Statut i sprawozdawczość

Poza Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego, działalność Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć reguluje aktualny statut z 2015 roku.

Statut

Raporty roczne

Zgodnie z zasadami przejrzystości, publikujemy poniżej raporty merytoryczne i finansowe z działalności Polskiej Zielonej Sieci.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Dokumenty do pobrania:

Wspierają nas finansowo

Przez ostatnie ćwierć wieku PZS miał zaszczyt realizować projekty i kampanie wspierane finansowo przez liczne krajowe i międzynarodowe organizacje i instytucje, którym niezmiennie za to dziękujemy:

 • CEE Bankwatch Network, 2002-2020
 • Charles Mott Foundation, USA, 2004-2013
 • Community for Environmental Education Development, UK 2002-2003
 • Comite Francais Pour la Solidarite Internationale, 2009-2012
 • European Climate Foundation, 2008-2009, 2011-2021
 • European Climate Initiative, 2020 – 2022
 • European Environmental Bureau, 2008
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
 • Fundacja Fundusz Współpracy (PHARE, Transition Facility), 2002-2003, 2006, 2007, 2008
 • Fundacja im. Stefana Batorego, 2004, 2005, 2006, 2007
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
 • Global Greengrants Fund, 2003
 • Iceland Liechtenstein Norway Active citizens fund, 2021 – 2022
 • International Visegrad Fund – 2010, 2011, 2017, 2020
 • Komisja Europejska, DG Justice, Security and Freedom, 2006, 2007
 • Komisja Europejska, Europe Aid, 2009-2013, 2015-2017
 • Komisja Europejska, Program Młodzież w Działaniu, 2008
 • Komisja Europejska, LIFE 2018-2020
 • Matra Fund, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii 1999-2001
 • Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy/ECORYS Polska Spółka z o.o., 2009, 2010
 • Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy/Fundacja im. S. Batorego 2014-2016
 • Milieukontakt Oost-Europa NL, 2006, 2007
 • Ministerstwo Gospodarki, 2005
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, 2008, 2009
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2007-2013, 2016
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych Holandii 1999-2001, 2017
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2004-2006, 2008-2014
 • Oxfam International, 2008, 2009-2012
 • Parnership for Transparenty Fund, 2006
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, 2008, 2009, 2012
 • Presidency Fund, 2007, 2008-2009
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2012-2013
 • Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, 2001, 2002, 2003
 • Szwajcarski Program Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej/ECORYS Polska Spółka z o.o., 2012, 2013
 • The Northern Alliance for Sustainability ANPED, 2005, 2006
 • The Staples Trust, 2003
 • UNDP Small Grants Programme, 2003
 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003, 2008
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2006, 2007
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2001, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013