Raport: Światowy odwrót od inwestycji węglowych

BB2017 - okladka W 2016 roku inwestycje w energetykę węglową na świecie spadły aż o 62 procent. Tylko w  Chinach i  Indiach wstrzymano prace nad ponad setką elektrowni. Jeśli ten trend się utrzyma, istnieje szansa na zatrzymanie ocieplenia klimatu poniżej 2 stopni Celsjusza. W  Unii Europejskiej tylko dwa państwa będą otwierać nowe bloki na węgiel – Polska i w  mniejszej liczbie Niemcy.

Opublikowany dziś raport „Boom i po boomie 2017. Śladami inwestycji węglowych na świecie” (org. “Boom and Bust 2017 – Tracking The Global Coal Plant Pipeline”), przygotowany przez międzynarodowe organizacje Greenpeace, Sierra Club i CoalSwarm, donosi, że w ubiegłym roku na świecie więcej projektów węglowych zostało wstrzymanych, niż rozpoczętych.

W skali globalnej w 2016 roku zainaugurowano budowę bloków węglowych o łącznej mocy aż o 62% mniejszej niż miało to miejsce rok wcześniej. O 42% spadła też moc elektrowni znajdujących się w fazie planowania budowy.

Azja: odnawialne źródła w górę, węgiel w dół

Jako główne przyczyny dekoniunktury w energetyce węglowej raport wskazuje przede wszystkim zmiany w otoczeniu politycznym i ekonomicznym dla węgla, jakie zaszły  w Chinach i  Indiach. W związku z malejącym wykorzystaniem istniejących elektrowni węglowych, a zarazem ogromnym zanieczyszczeniem powietrza, znacząco zmniejszono plany rozbudowy mocy. Jednocześnie w obu krajach trwa boom w  energetyce odnawialnej, który wzmaga się wraz z postępującym spadkiem cen tych technologii. W efekcie, w Indiach instytucje finansowe wycofują gwarancje dla nowych projektów węglowych, postrzegając je jako nierokujące na zwrot kapitału.

Więcej »

Czy spalanie biomasy drzewnej chroni klimat? W Polsce raczej nie.

Wbrew tezom forsowanym przez polskiego ministra środowiska, spalanie biomasy drzewnej w większości przypadków jest dalekie od neutralności z punktu widzenia klimatu. Wycinanie na cele energetyczne całych drzew powoduje znacznie wyższe emisje CO2 netto niż uwolnienie tej samej ilości energii z paliw kopalnych, jak wynika z badań opublikowanych właśnie przez brytyjski instytut Chatham House. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że polska energetyka będzie w coraz większym stopniu opierać się na spalaniu biomasy drzewnej, traktując ją jako odnawialne źródło energii, na równi z wiatrem, słońcem i geotermią. Do uzyskania 15% udziału energii z OZE w 2020 roku być może uda się nam doczołgać (choć nie jest to pewne), tyle że klimat na tym nic nie zyska.

Założenie o neutralności emisyjnej spalania biomasy drzewnej jest – jak pokazują najnowsze badania – w większości przypadków błędne. Raport „Woody Biomas for Power and Heat” Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Chatham House w Londynie, opublikowany 23 lutego 2017, dowodzi, że jedynym rodzajem drewna, który można spalać bez szkody dla klimatu, są odpady przemysłu drzewnego, i to wyłącznie te, które nie mogą zostać wykorzystane do produkcji wyrobów drewnopochodnych. Wycinanie na opał całych drzew powoduje natomiast znacznie wyższą emisję dwutlenku węgla netto niż wyprodukowanie tej samej ilości energii z gazu, a nawet z węgla.

Więcej »

PIT contra SMOG

PITza2016Coroczne rozliczanie swoich podatków nie musi być trudne. Polska Zielona Sieć oferuje bezpłatny i bardzo wygodny program do roczliania PITów. Dzięki niemu każdy będzie mógł głęboko odetchnąć – po pierwsze dlatego, że rozliczenie pójdzie my łatwo i szybko, a po drugie, że 1% swojego podatku skieruje na walkę o czystsze powietrze.

Każda i każdy z nas od wielu lat ma możliwość zadecydowania i wskazania w dorocznej deklaracji PIT do jakiej organizacji pożytku publicznego fiskus ma przekazać 1% naszych podatków. Przekazanie 1% nie wiąże się dla podatnika z żadnym obciążeniem.

Program oferowany przez Polską Zieloną Sieć jest bardzo łatwy, zaaprobowany przez ekspertów, posiada najpopularniejsze wnioski i formularze, ułatwia wysyłkę elektroniczną PITu, a 1% podatku kieruje na walkę o czyste środowisko.

Polecamy, zapraszamy, namawiamy do skorzystania:

zielonasiec.pl/pity/

 

Czym będzie można palić w polskich piecach?

