Zapraszamy na Global Justice Night…

gjn1pion400…czyli cykliczne wydarzenie, zapoczątkowane w Szczecinie, ale w tym roku również w Łodzi, Rzeszowie, Wrocławiu i Lublinie. Sprawdźcie daty! Będziemy rozmawiać o pracy w krajach globalnego Południa, a także o tym, czy wszyscy na świecie mają takie same możliwości do dobrego, szczęśliwego życia i od kogo to zależy. Wszystko przy dobrej muzyce i w przyjemnej atmosferze.

Na Global Justice Night spotkamy się z reporterem Gazety Wyborczej Adamem Leszczyńskim, z pisarzem i chirurgiem Mateuszem Janiszewskim, afrykanistką i dziennikarką Martą Nowakowską oraz z projektantką Malwiną Wędzikowską.

 

 

Terminy Global Justice Night w 5 miastach:

  • Szczecin – 15 października (sobota) g.19.00 – Stara Rzeźnia
  • Łódź – 22 października (sobota) g.19.00 – Żarty Żartami
  • Rzeszów – 12 listopada (sobota) g.18.57 – Klub Plus
  • Wrocław – 24 listopada (czwartek) g.19.00 – Klub Proza
  • Lublin – 26 listopada (sobota) g.19.00 – Galeria Labirynt

Zapraszamy wszystkich, którzy lubią wiedzieć, jak jest urządzony świat i chcą równych szans rozwoju dla siebie i innych. Nie wszyscy na świecie mają takie same możliwości do dobrego i szczęśliwego życia. Czy coś nas – bogatszych – łączy z biedniejszymi krajami? Czy możemy coś zrobić, żeby świat był bardziej sprawiedliwy? Oczywiście! Sprawiedliwy rozwój dla wszystkich, który nie będzie szkodził ludziom, ani środowisku, jest możliwy.

Szczegółowe informacje o tegorocznej edycji Global Justice Night znajdziecie na stronie  www.globalnepoludnie.pl

Globalna sprawiedliwość zaczyna się od lokalnych spotkań!

Do zobaczenia!

 

 

 

Zapraszamy na I Ogólnopolski Kongres Energetyki Obywatelskiej

wne-keo-2016 W jakim kierunku energetyka obywatelska rozwija się obecnie na świecie, u naszych sąsiadów, a jak w Polsce?

Jakie są dobre praktyki i dotychczasowe doświadczenia? Jakie są główne bariery jej rozwoju i jak je pokonać?

Jakie możliwości jej rozwoju istnieją już dziś, a jakie właśnie się otwierają?

Gdzie szukać instrumentów wsparcia i jak z nich korzystać?

O rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na źródłach odnawialnych i możliwościach podnoszenia efektywności energetycznej na I Ogólnopolskim Kongresie Energetyki Obywatelskiej (28-29.09) dzielić się doświadczeniami i dyskutować będą przedstawiciele rządu, samorządów, parlamentarzystów, przedsiębiorców, uczelni, organizacji branżowych i pozarządowych. Gościem specjalnym będzie m.in. przedstawiciel największej spółdzielni energetycznej w Niemczech, zrzeszającej ponad 125 tys. osób, pan Christoph Rasch.

Organizator wydarzenia, Ruch “Więcej niż Energia to szeroka koalicja zrzeszająca ponad 140 podmiotów zaangażowanych w rozwój energetyki obywatelskiej. Ruch koordynowany jest przez cztery organizacje: polskie oddziały Greenpeace, WWF, ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi oraz Polską Zieloną Sieć.

Współorganizatorami są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej oraz ośrodek Konwersja Energii i Źródła Odnawialne Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowy program, lista prelegentów i panelistów, informacje o organizatorach, miejscu oraz formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej:

wiecejnizenergia.pl/kongres

Zielone budownictwo – sympozjum w Warszawie

6 Green Building Symposium

5 października w Warszawie odbędzie Green Building Symposium – międzynarodowe wydarzenie skupiające architektów, deweloperów, zarządców nieruchomości, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykończeniowych i wyposażenia wnętrz, a także konsultantów i top management w firmach sektora budowlanego.

