Razem dla pokoju – 18. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej

teg-2016-plakat Od 18-tu lat w trzecim tygodniu listopada odbywa się Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczny TEG odbędzie się pod hasłem „Razem dla pokoju”. W najbliższych dniach w całej Europie w szkołach i instytucjach odbywać się będą spotkania, projekcje filmów, warsztaty, happeningi i koncerty, a uczniowie i uczennice śląskich szkół wezmą udział w grze miejskiej „Fair Train”, w Katowicach w dniu 16-tego listopada.

Na współczesną sytuację globalną znaczący wpływ mają konflikty zbrojne i europejski kryzys postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców. Stąd tegoroczne hasło TEG, promujące działania polegające na przeciwdziałaniu takim zjawiskom jak: dyskryminacja, ubóstwo, nierówności społeczne, wyczerpywanie zasobów oraz wezwanie do budowania pokoju na świecie.

Wydarzeniem, które z sukcesem i rosnącym zainteresowaniem już po raz szósty promuje TEG wśród uczniów i uczennic śląskich szkół, jest gra miejska „Fair Train”.   Więcej »

Unia Europejska potrzebuje skutecznej polityki klimatycznej

cee-ngo-wdrazanie-porozumienia-paryskiego-warszaty-w-warszawie-3-4-listopada-2016Europejskie organizacje ekologiczne nawołują do rewizji unijnej polityki klimatycznej. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewnią realizacji Porozumienia Paryskiego, które dzisiaj weszło w życie, po tym jak 5 października ratyfikowała je Unia Europejska.

Podpisane 12 grudnia 2015 roku w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ma zapobiec ociepleniu klimatu powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Unia Europejska, aby skutecznie chronić klimat powinna zreformować swoją politykę energetyczno-klimatyczną – czytamy w stanowisku przyjętym przez 19 europejskich organizacji ekologicznych, które w dniach 3-4 listopada spotkały się w Warszawie na warsztatach dotyczących wdrożenia postanowień Porozumienia Paryskiego. Aby nie przekroczyć granicy wzrostu temperatur o 1,5 stopnia, Unia Europejska powinna przede wszystkim podwyższyć swój wewnętrzny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 z 40% do 55%  – uważają organizacje pozarządowe.

Obecne regulacje dotyczące ochrony klimatu zawierają wiele luk i wyłączeń, które ograniczają ich skuteczność. Przykładowo, według szacunków organizacji Transport & Environment, dzięki lukom w systemie ESR obejmującym emisje m.in. z transportu i budownictwa, Polska zamiast proponowanych przez Komisję Europejską 7-proc. redukcji emisji do 2030 roku, mogłaby de facto utrzymać swoje emisje na niezmienionym poziomie. Dlatego też główne narzędzia europejskiej polityki klimatycznej  – system handlu emisjami (ETS) dotyczący m.in. sektora energii oraz rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), dotyczące m.in. transportu i budownictwa  – wymagają zdaniem organizacji ekologicznych reformy.

Więcej »

Jak założyć jadalny miejski ogród?

plakat_wystawaddMieszkańcy i mieszkanki miast często przekonani są, że decyzja o życiu w dużej aglomeracji wyklucza możliwość posiadania ogrodu. Pomysłodawcy wystawy „Miejskie ogrody”, która 7 listopada zostanie otwarta w krakowskiej Galerii Kazimierz przekonują, że w mieście możliwe jest nie tylko ogrodnictwo, ale także posiadanie jadalnych upraw.

Ogródki balkonowe, farmy okienne, czy ogrody społecznościowe to zdaniem przedstawicieli oraz przedstawicielek Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Otwarty Plan, pomysł na namiastkę wymarzonego ogrodu, a także możliwe źródło świeżych owoców, warzyw i ziół.

Mobilna instalacja „Miejskie ogrody”, którą w pierwszej kolejności będzie można zobaczyć w Galerii Kazimierz w Krakowie od 7 do 21 listopada, przedstawia konkretne narzędzia pozwalające na efektywne prowadzenie miejskich upraw. Przedstawione rozwiązania przygotowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i bioróżnorodności, dzięki czemu przyszłe uprawy będą pełnowartościowe i bezpieczne dla lokalnego środowiska.

