Sąd odrzucił skargę mieszkanki Zakopanego w sprawie Programu ochrony powietrza

Smog w Zakopanem w styczniu 2016 roku, fot. Jan DanekWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił dzisiaj skargę Jolanty Sitarz-Wójcickiej, aktywistki Podhalańskiego Alarmu Smogowego, która zaskarżyła małopolski Program ochrony powietrza. Sąd stwierdził, że mieszkanka Zakopanego nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego. Aktywistka zapowiada skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ustnym uzasadnieniu postanowienia sąd całkowicie pominął argumentację skarżącej o konieczności zastosowania prounijnej wykładni prawa polskiego i ograniczył się do przytoczenia podręcznikowej definicji interesu prawnego i jego naruszenia mówi Miłosz Jakubowski, prawnik Fundacji Frank Bold, która wraz z kancelarię radców prawnych Sanecki Kowalik Filipcova, wspierała mieszkankę Zakopanego w postępowaniu przed WSA w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zastosował wykładni stosowanej np. przez sądy niemieckie czy czeskie, które w analogicznych sytuacjach wyrokowały, że obywatele mogą domagać się sądowej kontroli programów ochrony powietrza – dodaje Miłosz Jakubowski.

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie postanowienia. Na pewno złożymy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiada Jolanta Sitarz-Wójcicka.

Podstawowy zarzut podniesiony w skardze dotyczył faktu, iż Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nie zakłada obowiązku przyjęcia uchwały antysmogowej dla wszystkich gmin, w których występują regularne przekroczenia norm jakości powietrza, w tym dla Zakopanego. Wymóg podjęcia tzw. uchwały antysmogowej przewidziano w nim tylko dla terenu Krakowa. Zdaniem skarżącej program narusza w ten sposób unijną dyrektywę CAFE w sprawie jakości powietrza. Dyrektywa ta przewiduje, że organ musi wybrać takie środki celem poprawy jakości powietrza, które możliwie najszybciej doprowadzą do przestrzegania wartości dopuszczalnych.

Małopolskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w całej Polsce. Według najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego zanieczyszczenia mutagennym benzo(a)pirenem w niechlubnej czołowej dziesiątce najbrudniejszych miast w kraju znalazły się Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Proszowice, Nowy Sącz i Zakopane.

Informacja prasowa Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Frank Bold

Raport: Trujemy siebie i swoich sąsiadów

infografika_raport-1

Pierwsza w historii analiza skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza dowodzi, że polska energetyka w największym stopniu truje mieszkańców Unii Europejskiej szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.   

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez elektrownie węglowe mogą przemieszczać się daleko poza granice krajów, dlatego wspólne wysiłki na rzecz ich redukcji powinny stanowić priorytet dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, to Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów zatruwających siebie i swoich sąsiadów szkodliwymi pyłami. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego dzisiaj przez międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag. Organizacje podkreślają, że odchodzenie od energetyki opartej na węglu przyniosłoby ogromne korzyści zdrowotne dla wszystkich mieszkańców Europy.

Raport zatytułowany „Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick” (ang. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”) analizuje skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez wszystkie elektrownie Unii Europejskiej, dla których dostępne były aktualne dane dotyczące emisji (257 z 280 elektrowni). Wedle kalkulacji uwzględniających najnowsze dostępne dane, emisje z samej energetyki węglowej są odpowiedzialne w Europie za ponad 22 900 przedwczesnych zgonów i dziesiątki tysięcy schorzeń rocznie – począwszy od chorób serca po nowotwory. Dodatkowo, generują one nawet 62,3 miliardów euro kosztów zdrowotnych związanych ze skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

infografika_raport-3Niestety, polskie elektrownie przodują w emisji zanieczyszczeń na tle całej Europy, powodując każdego roku ponad 5800 przedwczesnych zgonów, w tym 4690 za granicą. Pogorszenie zdrowia spowodowane oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem generuje także koszty zdrowotne obciążające całe społeczeństwo – mówi Weronika Piestrzyńska z polskiego oddziału Health and Environment Alliance (HEAL Polska).