Tematem wiodącym szóstej już edycji sympozjum będą zielone standardy i najnowsze rozwiązania stosowane zarówno dla budynków projektowanych i nowo powstających, jak i tych istniejących, poddawanych modernizacji.

Głównymi prelegentami imprezy będą: brytyjski architekt Michael Pawlyn, który opowie o wykorzystywaniu inspiracji z natury przy budowie zielonych budynków oraz Rudi Scheuermann, ekspert w tworzeniu i renowacji fasad podnoszących komfort użytkowników w zielonych budynkach.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC – Polish Green Building Council), zrzeszające osoby, firmy i instytucje oraz wybitnych ekspertów, dla których zielone budownictwo nie ma tajemnic.

Strona sympozjum znajduje się pod adresem: konferencja.plgbc.org.pl

Warto zapoznać się z wystąpieniem Michaela Pawlyn’a na TED Talks (niecałe 14 minut):

 

Polska Zielona Sieć jest jednym z patronów Green Building Symposium.

Pomóżmy wydać raport o wycinkach drzew w miastach

Drzewa w mieścieTrwa crowdfundingowa akcja, mająca na celu opracowanie i wydanie społecznego raportu nt. wycinek drzew we wszystkich dużych miastach – stolicach województw. Do niezbędnej kwoty brakuje zaledwie ok. 15% .

Raport, jaki dzięki tej akcji może powstać, byłby solidnym argumentem w publicznej debacie dotyczącej potrzeby ochrony drzew.

 

Czas, w jakim ważą się losy tego projektu jest znamienny – w lipcu pojawiły się plany zniesienia ustawowej ochrony drzew i przeniesienie jej do kompetencji władz gminnych, co w praktyce oznaczałoby zielone (o ironio!) światło dla niekontrolowanej wycinki drzew na niespotykaną wcześniej skalę.

Zbiórka funduszy na zebranie informacji i opracowanie raportu, trwa na polskiej platformie crowdfundingowej PolakPotrafi, pod adresem: polakpotrafi.pl/projekt/na-strazy-drzew, gdzie znajduje się też szczegółowy opis projektu.

Uzbierano już niemal 85% z kwoty ok. 18 tys. zł potrzebnej do opracowania raportu!  Darczyńcy deklarują kwotę, jaką są gotowi przeznaczyć na wsparcie projektu. W razie niezebrania odpowiedniej kwoty – fundusze do nich wracają, choć w tym przypadku jesteśmy spokojni, że cel zostanie osiągnięty.

A dla tych, którzy zastanawiają się, czy drzew w miastach nie można by czymś zastąpić, zamieszczamy poniżej świetny film “60 sekund o tym, jak zostać drzewem

Organizatorem zbiórki jest wrocławska Fundacja Ekorozwoju, będąca organizacją członkowską Polskiej Zielonej Sieci.

 

 

Raport: Brudne technologie węglowe

Okładka 2Najnowszy raport pt. „Podsycanie ognia” (ang. „Fuelling the Fire”) światowej organizacji Friends of the Earth International ukazuje jak poważne zagrożenie dla klimatu i stanu środowiska stanowi podziemne zgazowanie węgla.

Podziemne zgazowanie węgla (PZW) błędnie nazywane jest przez przemysł węglowy “czystą technologią węglową” i przyszłością branży energetycznej. Wymienia się ją również jako jeden z możliwych kierunków działania na rzecz ochrony atmosfery i klimatu. Raport „Fuelling the Fire” zawiera opis prób wykorzystania technologii PZW z Australii, Stanów Zjednoczonych, Chin, RPA i Wielkiej Brytanii, realizowanych w okresie ostatnich 30 lat. Jak wskazują autorzy raportu, technologia ta powoduje poważne straty w środowisku naturalnym (m.in. poprzez skażenie wody), a jej rozpowszechnienie spowodowałoby katastroficzne zmiany klimatu. Emisje dwutlenku węgla związane z produkcją prądu z PZW są ok. 10-krotnie większe niż w przypadku energetyki słonecznej i blisko 40-krotnie większe niż w energetyce wiatrowej.

