Rozwój nie szkodzi

17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wg ONZ17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych w 2015 roku przez przywódców wszystkich państw w ramach ONZ, to 17 rzeczy, które łączą nas z mieszkańcami krajów Globalnego Południa. Każdy kraj, czyli również Polska, ma opracować swój sposób na realizację tych celów.

Polska Zielona Sieć opracowała broszurę “Rozwój? Nie szkodzi. Dobre życie dla wszystkich według Celów Zrównoważonego Rozwoju“, w której przybliża 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, będących swego rodzaju planem dla świata na najbliższe 15 lat. Kluczowym założeniem przyjętym przy określaniu tych celów jest by nikogo nie zostawiać z tyłu, pokonywać wyzwania w partnerstwie i zrozumieniu dla możliwości oraz problemów poszczególnych państw. Gdy czyjś rozwój oddala ludzi, nawet z innego kontynentu, od dobrego życia, to jak może wciąż nazywać się rozwojem?

Więcej »

Jak wyhodować żywność na parapecie? Wystawa “Miejskie ogrody” w Warszawie

Wystawa "Miejskie ogrody" (Fot. Aleksandra Ziółkowska, Polska Zielona Sieć)Mieszkańcy i mieszkanki miast często przekonani są, że decyzja o życiu w dużej aglomeracji wyklucza możliwość posiadania ogrodu. Pomysłodawcy wystawy „Miejskie ogrody”, z którą można zapoznać się w warszawskiej w Hali Koszyki od 13 grudnia do 2 stycznia, przekonują, że w mieście możliwe jest nie tylko ogrodnictwo, ale także hodowla jadalnych upraw.  Ogródki balkonowe, farmy okienne, czy ogrody społecznościowe to zdaniem przedstawicieli Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Otwarty Plan, pomysł na namiastkę wymarzonego, jadalnego ogrodu.

Mieszkańcy miast poszukując pełnowartościowej żywności często czują się zdezorientowani. Ceny w części sklepów ekologicznych są poza zasięgiem wielu zainteresowanych, podczas gdy sklepowe półki uginają się pod ciężarem przemysłowo produkowanej żywności, kuszącej względnie niską ceną. Apetyt jednak maleje wraz ze wzrostem świadomości społecznych i ekologicznych konsekwencji niektórych wyborów konsumenckich. Monouprawy wyjaławiające gleby, trudna sytuacja lokalnych rolników wobec rozwijających się globalnych korporacji, a także pogarszająca się jakość żywności, którą finalnie znajdujemy na naszych talerzach – to tylko część argumentów za podejmowaniem bardziej świadomych wyborów konsumenckich. W projekcie „Jedz lokalnie, myśl globalnie”, któremu towarzyszy instalacja „Miejskie ogrody”, Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Otwarty Plan przybliżają konsumentom warunki w jakich współcześnie produkowana jest żywność oraz w jaki sposób przekłada się to na sytuację mieszkańców krajów Globalnego Południa, zmiany klimatu, czy wyczerpywanie się zasobów naturalnych. Projekt przygotowany został przede wszystkim z myślą o uczniach wszystkich etapów edukacyjnych w ramach projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Kampania aktywizująco-edukacyjna dla szkół”. Wystawa otrzymała honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej. Więcej »

Razem dla pokoju – 18. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej

teg-2016-plakat Od 18-tu lat w trzecim tygodniu listopada odbywa się Tydzień Edukacji Globalnej. Tegoroczny TEG odbędzie się pod hasłem „Razem dla pokoju”. W najbliższych dniach w całej Europie w szkołach i instytucjach odbywać się będą spotkania, projekcje filmów, warsztaty, happeningi i koncerty, a uczniowie i uczennice śląskich szkół wezmą udział w grze miejskiej „Fair Train”, w Katowicach w dniu 16-tego listopada.

Na współczesną sytuację globalną znaczący wpływ mają konflikty zbrojne i europejski kryzys postaw obywatelskich wobec sytuacji uchodźców. Stąd tegoroczne hasło TEG, promujące działania polegające na przeciwdziałaniu takim zjawiskom jak: dyskryminacja, ubóstwo, nierówności społeczne, wyczerpywanie zasobów oraz wezwanie do budowania pokoju na świecie.