Więcej »

Zapraszamy na Global Justice Night…

gjn1pion400…czyli cykliczne wydarzenie, zapoczątkowane w Szczecinie, ale w tym roku również w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie. Sprawdźcie daty! Będziemy rozmawiać o pracy w krajach globalnego Południa, a także o tym, czy wszyscy na świecie mają takie same możliwości do dobrego, szczęśliwego życia i od kogo to zależy. Wszystko przy dobrej muzyce i w przyjemnej atmosferze.

Na Global Justice Night spotkamy się z reporterem Gazety Wyborczej Adamem Leszczyńskim, z pisarzem i chirurgiem Mateuszem Janiszewskim, afrykanistką i dziennikarką Martą Nowakowską oraz z projektantką Malwiną Wędzikowską.

 

 

Terminy Global Justice Night w 5 miastach:

  • Szczecin – 15 października (sobota) g.19.00 – Stara Rzeźnia
  • Łódź – 22 października (sobota) g.19.00 – Żarty Żartami
  • Rzeszów – 12 listopada (sobota) g.18.57 – Klub Plus
  • Wrocław – 24 listopada (czwartek) g.19.00 – Klub Proza
  • Lublin – 26 listopada (sobota) g.19.00 – Galeria Labirynt

Więcej »

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

wne-keo-2016 W jakim kierunku energetyka obywatelska rozwija się obecnie na świecie, u naszych sąsiadów, a jak w Polsce?

Jakie są dobre praktyki i dotychczasowe doświadczenia? Jakie są główne bariery jej rozwoju i jak je pokonać?

Jakie możliwości jej rozwoju istnieją już dziś, a jakie właśnie się otwierają?

Gdzie szukać instrumentów wsparcia i jak z nich korzystać?

O rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych i możliwościach podnoszenia efektywności energetycznej na I Ogólnopolskim Kongresie Energetyki Obywatelskiej (28-29.09) dzielić się doświadczeniami i dyskutować będą przedstawiciele rządu, samorządów, parlamentarzystów, przedsiębiorców, uczelni, organizacji branżowych i pozarządowych. Gościem specjalnym będzie m.in. przedstawiciel największej spółdzielni energetycznej w Niemczech, zrzeszającej ponad 125 tys. osób, pan Christoph Rasch.

Więcej »

Zielone budownictwo – sympozjum w Warszawie

6 Green Building Symposium

5 października w Warszawie odbędzie Green Building Symposium – międzynarodowe wydarzenie skupiające architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia wnętrz, a także konsultantów i top management w firmach sektora budowlanego.

Tematem wiodącym szóstej już edycji sympozjum będą zielone standardy i najnowsze rozwiązania stosowane zarówno dla budynków projektowanych i nowo powstających, jak i tych istniejących, poddawanych modernizacji.

Więcej »

Pomóżmy wydać raport o wycinkach drzew w miastach

Drzewa w mieścieTrwa crowdfundingowa akcja, mająca na celu opracowanie i wydanie społecznego raportu nt. wycinek drzew we wszystkich dużych miastach – stolicach województw. Do niezbędnej kwoty brakuje zaledwie ok. 15% .

Raport, jaki dzięki tej akcji może powstać, byłby solidnym argumentem w publicznej debacie dotyczącej potrzeby ochrony drzew.

 

Czas, w jakim ważą się losy tego projektu jest znamienny – w lipcu pojawiły się plany zniesienia ustawowej ochrony drzew i przeniesienie jej do kompetencji władz gminnych, co w praktyce oznaczałoby zielone (o ironio!) światło dla niekontrolowanej wycinki drzew na niespotykaną wcześniej skalę.

Zbiórka funduszy na zebranie informacji i opracowanie raportu, trwa na polskiej platformie crowdfundingowej PolakPotrafi, pod adresem: polakpotrafi.pl/projekt/na-strazy-drzew, gdzie znajduje się też szczegółowy opis projektu.

Więcej »

Raport: Brudne technologie węglowe

Okładka 2Najnowszy raport pt. „Podsycanie ognia” (ang. „Fuelling the Fire”) światowej organizacji Friends of the Earth International ukazuje jak poważne zagrożenie dla klimatu i stanu środowiska stanowi podziemne zgazowanie węgla.