Raport pokazuje, że podziemne zgazowanie węgla nie jest bezpieczne ani dla środowiska, ani dla klimatu. Polska powinna upatrywać swojej szansy na transformację niskoemisyjną w sprawdzonych i bezpiecznych technologiach: w odnawialnych źródłach energii i poprawie efektywności energetycznej – komentuje Marek Józefiak, koordynator programu Klimat i Energia z organizacji ekologicznej Polska Zielona Sieć.

Grafika 0001Technologia podziemnego zgazowania węgla polega na próbach kontrolowanego wypalania pokładów węgla pod ziemią, w obecności tlenu, powietrza i pary wodnej, wskutek czego w złożu wytwarzany jest gaz syntezowy – mieszanina wodoru, metanu i tlenków węgla, inaczej syngaz – który następnie jest wydobywany na powierzchnię. Gaz syntezowy może służyć np. do produkcji energii elektrycznej, paliw płynnych lub innych produktów chemicznych.

Niebezpieczne dla klimatu

Z 860 mld ton światowych zasobów węgla, dostępnych poprzez tradycyjne górnictwo, 88% musi pozostać pod ziemią, jeśli świat ma uniknąć podwyższenia średniej globalnej temperatury o 2 st. C (1). By nie podgrzewać naszej planety o więcej niż 1,5 st. C, zgodnie z Porozumieniem Klimatycznym z Paryża z grudnia 2015 roku – ludzkość może wyemitować jeszcze 205 gigaton CO² – to tzw. budżet węglowy (2). Tymczasem, wg szacunków Światowej Rady Energetycznej (3), technologia podziemnego zgazowania węgla mogłaby poszerzyć dostępne zasoby węgla o 600 mld ton. Ich spalenie spowodowałoby emisję dodatkowych 1,65 biliona ton CO² czyli czterokrotnie więcej niż wartość graniczna dla katastrofalnego w skutkach wzrostu temperatury globalnej powyżej 2 st. C.

Grafika 0002

Niebezpieczne dla środowiska

Publikacja raportu zbiega się w czasie ogłoszeniem w tym roku zakazu stosowania technologii podziemnego zgazowania węgla w australijskim stanie Queensland. Próby jej wdrożenia doprowadziły – w ocenie ministra środowiska stanu Queensland – do “prawdopodobnie największej katastrofy ekologicznej w historii stanu”(4). Zanieczyszczenie przeniosły się na znaczne odległości, czego rezultatem było wytyczenie obszaru o powierzchni ponad 300 km², na którym ograniczono możliwość użytkowania ziemi. Trwa dochodzenie mające na celu wyjaśnienie, czy spółka przeprowadzająca próby nie naraziła na zagrożenie zdrowia swoich pracowników – z ich relacji wynika, że na terenie zakładu odnotowywano bardzo wysokie stężenia tlenku węgla. Próby podziemnego zgazowania węgla przeprowadzone w Polsce (kopalnia Barbara) i w USA zakończyły się z kolei skażeniem wód gruntowych. Technologia PZW wiąże się także z problemem utylizacji powstających w jej wyniku wysoce zanieczyszczonych odpadów oraz z podwyższonym niebezpieczeństwem osadzania się gruntu.

Flick Monk, autor raportu ze szkockiego oddziału Friends of the Earth podkreśla:

– Jeśli myślimy poważnie o walce ze zmianami klimatu, musimy powiedzieć “nie” rozwojowi wyjątkowo brudnych technologii opartych o paliwa kopalne. Ogromne ilości dwutlenku węgla, które mogłyby zostać dodatkowo uwolnione dzięki technologii podziemnego zgazowania węgla pchnęłyby świat w kierunku katastroficznych zmian klimatu.

Organizacja Friends of the Earth International, postuluje wstrzymanie dalszego wsparcia finansowego, realizowanego z publicznych środków, zarówno dla istniejących instalacji jak i planowanych, pilotażowych projektów technologii podziemnego zgazowania i przetwórstwa węgla. Wzywają do niezwłocznego wycofania się z prowadzonych inwestycji oraz, wzorem stanu Queensland w Australii, zakazanie stosowania tej technologii.

