Koniec tajemnic! Agencje kredytów eksportowych muszą działać jawnie

Ubezpieczenia kredytów eksportowychOpublikowany właśnie raport „ECAs go to market” autorstwa CEE Bankwatch Network i Finance&Trade Watch pokazuje, jak niewiele wiadomo na temat działalności 7 agencji kredytów eksportowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Polskie organizacje monitorujące jawność działania polskiej agencji wskazują, że od ponad 2 lat nie sposób uzyskać informacji o tym, jakich konkretnie przedsiębiorców wspiera, oraz jakie są kwoty udzielanej pomocy.

Polska Zielona Sieć, biorąca udział w tworzeniu raportu, od 2015 r. stara się uzyskać informacje o tym, jakie konkretnie inwestycje wspiera Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.). Spółka ta, powołana i kontrolowana przez państwo, odmawia udostępnienia informacji ze względu na „tajemnicę ubezpieczeniową”. Obecnie toczy się postępowanie sądowe mające rozstrzygnąć spór. Do postępowania włączyła się Sieć Obywatelska Watchdog Polska a Rzecznik Praw Obywatelskich już rok temu wystosował list do prezesa KUKE, w którym wskazał wątpliwości co do możliwości odmawiania udostępnienia informacji publicznej przez KUKE ze względu na tajemnicę ubezpieczeniową .

Więcej »

Od szkolnych ogrodów do odpowiedzialnej konsumpcji

KONFERENCJA ŻYWNOŚĆ-OGRODY-EDUKACJAWraz z Fundacją Otwarty Plan zapraszamy na konferencję pt. Żywność – Ogrody – Edukacja. Do uczestnictwa zapraszamy nauczycielki, nauczycieli, edukatorki oraz edukatorów. Konferencja jest częścią europejskiej kampanii “Jedz lokalnie, myśl globalnie! Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych”, dedykowanej tematyce żywności we współczesnym świecie.

Data: 4.12.2017 , godz. 11.00-16.15

Miejsce: Kraków, ul. Lubicz 5, Hotel Europejski

Celem konferencji jest popularyzacja działań, materiałów i metod edukacyjnych wypracowanych w kampanii popularyzacja ekologicznego ogrodu szkolnego jako narzędzia edukacji globalnej zwrócenie uwagi na globalne wyzwania, takie jak: dostęp do żywności, zmiany klimatu, negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko, oraz lokalne rozwiązania, oparte na wspieraniu lokalnego i ekologicznego rolnictwa, społeczności rolniczych, odpowiedzialnej konsumpcji żywności oraz tworzeniu inicjatyw na rzecz suwerenności żywnościowej.

Więcej »

Global Justice Night znowu w 5 miastach!

GJN 2017picoW tym roku ponownie zapraszamy się na Global Justice Night do Szczecina, Łodzi, Wrocławia, Rzeszowa i Lublina. Będą ciekawi ludzie, filmy, nagrody, muzyka, dobre napoje i świetna atmosfera dzięki Wam! Globalna sprawiedliwość zaczyna się od lokalnych spotkań! Wstęp wolny.

Global Justice Night, czyli noc sprawiedliwości globalnej, to wieczory filmowo-dyskusyjne w luźnej atmosferze, przy dobrej muzyce, organizowane dzień po dniu w 5 miastach z pomocą organizacji członkowskich należących do Polskiej Zielone Sieci:

  • 15 listopada (środa) / Szczecin / g. 19.00, Cafe Hormon, ul. Monte Cassino 6
  • 16 listopada (czwartek) / Łódź / g. 19.00, Niebostan, ul. Piotrkowska 17
  • 17 listopada (piątek) / Wrocław / g. 18.00, Klub Surowiec, ul. Ruska 46A
  • 21 listopada (wtorek) / Lublin / g. 17.30, Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1
  • 24 listopada (piątek) / Rzeszów / g. 18.07, Estrada Caffe, Rynek 26

Więcej »

Zapraszamy na kongres!

