Polska Zielona Sieć i Fundacja Habitat for Humanity Poland zapraszają na webinar „Niskoemisyjne budynki dla wszystkich – jak wykorzystać Społeczny Fundusz Klimatyczny?”. Wydarzenie zaplanowane jest na 11 marca br., godz. 14.00 – 15.30, i stanowi ono kontynuację webinaru, który miał miejsce 16 stycznia br. Pierwsze ze spotkań stanowiło wprowadzenie do tematu Społecznego Funduszu Klimatycznego (SFK), omówienie jego kontekstu i przewidywanego procesu prac.

Partnerem w organizacji marcowego webinaru będzie Stowarzyszenie Fala Renowacji, czyli międzysektorowa grupa ekspercka zajmująca się zagadnieniami związanymi z efektywnością
energetyczną budynków. Nowy system ETS2, w odpowiedzi na który pojawia się Społeczny Fundusz Klimatyczny, obejmie emisje generowane w budownictwie, w związku z czym to użytkownicy poniosą ostateczne koszty emisji gazów cieplarnianych generowanych przez budynki, które użytkują.

Chcemy więc opowiedzieć uczestnikom webinaru, jaki potencjał wiąże się z dążeniem do niskiej emisyjności budynków. Ekspertka Stowarzyszenia Fala Renowacji przedstawi wgląd w aktualną sytuację istniejących obiektów w Polsce oraz opowie o różnych aspektach ich kompleksowych modernizacji. Zwrócimy uwagę na kwestię zdrowia i ubóstwa energetycznego w kontekście użytkowanych budynków. Zgodnie z wiodącym tematem naszego webinaru, porozmawiamy też o tym, jakie możliwości w zakresie ubóstwa energetycznego stwarza Społeczny Fundusz Klimatyczny i jak umiejscowić względem siebie Fundusz oraz inne, dostępne już na polskim rynku programy finansowe (m.in. Czyste Powietrze).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji na wydarzenie pod poniższym linkiem:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_FjMXExh_TxSYF0k3TwwhpA#/registration