Podziemne zgazowanie węgla w Polsce

W Polsce od wielu lat branża górnicza przedstawia technologię podziemnego zgazowania węgla, jako przyszłość energetyki opartej na węglu. Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju 29 lipca br. projekt Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju również uznaje zgazowanie węgla jako jedno z działań mogących poprawić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Grafika 0003Raport Friends of the Earth wskazuje jednak, że jest to technologia nie tylko niebezpieczna z punktu widzenia ochrony środowiska, ale również nieskuteczna pod kątem ochrony klimatu – generuje wielokrotnie wyższą emisję CO² niż odnawialne źródła energii.

Obowiązujące w Polsce Prawo geologiczne i górnicze nie uznaje technologii podziemnego zgazowania węgla jako formy wydobycia węgla, dlatego nie jest możliwe uzyskanie koncesji na wydobycie tą metodą. Próby podziemnego zgazowania w Polsce podejmowane były dotychczas w kopalni doświadczalnej Barbara oraz w KWK Wieczorek. W tej ostatniej po kilku latach kosztownych przygotowań, w 2014 roku udało się zgazować niecałe 250 ton węgla, dzięki czemu uzyskano ok. 1 mln m³ syngazu.

Według danych NIK (5), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na badania nad podziemnym zgazowaniem węgla przeznaczyło dotychczas prawie 80 mln zł. W ocenie Najwyższej Izby Kontroli jej wykorzystanie na skalę przemysłową jest niepewne i najwcześniej może nastąpić w 2030 roku.

Odległa perspektywa przemysłowego wykorzystania, jak i wątpliwości dotyczące skutków środowiskowych i klimatycznych podziemnego zgazowania węgla powodują, że powinniśmy się pozbyć złudzeń, że będzie to remedium na problemy naszego sektora energetycznego oraz na globalne wyzwania związane ze zmianami klimatu – mówi Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

Raport w języku angielskim dostępny jest tutaj: FoEI_Fuelling_the_Fire_July2016_FinalReport_ISBN.

Przypisy:

1. C. McGlade, P. Ekins, “The geographical distribution of fossil fuels unused when limited global warming to 2ºC”, Nature, t. 517, nr 7533, 2015, str. 187-190.

2. Carbon Brief, analiza pt. „Only five years left before 1.5 C carbon budget is blown”, maj 2016: https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-c-budget-is-blown

3. World Energy Council, “2007 Survey of Energy Resources”, 2007, str. 7

4.  Raport “Fuelling ther Fire”, str. 9

5.  Najwyższa Izba Kontroli, komunikat pokontrolny z dnia 1 lutego 2016 r.: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-czystych-technologiach-weglowyc.html

—————-

Friends of the Earth (FOE) – federacja niezależnych organizacji ekologicznych, działających na całym świecie. Zrzesza ok. 2 milionów członków i sympatyków w 70 krajach. FOE prowadzi kampanie dotyczące najważniejszych współczesnych problemów ekologicznych i społecznych. Kwestionuje obecny model gospodarczej i korporacyjnej globalizacji oraz promuje rozwiązania pozwalające na tworzenie zrównoważonych środowiskowo społeczeństw. —————-

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć (PZS) – ogólnopolska organizacja pożytku publicznego zrzeszającą organizacje ekologiczne działające w największych miastach Polski. Działa poprzez budowanie obywatelskiego poparcia dla zrównoważonego rozwoju, energetyki obywatelskiej, tworzenie mechanizmów społecznej kontroli wydatkowania publicznych funduszy, zwiększenie wpływu konsumentów na jakość produktów oraz politykę globalnych korporacji, a także wspieranie ekorozwoju krajów Globalnego Południa oraz społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej. Polska Zielona Sieć jest członkiem międzynarodowej organizacji CEE Bankwatch Network.

