List otwarty do uczestników 17 Pikniku Olimpijskiego w Warszawie

Biegnąc na Igrzyska Europejskie do Baku, pamiętajcie o więźniach azerskiego reżimu, którzy ich nie zobaczą.

sfrW najbliższą sobotę, 23 maja 2015 r., Polski Komitet Olimpijski organizuje 17 Piknik Olimpijski z okazji zbliżających się I Igrzysk Europejskich w Azerbejdżanie. Pomimo informacji na stronie, że piknik jest otwarty „absolutnie dla wszystkich”, organizacje pozarządowe nie dostały pozwolenia na zorganizowanie stoiska informującego o problemach dziennikarzy i działaczy praw człowieka w Azerbejdżanie. Sponsorami polskiej reprezentacji na Igrzyska w Baku są m.in. Totalizator Sportowy „Lotto”, Kulczyk Investments, Tauron Polska Energia oraz PKN Orlen. Więcej »

Antysmogowy okrągły stół w Zakopanem

Apel_o_walke_ze_smogiem_fot_Mateusz_JanicaW piątek, 8 maja br. z inicjatywy Podhalańskiego Alarmu Smogowego i Polskiej Zielonej Sieci odbyło się specjalne spotkanie z udziałem wiceburmistrza i radnych Zakopanego oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Podczas wydarzenia aktywiści Alarmu Smogowego przekazali na ręce wiceburmistrza Wiktora Łukaszczyka podpisany przez ponad tysiąc osób apel o podjęcie walki z zanieczyszczeniem powietrza w Zakopanem, a samorządowcy z Krakowa podzielili się doświadczeniami z działań prowadzonych przez miasto w walce ze smogiem. Powołana została także grupa robocza ds. walki z zanieczyszczeniem powietrza, w skład której wejdą przedstawiciele Rady i Urzędu Miasta Zakopane, Podhalańskiego Alarmu Smogowego oraz Polskiej Zielonej Sieci.

W sezonie grzewczym zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem regularnie przekracza dopuszczalne normy. Średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu przekracza normę prawie 9-krotnie. Przez ponad 80 dni w roku odnotowuje się też przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego PM10. Głównym źródłem zakopiańskiego smogu są domowe piece, w których pali się węglem, drewnem, a czasem nawet odpadami. Więcej »

Zielona Sieć na Dniach Ziemi w Krakowie

IMG_1538Podobnie jak w latach ubiegłych, byliśmy obecni na Dniach Ziemi i Krakowskiej Wystawie Ekologicznej zorganizowanej przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

W tym roku towarzyszyły nam rowery prądowtwórcze, ale i zestaw solarny, w skład którego wchodzi panel fotowoltaiczny do produkcji energii elektryczej i kolektor słoneczny do ogrzewania wody (a konkretnie ciepłej wody użytkowej). Z zestawu solarnego skorzystaliśmy dzięki uprzejmości Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświecimia – za co gorąco dziękujemy. Podobne urządzenia, stają się dziś coraz powszechniej instalowane na domach i budynkach w wielu miastach Unii Europejskiej, od Finlandii, przez Niemcy po Portugalię. Coraz więcej Europejek i Europejczyków w swoich domach korzysta z energii odnawialnej. Więcej »

PZS na Światowym Dniu Ziemi

Dzien_Ziemi

W ostatni weekend kwietnia Polska Zielona Sieć wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Krakowie i Warszawie. Na stoiskach edukacyjnych PZS uczestnicy Dnia Ziemi mogli poszerzyć swoją wiedzę o nowoczesnej i zielonej energetyce, porozmawiać o odnawialnych źródłach energii oraz podpisać apel w sprawie rozwoju energetyki obywatelskiej w naszym kraju. Dzięki rowerom prądotwórczym, które znajdowały się w namiotach PZS każdy odwiedzający mógł także sprawdzić energetyczny potencjał swoich mięśni.

Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

23 kwietnia w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została podpisana Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej zainicjowana przez ClientEarth, Greenpeace, Polską Zieloną Sieć i WWF. To początek współpracy organizacji pozarządowych, obywateli,  samorządów i innych instytuc230415_popieram_ozeji działających na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Wśród sygnatariuszy Deklaracji są eksperci, przedstawiciele świata nauki, samorządowcy, publicyści, a także politycy – Waldemar Pawlak (PSL), prof. Maciej Nowicki (były minister środowiska) i Andrzej Rozenek (poseł na Sejm).

Sygnatariusze deklaracji zamierzają budować szeroką koalicję społeczną, by działać na rzecz zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom równych szans związanych z rozwojem rozproszonych źródeł energii odnawialnej oraz poprawą efektywności energetycznej. Nowopowstała koalicja będzie także domagać się od rządzących wprowadzenia sprawiedliwych, przejrzystych oraz efektywnych mechanizmów regulacyjnych, a także przeznaczenia większości dochodów państwa z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na inwestycje związane z rozwojem energetyki obywatelskiej.

Tekst deklaracji. (pdf)

List otwarty do Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie przydrożnych drzew

sosna-rabkaWrocław, 17 kwietnia 2015 roku Usuwajmy przyczyny wypadków, a nie drzewa W dniu 10 kwietnia br. NIK ogłosił wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie takiej zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, które uniemożliwiłyby ponowne sadzenie drzew w miejscach, w których uprzednio wycięto drzewa ze względu na bezpieczeństwo ruchu.