Opalana węglem brunatnym elektrownia w Bełchatowie (PGE) emituje zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń spośród wszystkich sklasyfikowanych elektrowni, powodując rocznie ok. 1270 przedwczesnych zgonów. W pierwszej piątce najbardziej trujących elektrowni znalazły się także elektrownie w Kozienicach (Enea) i Rybniku (EDF), powodujące każdego roku odpowiednio 650 i 480 przedwczesnych zgonów.

Transformacja w stronę czystszych źródeł energii powinna być wspólnym wysiłkiem wszystkich krajów Europy, jednak szczególne zadanie stoi tu przed Polską, będącą największym w energetyce emitentem zanieczyszczeń – mówi Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

infografika_raport-2Polski sektor energetyczny truje najbardziej ze wszystkich w Europie. Jeżeli chcemy oddychać czystym powietrzem, to warunkiem koniecznym jest odejście od węgla w kraju i jednocześnie łączenie wysiłku transformacji energetycznej również z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – dodaje Darek Urbaniak z Fundacji WWF Polska.

Głos w dyskusji na temat danych przedstawionych w raporcie zabrali również naukowcy i lekarze, przyglądający się statystykom zgonów i zachorowań na choroby związane z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza:

Zmniejszenie wykorzystania i spalania paliw kopalnych – w tym szkodliwych emisji ze spalania węgla – stanowi wyjątkową okazję do poprawy jakości powietrza i łagodzenia zmian klimatycznych, a w ten sposób ochrony zdrowia publicznego przed największym wyzwaniem tego stulecia – mówi dr Roberto Bertollini, Główny Naukowiec i Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raport dowodzi, że każdy z nas powinien być zaniepokojony emisjami z elektrowni węglowych. Szkodliwe emisje z każdej instalacji negatywnie wpływają na zdrowie i powodują olbrzymie koszty zdrowotne. Zaprzestanie spalania węgla jest niezbędne dla poprawy zdrowia publicznego – dodaje dr hab. Michał Krzyżanowski, epidemiolog, były pracownik Światowej Organizacji Zdrowia, profesor wizytujący w King’s College London.

 

Raport: LINK

 

Mural na 40 urodziny Khadijy Ismaylovej, dziennikarki więzionej w Azerbejdżanie

Nie będziemy przymykać oczu na łamanie praw człowieka w Azerbejdżanie, najgorszej europejskiej dyktaturze. Wszystkiego najlepszego Khadija!

40 UR Khadija27 maja znana azerska dziennikarka śledcza, Khadija Ismayilova, skazana w politycznym procesie i przebywająca od ponad 500 dni w więzieniu, będzie obchodzić swoje 40 urodziny. Z tej okazji, europejskie organizacje pozarządowe organizują kilkadziesiąt wydarzeń w obronie praw człowieka w Azerbejdżanie. Jedno z nich, odsłonięcie murala z okazji urodzin Khadijy, odbywa się dziś w Warszawie. Więcej »

Zmiany w ustawie o OZE: polskim rodzinom odebrano taryfy gwarantowane

Dziś opublikowany został poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Ruch “Więcej niż energia” działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce jednoznacznie krytykuje proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o OZE rozwiązania, o czym wielokrotnie informował sam resort energii. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się informacja, że przepisy zyskały aprobatę środowisk związanych ze środowiskiem prosumenckim, w tym organizacji WWF, Polskiej Zielonej Sieci, Greenpeace, ClientEarth oraz zainicjowanego wspólnie przez te organizacje ruchu “Więcej niż energia”. Więcej »

Praca w Polskiej Zielonej Sieci – Specjalista/-ka ds. komunikacji

Poszukujemy doświadczonej i zaangażowanej osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. komunikacji