450x150 Tematem przewodnim tegorocznego kongresu będzie przede wszystkim poprawa efektywność energetycznej, zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym, w kontekście ubóstwa energetycznego, zmian prawnych oraz innych planowanych i podejmowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Poprawa efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego w naszym kraju to nie lada wyzwanie – z ponad pięciu milionów domów w Polsce, 7 na 10 jest ocieplonych za słabo lub wcale. Ich energożerność a więc i ogromne zapotrzebowanie na paliwo z jednej strony pogłębia zjawisko ubóstwa energetycznego, z drugiej zaś zmusza ludzi do sięgania po paliwa najgorszej jakości oraz spalania ich w najtańszych piecach/kotłach. To właśnie emitowane w ten sposób zanieczyszczenia powodują, że Polska jest obecnie najczarniejszą plamą na mapie jakości powietrza w Europie.

Sektor mieszkaniowy w Polsce, w największym stopniu odpowiedzialny za niską emisję powodującą smog i tysiące przedwczesnych zgonów rocznie, był dotychczas pomijany i nigdy nie doczekał się w Polsce systemowego i efektywnego wsparcia. mającego na celu poprawę efektywności energetycznej. Najwyższy czas to zmienić!

Długo oczekiwane, systemowe zmiany dotyczące gospodarowania energią w polskich domach, opracowywane są właśnie zarówno na szczeblu regionalnym, krajowym jak i unijnym.

Dlatego też wszystkich, a w szczególności przedstawicieli 150 partnerów ruchu Więcej Niż Energia, którego działalność koordynujemy, z największą przyjemnością zapraszamy na Kongres, który, w formie jednodniowej konferencji, odbędzie się 1 grudnia (piątek) w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, będącym współorganizatorem wydarzenia.

Więcej »

Przyszłość funduszy z ETS – apel Koalicji Klimatycznej

Smoke emission from factory pipesJuż lada moment, na początku listopada zakończą się prace nad rewizją dyrektywy w sprawie handlu emisjami (ETS). Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów jest kwestia wykorzystania wskazanych w niej instrumentów – funduszy stworzonych specjalnie w celu wspierania modernizacji i dywersyfikacji systemów energetycznych w krajach Europy środkowo-wschodniej (tzw. Fundusz Modernizacyjny i art.10c)

Koalicja Klimatyczna, reprezentująca czołowe polskie organizacje ekologiczne (w tym Polską Zieloną Sieć), apeluje do instytucji Unii Europejskiej – Rady, Komisji i Parlamentu – o uszczelnienie dotychczasowych przepisów i zagwarantowanie by fundusze te mogły być wykorzystywane do rozwoju odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej lub dostosowania sieci przesyłowych do energetyki rozproszonej, zamiast – jak ma to miejsce w naszym kraju – stanowić kolejne źródło dotowania przestarzałych i trujących polskich elektrowni węglowych.

Więcej »

2w1 czyli ekologia ręka w rękę ze sztuką

Eco Made FestivalJeszcze do 5 listopada można zgłaszać prace na konkurs „ECOmade Contest 2017”, zorganizowanego w ramach zbliżającego się wielkimi krokami festiwalu Ecomade, któremu patronuje m.in. Polska Zielona Sieć.

W konkursie można zgłaszać projekty artystyczne zrealizowane w oparciu o filozofię upcyklingu, czyli wtórnego przetwarzania odpadów w celu stworzenia produktów o wartości wyższej niż przetwarzane produkty. Prace konkursowe będą ocenianie w pięciu kategoriach: Fashion, Design, oraz Art & Craft.

Dokładne informacje o konkursie znajdują się na stronie: ecomadefestival.pl

Więcej »

Elektromobilność stosowana – zapraszamy na konferencję

ElektromobilityW piątek 6 października, podczas pierwszego dnia Międzynarodowych Targów EkoFlota 2017, w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędzie się konferencja E-Mobility: Elektromobilność, Energia Odnawialna, Zrównoważony Transport.

W konferencji weźmie udział szerokie grono specjalistów z różnych sektorów i branż z Polski oraz zagranicy. Głównym tematem będzie rozwój rynku pojazdów elektrycznych i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pełny program konferencji i informacje o prelegentach dostępne są pod adresem: https://menadzerfloty.pl/ekoflota/konferencja/

Choć konferencja jest jedynym zamkniętym i odpłatnym wydarzeniem podczas dwudniowych targów, nikt nie jest bez szans – na samym dole podpowiemy, jak można wziąć niej udział :)

Więcej »

Odnawialne subsydia dla nieodnawialnych paliw

Fossil Fuels Subsidies Report - okladkaEuropejskie rządy wciąż dotują wydobycie i eksploatację węgla, ropy i gazu kwotą ponad 112 mld euro rocznie, pomimo swych deklaracji całkowitego wycofania wsparcia dla paliw kopalnych do roku 2020. Dziś ukazał się raport ukazujący jak wiele europejskie kraje i instytucje mają do zrobienia, by wypełnić swe zobowiązania.