Wydarzeniem, które z sukcesem i rosnącym zainteresowaniem już po raz szósty promuje TEG wśród uczniów i uczennic śląskich szkół, jest gra miejska „Fair Train”.   Więcej »

Unia Europejska potrzebuje skutecznej polityki klimatycznej

cee-ngo-wdrazanie-porozumienia-paryskiego-warszaty-w-warszawie-3-4-listopada-2016Europejskie organizacje ekologiczne nawołują do rewizji unijnej polityki klimatycznej. Ich zdaniem obecne regulacje nie zapewnią realizacji Porozumienia Paryskiego, które dzisiaj weszło w życie, po tym jak 5 października ratyfikowała je Unia Europejska.

Podpisane 12 grudnia 2015 roku w Paryżu globalne porozumienie klimatyczne ma zapobiec ociepleniu klimatu powyżej 1,5 stopnia Celsjusza. Unia Europejska, aby skutecznie chronić klimat powinna zreformować swoją politykę energetyczno-klimatyczną – czytamy w stanowisku przyjętym przez 19 europejskich organizacji ekologicznych, które w dniach 3-4 listopada spotkały się w Warszawie na warsztatach dotyczących wdrożenia postanowień Porozumienia Paryskiego. Aby nie przekroczyć granicy wzrostu temperatur o 1,5 stopnia, Unia Europejska powinna przede wszystkim podwyższyć swój wewnętrzny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 z 40% do 55%  – uważają organizacje pozarządowe.

Obecne regulacje dotyczące ochrony klimatu zawierają wiele luk i wyłączeń, które ograniczają ich skuteczność. Przykładowo, według szacunków organizacji Transport & Environment, dzięki lukom w systemie ESR obejmującym emisje m.in. z transportu i budownictwa, Polska zamiast proponowanych przez Komisję Europejską 7-proc. redukcji emisji do 2030 roku, mogłaby de facto utrzymać swoje emisje na niezmienionym poziomie. Dlatego też główne narzędzia europejskiej polityki klimatycznej  – system handlu emisjami (ETS) dotyczący m.in. sektora energii oraz rozporządzenie ws. wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR), dotyczące m.in. transportu i budownictwa  – wymagają zdaniem organizacji ekologicznych reformy.

Więcej »

Jak założyć jadalny miejski ogród?

plakat_wystawaddMieszkańcy i mieszkanki miast często przekonani są, że decyzja o życiu w dużej aglomeracji wyklucza możliwość posiadania ogrodu. Pomysłodawcy wystawy „Miejskie ogrody”, która 7 listopada zostanie otwarta w krakowskiej Galerii Kazimierz przekonują, że w mieście możliwe jest nie tylko ogrodnictwo, ale także posiadanie jadalnych upraw.

Ogródki balkonowe, farmy okienne, czy ogrody społecznościowe to zdaniem przedstawicieli oraz przedstawicielek Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Otwarty Plan, pomysł na namiastkę wymarzonego ogrodu, a także możliwe źródło świeżych owoców, warzyw i ziół.

Mobilna instalacja „Miejskie ogrody”, którą w pierwszej kolejności będzie można zobaczyć w Galerii Kazimierz w Krakowie od 7 do 21 listopada, przedstawia konkretne narzędzia pozwalające na efektywne prowadzenie miejskich upraw. Przedstawione rozwiązania przygotowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i bioróżnorodności, dzięki czemu przyszłe uprawy będą pełnowartościowe i bezpieczne dla lokalnego środowiska.

Więcej »

Zapraszamy na Global Justice Night…

gjn1pion400…czyli cykliczne wydarzenie, zapoczątkowane w Szczecinie, ale w tym roku również w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie. Sprawdźcie daty! Będziemy rozmawiać o pracy w krajach globalnego Południa, a także o tym, czy wszyscy na świecie mają takie same możliwości do dobrego, szczęśliwego życia i od kogo to zależy. Wszystko przy dobrej muzyce i w przyjemnej atmosferze.

Na Global Justice Night spotkamy się z reporterem Gazety Wyborczej Adamem Leszczyńskim, z pisarzem i chirurgiem Mateuszem Janiszewskim, afrykanistką i dziennikarką Martą Nowakowską oraz z projektantką Malwiną Wędzikowską.

 

 

Terminy Global Justice Night w 5 miastach:

  • Szczecin – 15 października (sobota) g.19.00 – Stara Rzeźnia
  • Łódź – 22 października (sobota) g.19.00 – Żarty Żartami
  • Rzeszów – 12 listopada (sobota) g.18.57 – Klub Plus
  • Wrocław – 24 listopada (czwartek) g.19.00 – Klub Proza
  • Lublin – 26 listopada (sobota) g.19.00 – Galeria Labirynt

Więcej »

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

wne-keo-2016 W jakim kierunku energetyka obywatelska rozwija się obecnie na świecie, u naszych sąsiadów, a jak w Polsce?