Infografika - rośnie liczba miast z przekroczonym rocznym limitem dni ze smogiemSzybko rośnie liczba miast, w których już teraz został przekroczony dopuszczalny limit 35 dni w roku z wyjątkowo zanieczyszczonym powietrzem – alarmuje Polska Zielona Sieć. Z szesnastu miast tydzień temu, dziś ich liczba zbliża się do trzydziestu. Wynik zakończonych właśnie konsultacji nowych aktów prawnych regulujących jakości paliw stałych na polskim rynku pokażą jak na dłoni czy Ministerstwo Energii zamierza podjąć działania skuteczne, czy jedynie pozorowane.

We wszystkich krajach unijnych prawo dopuszcza 35 dni w roku, w których zanieczyszczenie powietrza może przekraczać dopuszczalne limity dobowe. Do listy polskich miast, w których limit ten został już przekroczony (po 51 dniach) dołączyły właśnie Wrocław, Dąbrowa Górnicza, Jelenia Góra, Cieszyn, Kędzierzyn Koźle, Kłodzko, Legnica, Olesno, Tychy i Ząbkowice Śląskie. Oznacza to, że w polskich miastach w sezonie grzewczym, zapylenie pyłem PM10 niemal bez przerwy przekracza dopuszczalne prawem limity.

Głównym źródłem problemu są zanieczyszczenia pochodzące z domowych pieców opalanych głównie węglem, który często jest bardzo złej jakości. Tzw. niska emisja odpowiada za blisko 90 proc. emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu oraz ponad połowę emisji pyłów zawieszonych PM10.

Sytuację mogłyby poprawić przepisy przygotowywane obecnie w Ministerstwie Energii. 21 lutego upłynął termin zgłaszania uwag do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (przede wszystkim węgla) oraz do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Niestety zmiany zaproponowane w styczniu br. przez Ministerstwo Energii, oparte w dużej mierze na przygotowanych jeszcze przez poprzedni rząd projektach, w ocenie Polskiej Zielonej Sieci, która złożyła uwagi do projektów, nie doprowadzą do poprawy jakości powietrza. Więcej »

SMOG – roczny limit wyczerpał się w połowie lutego

inforgafika_smog2017Od początku roku minęło zaledwie półtora miesiąca a 16 polskich miast już przekroczyło dopuszczalny, roczny limit 35 dni z przekroczeniem norm jakości powietrza – alarmuje Polska Zielona Sieć. Najczęściej zanieczyszczonym powietrzem oddychają mieszkańcy południowej i centralnej Polski. Rząd zapowiadał podjęcie zdecydowanych działań w celu walki ze smogiem, a tymczasem pierwsze propozycje dotyczące norm jakości węgla pokazują, że rząd zamierza prowadzić działania pozorowane – ocenia organizacja.

Roczny dopuszczalny limit dni z przekroczeniem norm dobowych dla pyłu zawieszonego PM10 wynika z prawa unijnego. Polska Zielona Sieć sprawdziła jak często występowały przekroczenia norm na poszczególnych stacjach WIOŚ w całym kraju od początku roku do dnia 15 lutego. Listę miast, w których najczęściej występowało brudne powietrze otwierają Kraków, Nowy Targ i Wodzisław Śląski – w nich zanieczyszczonym powietrzem oddychano przez 41 spośród 46 dni 2017 roku. Na dalszych miejscach znajdują się Zabrze, Tarnów, Nowy Sącz i Nowa Ruda. Więcej »

Drżyj SMOGu

ORAOrganizacje pozarządowe walczące o prawo do czystego powietrza, zyskały nowego, ważnego sojusznika. Od strony prawnej możemy liczyć na cenną pomoc ze strony mecenasów z Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Współpracę pomiędzy trzema ekologicznymi  organizacjami pozarządowymi – Greenpeace Polska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi oraz Polską Zieloną Siecią–  a warszawskimi prawnikami rozpoczęliśmy 13 lutego w warszawskiej siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.

Podczas spotkania i briefingu prasowego zostały przedstawione założenia projektu oraz został powołany zespół roboczy, który ma pracować nad realizacją planów krótkoterminowych oraz rozpocząć działania długofalowe. Więcej »

Jedz lokalnie, działaj globalnie – konkurs wideo!

Czy wiecie, skąd pochodzi żywność na Waszych talerzach? Czy wiecie, jaka jest jej jakość? A może słyszeliście o przemysłowej produkcji żywności, która wpływa na pogłębianie zmian klimatu, wyczerpywanie zasobów naturalnych i na społeczności rolników na całym świecie?

Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Otwarty Plan organizują konkurs video towarzyszący międzynarodowemu projektowi Jedz lokalnie, myśl globalnie. Wspólnie z uczniami gimnazjów i liceów, pomysłodawcy projektu poszukują odpowiedzi na pytania wynikające ze współczesnego modelu produkcji żywności. Celem konkursu jest poszukiwanie kreatywnych pomysłów na lokalne działania, które mogą stanowić odpowiedź na problemy związane ze współczesnym modelem produkcji i konsumpcji żywności. Koordynatorzy projektu zachęcają do zaprezentowania swoich pomysłów w postaci krótkich filmów nagranych telefonem lub tabletem. Film wytypowany przez jury konkursu, zostanie wyprodukowany przez profesjonalne studio filmowe i będzie miał szansę dotrzeć do tysięcy ludzi w Polsce i Europie. Więcej »

SMOG – i co dalej? Ankieta wśród internautów

Czy styczniowy epizosurveyd smogowy zmienił świadomość Polaków na temat smogu? Czy wiemy jak się przed nim chronić? Jakich działań mieszkańcy Polski oczekują od władz w celu poprawy jakości powietrza? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczy ankieta, którą do końca stycznia można wypełnić w internecie. Badanie opinii internautów na temat smogu jest projektem pro bono Ośrodka Ewaluacji prowadzonym we współpracy z Polską Zieloną Siecią.

Wypełnienie krótkiej ankiety (smog.badanie.net) zajmuje ok. 5 minut. Znajdziemy w niej pytania m.in. dotyczące tego, czy zanieczyszczenie powietrza to problem dotyczący naszej okolicy. Jej celem jest również poznanie wiedzy na temat sposobów ochrony przed smogiem oraz metod zwalczania tego problemu. Ankieta będzie prowadzona do 31 stycznia. Więcej »

Rozwój nie szkodzi

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wg ONZ17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w 2015 roku przez przywódców wszystkich państw w ramach ONZ, to 17 rzeczy, które łączą nas z mieszkańcami krajów Globalnego Południa. Każdy kraj, czyli również Polska, ma opracować swój sposób na realizację tych celów.

Polska Zielona Sieć opracowała broszurę “Rozwój? Nie szkodzi. Dobre życie dla wszystkich według Celów Zrównoważonego Rozwoju“, w której przybliża 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, będących swego rodzaju planem dla świata na najbliższe 15 lat. Kluczowym założeniem przyjętym przy określaniu tych celów jest by nikogo nie zostawiać z tyłu, pokonywać wyzwania w partnerstwie i zrozumieniu dla możliwości oraz problemów poszczególnych państw. Gdy czyjś rozwój oddala ludzi, nawet z innego kontynentu, od dobrego życia, to jak może wciąż nazywać się rozwojem?

Więcej »

Jak wyhodować żywność na parapecie? Wystawa “Miejskie ogrody” w Warszawie

Wystawa "Miejskie ogrody" (Fot. Aleksandra Ziółkowska, Polska Zielona Sieć)Mieszkańcy i mieszkanki miast często przekonani są, że decyzja o życiu w dużej aglomeracji wyklucza możliwość posiadania ogrodu. Pomysłodawcy wystawy „Miejskie ogrody”, z którą można zapoznać się w warszawskiej w Hali Koszyki od 13 grudnia do 2 stycznia, przekonują, że w mieście możliwe jest nie tylko ogrodnictwo, ale także hodowla jadalnych upraw.  Ogródki balkonowe, farmy okienne, czy ogrody społecznościowe to zdaniem przedstawicieli Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Otwarty Plan, pomysł na namiastkę wymarzonego, jadalnego ogrodu.

Mieszkańcy miast poszukując pełnowartościowej żywności często czują się zdezorientowani. Ceny w części sklepów ekologicznych są poza zasięgiem wielu zainteresowanych, podczas gdy sklepowe półki uginają się pod ciężarem przemysłowo produkowanej żywności, kuszącej względnie niską ceną. Apetyt jednak maleje wraz ze wzrostem świadomości społecznych i ekologicznych konsekwencji niektórych wyborów konsumenckich. Monouprawy wyjaławiające gleby, trudna sytuacja lokalnych rolników wobec rozwijających się globalnych korporacji, a także pogarszająca się jakość żywności, którą finalnie znajdujemy na naszych talerzach – to tylko część argumentów za podejmowaniem bardziej świadomych wyborów konsumenckich. W projekcie „Jedz lokalnie, myśl globalnie”, któremu towarzyszy instalacja „Miejskie ogrody”, Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Otwarty Plan przybliżają konsumentom warunki w jakich współcześnie produkowana jest żywność oraz w jaki sposób przekłada się to na sytuację mieszkańców krajów Globalnego Południa, zmiany klimatu, czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Projekt przygotowany został przede wszystkim z myślą o uczniach wszystkich etapów edukacyjnych w ramach projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Kampania aktywizująco-edukacyjna dla szkół”. Wystawa otrzymała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Więcej »