Autorzy raportu – Climate Action Network, Overseas Development Institute i Green Budget Germany – analizując okres 2014-2016 naliczyli aż 999 przykładów finansowego wsparcia, jakich jedenaście europejskich krajów oraz sama Unia Europejska udzieliły w postaci ulg podatkowych i finansowania ze środków publicznych – zarówno bezpośredniego jak i pośredniego, poprzez inwestycje przedsiębiorstw państwowych. Największa część zidentyfikowanych subsydiów zasila sektor transportowy (44%) oraz przemysł (13%).

Jedenaście krajów objętych analizą, czyli Czechy, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, odpowiadało za 83% łącznej emisji gazów cieplarnianych związanej z energetyką w Europie (2013 r.).

Więcej »

Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów

Scales of justice with judge gavel on tableApel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.

Niezależne sądy i środowisko są w Polsce zagrożone. Mamy do czynienia z próbą całkowitego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.

Jakość powietrza, legalność wycinki drzewa, prawidłowość funkcjonowania zakładów przemysłowych – to tylko kilka spraw, które niebawem mogą być rozstrzygane nie przez niezawisłego arbitra, a przez człowieka zależnego od polityków i ich interesów.

Dlatego jako osoby, dla których ważne jest dobro ludzi i środowiska, sprzeciwiamy się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym.

Więcej »

Najbardziej szkodliwe subsydia do paliw kopalnych

FFSA - infografika1Mit „taniego węgla” utrzymuje się w Polsce tylko dlatego, że wykorzystanie paliw kopalnych jest wciąż podtrzymywane różnego rodzaju subsydiami. W europejskim plebiscycie na najbardziej szkodliwe sposoby wspierania paliw kopalnych, polskie władze zajęły niechlubne pierwsze miejsce. Unijne ulgi dla sektora energetycznego polski rząd wykorzystuje w sposób dokładnie odwrotny niż ten, na który zostały przyznane: zamiast wspierać odchodzenie od węgla, dotują go.

22 maja w Brukseli organizacja Climate Action Network (CAN) Europe ogłosiła wyniki pierwszego europejskiego plebiscytu „Fossil Fuels Subsidy Awards” na najgorsze przykłady subsydiów dla paliw kopalnych w krajach europejskich W kategorii, dotyczącej finansowania bezpośredniego (kategoria „Zabójcze Subsydia”, ang. „Deadly Funding Award”) niechlubne pierwsze miejsce zajęły polskie władze, za sprzeczne z przeznaczeniem wykorzystanie unijnych ulg dla sektora energetycznego, przyznawanych od 2013 roku na podstawie Dyrektywy o Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS). Artykuł 10c tej dyrektywy daje obecnie w drodze wyjątku możliwość okresowego przyznawania przedsiębiorstwom energetycznym w dziesięciu mniej zamożnych krajach członkowskich UE darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Warunkiem jednak jest przeznaczenie ekwiwalentnej kwoty na inwestycje w dywersyfikację struktury energetycznej i źródeł dostaw energii elektrycznej oraz ograniczanie emisji dwutlenku węgla.

W ramach unijnej puli darmowych uprawnień do emisji na lata 2013-2019 o szacunkowej wartości 12 miliardów euro, ponad 60% darmowych pozwoleń na emisję, o szacunkowej wartości 7,4 miliarda Euro, przyznano Polsce. Krajowy Plan Inwestycyjny (KPI) zawierający listę polskich projektów, które zgłoszono do realizacji w ramach darmowych uprawnień do emisji w ponad 82 proc. składa się z inwestycji w paliwa kopalne. Zaledwie 8,5 proc. wymienionych w KPI projektów dotyczy inwestycji w odnawialne źródła energii, z czego jednak niemal wszystkie (29 z 31) to inwestycje we współspalanie biomasy z węglem – kontrowersyjną technologię, która w praktyce jest ukrytym subsydium dla węgla.

Więcej »