Podziemne zgazowanie węgla (PZW) błędnie nazywane jest przez przemysł węglowy “czystą technologią węglową” i przyszłością branży energetycznej. Wymienia się ją również jako jeden z możliwych kierunków działania na rzecz ochrony atmosfery i klimatu. Raport „Fuelling the Fire” zawiera opis prób wykorzystania technologii PZW z Australii, Stanów Zjednoczonych, Chin, RPA i Wielkiej Brytanii, realizowanych w okresie ostatnich 30 lat. Jak wskazują autorzy raportu, technologia ta powoduje poważne straty w środowisku naturalnym (m.in. poprzez skażenie wody), a jej rozpowszechnienie spowodowałoby katastroficzne zmiany klimatu. Emisje dwutlenku węgla związane z produkcją prądu z PZW są ok. 10-krotnie większe niż w przypadku energetyki słonecznej i blisko 40-krotnie większe niż w energetyce wiatrowej.

Raport pokazuje, że podziemne zgazowanie węgla nie jest bezpieczne ani dla środowiska, ani dla klimatu. Polska powinna upatrywać swojej szansy na transformację niskoemisyjną w sprawdzonych i bezpiecznych technologiach: w odnawialnych źródłach energii i poprawie efektywności energetycznej – komentuje Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia z organizacji ekologicznej Polska Zielona Sieć.

Więcej »

Sąd odrzucił skargę mieszkanki Zakopanego w sprawie Programu ochrony powietrza

Smog w Zakopanem w styczniu 2016 roku, fot. Jan DanekWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił dzisiaj skargę Jolanty Sitarz-Wójcickiej, aktywistki Podhalańskiego Alarmu Smogowego, która zaskarżyła małopolski Program ochrony powietrza. Sąd stwierdził, że mieszkanka Zakopanego nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego. Aktywistka zapowiada skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ustnym uzasadnieniu postanowienia sąd całkowicie pominął argumentację skarżącej o konieczności zastosowania prounijnej wykładni prawa polskiego i ograniczył się do przytoczenia podręcznikowej definicji interesu prawnego i jego naruszenia mówi Miłosz Jakubowski, prawnik Fundacji Frank Bold, która wraz z kancelarię radców prawnych Sanecki Kowalik Filipcova, wspierała mieszkankę Zakopanego w postępowaniu przed WSA w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zastosował wykładni stosowanej np. przez sądy niemieckie czy czeskie, które w analogicznych sytuacjach wyrokowały, że obywatele mogą domagać się sądowej kontroli programów ochrony powietrza – dodaje Miłosz Jakubowski.

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie postanowienia. Na pewno złożymy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiada Jolanta Sitarz-Wójcicka.

Więcej »

Raport: Trujemy siebie i swoich sąsiadów

infografika_raport-1

Pierwsza w historii analiza skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza dowodzi, że polska energetyka w największym stopniu truje mieszkańców Unii Europejskiej szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.   

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez elektrownie węglowe mogą przemieszczać się daleko poza granice krajów, dlatego wspólne wysiłki na rzecz ich redukcji powinny stanowić priorytet dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, to Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów zatruwających siebie i swoich sąsiadów szkodliwymi pyłami. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego dzisiaj przez międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag. Organizacje podkreślają, że odchodzenie od energetyki opartej na węglu przyniosłoby ogromne korzyści zdrowotne dla wszystkich mieszkańców Europy.

Raport zatytułowany „Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick” (ang. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”) analizuje skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez wszystkie elektrownie Unii Europejskiej, dla których dostępne były aktualne dane dotyczące emisji (257 z 280 elektrowni). Wedle kalkulacji uwzględniających najnowsze dostępne dane, emisje z samej energetyki węglowej są odpowiedzialne w Europie za ponad 22 900 przedwczesnych zgonów i dziesiątki tysięcy schorzeń rocznie – począwszy od chorób serca po nowotwory. Dodatkowo, generują one nawet 62,3 miliardów euro kosztów zdrowotnych związanych ze skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Więcej »