Słuszne jest podjęcie przez Izbę ważnej kwestii bezpieczeństwa ruchu na drogach obsadzonych drzewami. Jednak jednoznaczne oceny zawarte w propozycji NIK mogą prowadzić do niekorzystnego i trudnego do zaakceptowania wycinania drzew w ogóle. Może to być też dogodny temat zastępczy, przy braku skutecznych działań ukierunkowanych na usuwanie przyczyn wypadków. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że wybrany do powyższej interwencji został wątek poboczny, o niewielkim znaczeniu (co wyjaśniam w załączniku). Bezpieczeństwo na drodze to złożone zagadnienie, będące przedmiotem rozległych badań naukowych oraz troski praktyków, zwłaszcza policji i służb drogowych, jak też organizacji społecznych. Wypadki drogowe mają rozmaite przyczyny, nieraz trudne do ustalenia. Drzewo bywa czynnikiem zaostrzającym skutki wypadnięcia pojazdu z drogi, jednak rzadko bywa jego bezpośrednią przyczyną. W sytuacjach, kiedy przyczyny wypadku leżą gdzie indziej, należy się skupić na ich identyfikacji i usunięciu lub złagodzeniu. Nierzadko zdarza się, że drzewa są w następstwie takich nieszczęść usuwane, ale ludzie giną nadal. Usunięcie drzew, zwłaszcza ich znacznej liczby, z przyczyn związanych z bezpieczeństwem ruchu powinno zostać poprzedzone audytem BRD. Więcej »

Stanowisko organizacji ekologicznych ws. Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Fundacja ClientEarth, Greenpeace, HEAL Polska i Polska Zielona Sieć wystosowały wspólne stanowisko w sprawie projektu Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska. Organizacje zwracają uwagę, że Program nie będzie miał mocy prawnej ani nie zapewni samorządom środków do walki z zanieczyszczeniem powietrza. Domagają się również m.in. przyjęcia zmian prawnych, które doprowadzą do ograniczenia wykorzystania najbrudniejszych paliw, tworzenia stref ograniczonej emisji w miastach oraz zapewnienia samorządom środków na inwestycje zmniejszające poziom zanieczyszczeń.

Organizacje pozarządowe podkreślają, że z perspektywy zdrowia publicznego walka z brudnym powietrzem powinna stanowić priorytet dla polskich władz. Tymczasem przedstawiony przez Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Ochrony Powietrza, nawet w perspektywie wieloletniej, nie doprowadzi do poprawy jego jakości.

Pełna treść stanowiska organizacji pozarządowych.

Nabory do Komitetów Monitorujących RPO 2014-2020

ekoprojektyZachęcamy organizacje pozarządowe do uczestniczenia w wyborach do poszczególnych Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne Województw na lata 2014-2020 ogłaszanych przez Rady Działalności Pożytku Publicznego w 16 województwach.

Szczegóły dotyczące etapów wyborów przedstawicieli społecznych w poszczególnych województwach publikujemy w serwisie ekoprojekty.pl

W części województw odłoszono już wyniki wyoborów, w innych ma miejsce etap zgłaszania kandydatów, a w jeszcze innych odbywa się głosowanie.

Kampania Podhalańskiego Alarmu Smogowego

Wzorem Krakowa, czy Dolnego Śląska ruszyła kampania na rzecz poprawy jakości powietrza w Zakopanem, zimowej stolicy Polski.

Podhale to rejon chętnie odwiedzany przez turystów. Ale to także rejon, w którym mieszkańcy zasługują na życie w czystym środowisku. Samym widokiem gór żyć nie można, szczególnie kiedy ten widok przysłania smog.

I tu z pomocą przychodzi inicjatywa Podhalańskiego Alarmu Smogowego (PAS). Na początek powstał film “Walka o oddech” w reż. B. Solika, z Andrzejem Bargielem w roli głównej.

“Ludzie pytają, co w górach jest ważne, a ja odpowiadam, że to samo, co w życiu: oddychanie” – mówi Andrzej Bargiel, wybitny himalaista i narciarz wysokogórski, który swoim udziałem w filmie “Walka o oddech” wsparł kampanię Podhalańskiego Alarmu Smogowego.

Powstanie filmu zostało sfinansowane przez Fundację ClientEarth Polska.

Międzynarodowa konferencja “Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”

konferencja1Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję “Rolnictwo przyszłości przyjazne dla rolników i klimatu”, która odbędzie się 12-13 grudnia 2014 r. w Warszawie.

Rolnictwo z jednej strony przyczynia się do zmian klimatu, gdyż jest odpowiedzialne za znaczną część emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie konsekwencje zmian klimatycznych coraz bardziej zagrażają produkcji żywności w Europie i na świecie. Podczas naszej konferencji będziemy dyskutować o tym, dlaczego rolnictwo może być ważnym narzędziem ochrony klimatu i zasobów naturalnych oraz w jaki sposób przyczyniać się do tego mogą rolnicy i konsumenci żywności.

Do udziału w konferencji zapraszamy szczególnie osoby zainteresowane tematem zrównoważonego rolnictwa, rozwojem społeczności rolniczych oraz ruchów i inicjatyw tworzonych przez konsumentów żywności.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS “Społem”, ul. Grażyny 13/15 (mapa)

Termin: 12 grudnia 2014 r. (piątek) – konferencja;

13 grudnia 2014 r. (sobota) – wizyta studyjna w mazowieckich gospodarstwach rolnych.

Więcej informacji oraz szczegółowy program konferencji.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (kliknij, aby przejść do formularza). Zgłoszenia przyjmujemy do 10 grudnia. Więcej »