Sąd odrzucił skargę mieszkanki Zakopanego w sprawie Programu ochrony powietrza

Smog w Zakopanem w styczniu 2016 roku, fot. Jan DanekWojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił dzisiaj skargę Jolanty Sitarz-Wójcickiej, aktywistki Podhalańskiego Alarmu Smogowego, która zaskarżyła małopolski Program ochrony powietrza. Sąd stwierdził, że mieszkanka Zakopanego nie wykazała naruszenia swojego interesu prawnego. Aktywistka zapowiada skierowanie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ustnym uzasadnieniu postanowienia sąd całkowicie pominął argumentację skarżącej o konieczności zastosowania prounijnej wykładni prawa polskiego i ograniczył się do przytoczenia podręcznikowej definicji interesu prawnego i jego naruszenia mówi Miłosz Jakubowski, prawnik Fundacji Frank Bold, która wraz z kancelarię radców prawnych Sanecki Kowalik Filipcova, wspierała mieszkankę Zakopanego w postępowaniu przed WSA w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zastosował wykładni stosowanej np. przez sądy niemieckie czy czeskie, które w analogicznych sytuacjach wyrokowały, że obywatele mogą domagać się sądowej kontroli programów ochrony powietrza – dodaje Miłosz Jakubowski.

Oczekujemy na pisemne uzasadnienie postanowienia. Na pewno złożymy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapowiada Jolanta Sitarz-Wójcicka.

Podstawowy zarzut podniesiony w skardze dotyczył faktu, iż Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego nie zakłada obowiązku przyjęcia uchwały antysmogowej dla wszystkich gmin, w których występują regularne przekroczenia norm jakości powietrza, w tym dla Zakopanego. Wymóg podjęcia tzw. uchwały antysmogowej przewidziano w nim tylko dla terenu Krakowa. Zdaniem skarżącej program narusza w ten sposób unijną dyrektywę CAFE w sprawie jakości powietrza. Dyrektywa ta przewiduje, że organ musi wybrać takie środki celem poprawy jakości powietrza, które możliwie najszybciej doprowadzą do przestrzegania wartości dopuszczalnych.

Małopolskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w całej Polsce. Według najnowszego raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotyczącego zanieczyszczenia mutagennym benzo(a)pirenem w niechlubnej czołowej dziesiątce najbrudniejszych miast w kraju znalazły się Nowy Targ, Sucha Beskidzka, Proszowice, Nowy Sącz i Zakopane.

Informacja prasowa Polskiej Zielonej Sieci i Fundacji Frank Bold

Raport: Trujemy siebie i swoich sąsiadów

infografika_raport-1

Pierwsza w historii analiza skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza dowodzi, że polska energetyka w największym stopniu truje mieszkańców Unii Europejskiej szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.   

Zanieczyszczenia powietrza emitowane przez elektrownie węglowe mogą przemieszczać się daleko poza granice krajów, dlatego wspólne wysiłki na rzecz ich redukcji powinny stanowić priorytet dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, to Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce wśród krajów zatruwających siebie i swoich sąsiadów szkodliwymi pyłami. Takie wnioski płyną z raportu opublikowanego dzisiaj przez międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance (HEAL), Climate Action Network Europe (CAN), WWF oraz Sandbag. Organizacje podkreślają, że odchodzenie od energetyki opartej na węglu przyniosłoby ogromne korzyści zdrowotne dla wszystkich mieszkańców Europy.

Raport zatytułowany „Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick” (ang. “Ciemna chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi chorują”) analizuje skutki zdrowotne zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez wszystkie elektrownie Unii Europejskiej, dla których dostępne były aktualne dane dotyczące emisji (257 z 280 elektrowni). Wedle kalkulacji uwzględniających najnowsze dostępne dane, emisje z samej energetyki węglowej są odpowiedzialne w Europie za ponad 22 900 przedwczesnych zgonów i dziesiątki tysięcy schorzeń rocznie – począwszy od chorób serca po nowotwory. Dodatkowo, generują one nawet 62,3 miliardów euro kosztów zdrowotnych związanych ze skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

infografika_raport-3Niestety, polskie elektrownie przodują w emisji zanieczyszczeń na tle całej Europy, powodując każdego roku ponad 5800 przedwczesnych zgonów, w tym 4690 za granicą. Pogorszenie zdrowia spowodowane oddychaniem zanieczyszczonym powietrzem generuje także koszty zdrowotne obciążające całe społeczeństwo – mówi Weronika Piestrzyńska z polskiego oddziału Health and Environment Alliance (HEAL Polska).