Jakie są dobre praktyki i dotychczasowe doświadczenia? Jakie są główne bariery jej rozwoju i jak je pokonać?

Jakie możliwości jej rozwoju istnieją już dziś, a jakie właśnie się otwierają?

Gdzie szukać instrumentów wsparcia i jak z nich korzystać?

O rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych i możliwościach podnoszenia efektywności energetycznej na I Ogólnopolskim Kongresie Energetyki Obywatelskiej (28-29.09) dzielić się doświadczeniami i dyskutować będą przedstawiciele rządu, samorządów, parlamentarzystów, przedsiębiorców, uczelni, organizacji branżowych i pozarządowych. Gościem specjalnym będzie m.in. przedstawiciel największej spółdzielni energetycznej w Niemczech, zrzeszającej ponad 125 tys. osób, pan Christoph Rasch.

Więcej »

Zielone budownictwo – sympozjum w Warszawie

6 Green Building Symposium

5 października w Warszawie odbędzie Green Building Symposium – międzynarodowe wydarzenie skupiające architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia wnętrz, a także konsultantów i top management w firmach sektora budowlanego.

Tematem wiodącym szóstej już edycji sympozjum będą zielone standardy i najnowsze rozwiązania stosowane zarówno dla budynków projektowanych i nowo powstających, jak i tych istniejących, poddawanych modernizacji.

Więcej »

Pomóżmy wydać raport o wycinkach drzew w miastach

Drzewa w mieścieTrwa crowdfundingowa akcja, mająca na celu opracowanie i wydanie społecznego raportu nt. wycinek drzew we wszystkich dużych miastach – stolicach województw. Do niezbędnej kwoty brakuje zaledwie ok. 15% .

Raport, jaki dzięki tej akcji może powstać, byłby solidnym argumentem w publicznej debacie dotyczącej potrzeby ochrony drzew.

 

Czas, w jakim ważą się losy tego projektu jest znamienny – w lipcu pojawiły się plany zniesienia ustawowej ochrony drzew i przeniesienie jej do kompetencji władz gminnych, co w praktyce oznaczałoby zielone (o ironio!) światło dla niekontrolowanej wycinki drzew na niespotykaną wcześniej skalę.

Zbiórka funduszy na zebranie informacji i opracowanie raportu, trwa na polskiej platformie crowdfundingowej PolakPotrafi, pod adresem: polakpotrafi.pl/projekt/na-strazy-drzew, gdzie znajduje się też szczegółowy opis projektu.

Więcej »

Raport: Brudne technologie węglowe

Okładka 2Najnowszy raport pt. „Podsycanie ognia” (ang. „Fuelling the Fire”) światowej organizacji Friends of the Earth International ukazuje jak poważne zagrożenie dla klimatu i stanu środowiska stanowi podziemne zgazowanie węgla.

Podziemne zgazowanie węgla (PZW) błędnie nazywane jest przez przemysł węglowy “czystą technologią węglową” i przyszłością branży energetycznej. Wymienia się ją również jako jeden z możliwych kierunków działania na rzecz ochrony atmosfery i klimatu. Raport „Fuelling the Fire” zawiera opis prób wykorzystania technologii PZW z Australii, Stanów Zjednoczonych, Chin, RPA i Wielkiej Brytanii, realizowanych w okresie ostatnich 30 lat. Jak wskazują autorzy raportu, technologia ta powoduje poważne straty w środowisku naturalnym (m.in. poprzez skażenie wody), a jej rozpowszechnienie spowodowałoby katastroficzne zmiany klimatu. Emisje dwutlenku węgla związane z produkcją prądu z PZW są ok. 10-krotnie większe niż w przypadku energetyki słonecznej i blisko 40-krotnie większe niż w energetyce wiatrowej.

Raport pokazuje, że podziemne zgazowanie węgla nie jest bezpieczne ani dla środowiska, ani dla klimatu. Polska powinna upatrywać swojej szansy na transformację niskoemisyjną w sprawdzonych i bezpiecznych technologiach: w odnawialnych źródłach energii i poprawie efektywności energetycznej – komentuje Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia z organizacji ekologicznej Polska Zielona Sieć.

Więcej »