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kreowanie wizerunku i promowanie działań Polskiej Zielonej Sieci w ramach programów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocji energetyki obywatelskiej. Więcej »

Reanimacja prosumenta przed Sejmem

Grupa osób symbolizująca posłów i posłanki odegrała dziś przed budynkiem Sejmu scenę reanimacji. Pierwsza pomoc była udzielana prosumentowi, czyli osobie wytwarzającej energię z odnawialnych źródeł (OZE). W ten sposób członkowie ruchu „Więcej niż energia” zaapelowali o utrzymanie w ustawie o odnawialnych źródłach energii systemu taryf gwarantowanych na zieloną energię produkowaną w przydomowych mikroelektrowniach. Przekażą też dziś do marszałka Sejmu ponad 30 tys. podpisów pod apelem na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej.

prosumentSystem taryf gwarantowanych, wprowadzony do ustawy o OZE na mocy tzw. poprawki prosumenckiej, został przyjęty przez Sejm ubiegłej kadencji ponad partyjnymi podziałami, przy ogromnym wsparciu tysięcy osób, instytucji i autorytetów. Obecnie jednak Ministerstwo Energii przygotowuje zmiany w ustawie i planuje zlikwidować system stałych cen stanowiący sprawiedliwe wsparcie dla najmniejszych producentów energii. Przedstawiciele ruchu „Więcej niż energia” sprzeciwiają się odebraniu Polkom i Polakom dostępu do taryf gwarantowanych. Więcej »

Warsztaty „Żywność w kontekście edukacji globalnej”

arton1181-2c096Odbędzie się w dn. 2-3.04.2016 r. Jeżeli interesuje Cię edukacja globalna i szukasz tematów, które mogłyby zainteresować młodzież – przyjdź na warsztaty „Żywność w kontekście edukacji globalnej”. Jemy codziennie, każda i każda z nas. Programy telewizyjne i blogi na temat jedzenia są oglądane, czytane przez miliony osób. Co ma wspólnego batonik ze zmianami klimatu? Kto płaci za tanie mięso w Twoim supermarkecie? Dlaczego potrzebujemy alternatywnych systemów żywnościowych?

Bądź częścią zmiany z każdym kęsem!

Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Otwarty Plan zapraszają na warsztaty poświęcone tematyce zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kontekście edukacji globalnej.

Warsztaty odbędą się w ramach kampanii „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogródków do zrównoważonych systemów żywnościowych”, skierowanej do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Celem warsztatów jest:

 • pogłębienie wiedzy na temat wyzwań związanych z produkcją i konsumpcją żywności, ekologicznym stylem życia oraz zrównoważonymi systemami żywnościowymi,
 • pogłębienie rozumienia pojęcia edukacji globalnej i jej zastosowań w edukacji formalnej,
 • przygotowanie do przeprowadzania zajęć z zakresu tematyki żywnościowej i edukacji globalnej.
 • Więcej »

  Festiwal „Zielone gry”

  logo-b6c8aCzy gry planszowe i komputerowe mogą pomagać w zdobywaniu wiedzy o ochronie środowiska? Organizatorzy ogólnopolskiego festiwalu „Zielone gry” udowadniają, że jest to możliwe. Już 4 kwietna 2016 roku w Warszawie 150 osób zagra m.in. w “Gry z Klimatem 2.0”, “Remiks energetyczny”, “Władców Doliny” a także w gry przygotowane w ramach projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych“: “Szarlotkę Robin” czy “EAThink”.

  Podczas „Ogólnopolskiego Festiwalu Gier dla Zrównoważonego Rozwoju – Zielone Gry” odbędą się rozgrywki w gry edukacyjne dostępne na polskim rynku. W trakcie festiwalu zaplanowano także seminaria, prelekcje oraz panele dyskusyjne, które poprowadzą eksperci z branży. Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu trenerów, edukatorów, nauczycieli, animatorów oraz wszystkie osoby zainteresowane wykorzystaniem tego rodzaju gier w swojej działalności edukacyjnej. Prezentowane gry można wykorzystać podczas prowadzenia szkoleń, warsztatów czy lekcji.

