimatu

 16. 20.08.2014

  1. Shared Boliwia legalizuje pracę dzieci! Wyraź swój sprzeciw i podpisz petycję!.

   1:00pm via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared Rolnictwo odporne na suszę.

   11:00am via dlaKlimatu

 17. 19.08.2014

  1. Shared Europa chce azerskiego gazu - jakim kosztem?.

   8:07pm via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared Europa chce azerskiego gazu - jakim kosztem?.

   3:55pm via Akcja dla Globalnego Południa

  3. Shared Argentyńczycy przeciwko europejskim koncernom paliwowym.

   10:00pm via Akcja dla Globalnego Południa

 18. 18.08.2014

  1. Shared Obrońca praw człowieka Andy Hall oskarżony i zatrzymany.

   11:42am via Kupuj odpowiedzialnie

  2. Shared Rolnictwo i zmiany klimatu: prognozy dla Ameryki Łacińskiej.

   10:00am via dlaKlimatu

 19. 14.08.2014

  1. Shared Źródła utrzymania mieszkańców Afryki zależą od adaptacji do zmian klimatu.

   9:00am via dlaKlimatu

 20. 13.08.2014

  1. Shared Przełomowy wyrok: handlarz eksportujący elektroniczne śmieci do Afryki za kratkami.

   8:37pm via Kupuj odpowiedzialnie

 21. 12.08.2014

  1. Shared Greenpeace rozdaje solary za darmo do 17 sierpnia!.

   4:44pm via dlaKlimatu

  Upstream