Opalana węglem brunatnym elektrownia w Bełchatowie (PGE) emituje zdecydowanie najwięcej zanieczyszczeń spośród wszystkich sklasyfikowanych elektrowni, powodując rocznie ok. 1270 przedwczesnych zgonów. W pierwszej piątce najbardziej trujących elektrowni znalazły się także elektrownie w Kozienicach (Enea) i Rybniku (EDF), powodujące każdego roku odpowiednio 650 i 480 przedwczesnych zgonów.

Transformacja w stronę czystszych źródeł energii powinna być wspólnym wysiłkiem wszystkich krajów Europy, jednak szczególne zadanie stoi tu przed Polską, będącą największym w energetyce emitentem zanieczyszczeń – mówi Marek Józefiak z Polskiej Zielonej Sieci.

infografika_raport-2Polski sektor energetyczny truje najbardziej ze wszystkich w Europie. Jeżeli chcemy oddychać czystym powietrzem, to warunkiem koniecznym jest odejście od węgla w kraju i jednocześnie łączenie wysiłku transformacji energetycznej również z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – dodaje Darek Urbaniak z Fundacji WWF Polska.

Głos w dyskusji na temat danych przedstawionych w raporcie zabrali również naukowcy i lekarze, przyglądający się statystykom zgonów i zachorowań na choroby związane z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza:

Zmniejszenie wykorzystania i spalania paliw kopalnych – w tym szkodliwych emisji ze spalania węgla – stanowi wyjątkową okazję do poprawy jakości powietrza i łagodzenia zmian klimatycznych, a w ten sposób ochrony zdrowia publicznego przed największym wyzwaniem tego stulecia – mówi dr Roberto Bertollini, Główny Naukowiec i Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Raport dowodzi, że każdy z nas powinien być zaniepokojony emisjami z elektrowni węglowych. Szkodliwe emisje z każdej instalacji negatywnie wpływają na zdrowie i powodują olbrzymie koszty zdrowotne. Zaprzestanie spalania węgla jest niezbędne dla poprawy zdrowia publicznego – dodaje dr hab. Michał Krzyżanowski, epidemiolog, były pracownik Światowej Organizacji Zdrowia, profesor wizytujący w King’s College London.

 

Raport: LINK

 

Mural na 40 urodziny Khadijy Ismaylovej, dziennikarki więzionej w Azerbejdżanie

Nie będziemy przymykać oczu na łamanie praw człowieka w Azerbejdżanie, najgorszej europejskiej dyktaturze. Wszystkiego najlepszego Khadija!

40 UR Khadija27 maja znana azerska dziennikarka śledcza, Khadija Ismayilova, skazana w politycznym procesie i przebywająca od ponad 500 dni w więzieniu, będzie obchodzić swoje 40 urodziny. Z tej okazji, europejskie organizacje pozarządowe organizują kilkadziesiąt wydarzeń w obronie praw człowieka w Azerbejdżanie. Jedno z nich, odsłonięcie murala z okazji urodzin Khadijy, odbywa się dziś w Warszawie. Więcej »

Zmiany w ustawie o OZE: polskim rodzinom odebrano taryfy gwarantowane

Dziś opublikowany został poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prace nad nowelizacją trwały w Ministerstwie Energii od kilku miesięcy. Projekt zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Zgodnie z nowelizacją właściciele najmniejszych przydomowych elektrowni mają zostać pozbawieni taryf gwarantowanych. W uzasadnieniu do projektu pojawiła się niezgodna z prawdą informacja, że organizacje ekologiczne popierają projekt.

Ruch “Więcej niż energia” działający na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce jednoznacznie krytykuje proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o OZE rozwiązania, o czym wielokrotnie informował sam resort energii. Tymczasem w uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się informacja, że przepisy zyskały aprobatę środowisk związanych ze środowiskiem prosumenckim, w tym organizacji WWF, Polskiej Zielonej Sieci, Greenpeace, ClientEarth oraz zainicjowanego wspólnie przez te organizacje ruchu “Więcej niż energia”. Więcej »

Praca w Polskiej Zielonej Sieci – Specjalista/-ka ds. komunikacji

Poszukujemy doświadczonej i zaangażowanej osoby na stanowisko:

Specjalista/-ka ds. komunikacji

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kreowanie wizerunku i promowanie działań Polskiej Zielonej Sieci w ramach programów dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu oraz promocji energetyki obywatelskiej. Więcej »