  Festiwal jest zwieńczeniem dwuletniej pracy Stowarzyszenia Centrum Rozwiązań Systemowych w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundacją EkoRozwoju nad wykorzystaniem potencjału „poważnych gier” (ang. serious games) w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. W ramach zrealizowanego projektu „Zielone Gry – biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych ludzi do gry o przyrodę”, przeprowadzone zostały warsztaty dla niemal 10 tys. uczniów i studentów, a biblioteki i organizacje pozarządowe w całej Polsce zostały wyposażone w stworzone w ramach projektu gry planszowe i komputerowe. Miejsce festiwalu: Centrum Zielna, Warszawa, termin: 04.04.2016 godz: 10:00 -17:00. Więcej »

  Międzynarodowe seminarium o energetyce obywatelskiej i samorządach lokalnych

  copower logo
  CEE Bankwatch Network i Polska Zielona Sieć mają przyjemność zaprosić na międzynarodowe seminarium i warsztat pt.:
  Energetyka obywatelska i samorządy lokalne 
  Seminarium: energetyka obywatelska i udział społeczności 
  lokalnych w planowaniu energetycznym w samorządach  
  Seminarium odbędzie się w środę 6 kwietnia, w warszawskim Pałacu Ślubów.
  Skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów lokalnych, związków i stowarzyszeń samorządowych, Lokalnych Grup Działania, organizacji pozarządowych oraz wszystkich interesariuszy zaangażowanych w lokalne planowanie energetyczne.
  Agenda znajduje się pod linkiem. Chętnych do udziału uprzejmie prosimy o rejestrację przez formularz.
  Wydarzenie jest współorganizowane przez Bankwatch i ICLEI w ramach projektu Community Power. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie oraz zwrot kosztów podróży dla osób spoza Warszawy.

  Czego nie kupią w Polsce fundusze unijne? Nowy raport CEE Bankwatch Network.

  titleW ciągu nadchodzących 7 lat, Polska będzie największym beneficjentem środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020. Do kraju trafi blisko 80 miliardów euro wsparcia dla polskiej gospodarki. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycji będzie przystosowanie do postępujących zmian klimatycznych, w tym wsparcie rozwoju tzw. gospodarki niskoemisyjnej. Polskę czekają wsparte środkami publicznymi wzmożone inwestycje w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i czystego transportu miejskiego. Jednak bez solidnego fundamentu w postaci strategii odchodzenia od paliw kopalnych i budowy zielonej gospodarki, Polska może zaprzepaścić znaczną część drzemiącego w funduszach unijnych potencjału, aby zmodernizować nasz system energetyczny.

  CEE Bankwatch Network, międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych, której grupą członkowską w Polsce jest Polska Zielona Sieć, przygotował raport, w którym dokonuje analizy i oceny planów inwestycyjnych wspieranych ze środków Europejskiej Polityki Spójności 2014-2020 w 9 państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. 

  Analiza ta przedstawia rozczarowujący obraz. Pomimo pokaźnej alokacji oraz zabiegów Komisji Europejskiej, aby ochrona środowiska oraz łagodzenie zmian klimatycznych znalazły się w centrum Funduszy Polityki Spójności, górę wzięły doraźne potrzeby polskich regionów. W obecnym kształcie, polskie plany inwestowania środków unijnych nie przyniosą zielonej transformacji – ich rolą będzie raczej podtrzymanie obecnego zasobochłonnego, uzależnionego od węgla modelu gospodarki.

  Polskojęzyczne streszczenie analizy dotyczącej krajowych i regionalnych programów operacyjnych w Polsce dostępne jest tutaj.

  Pełen raport dostępny jest w języku angielskim tutaj.