Co dalej z terenami pokopalnianymi w Rudzie Śląskiej, Bytomiu, Rybniku i Zabrzu? Co musi się wydarzyć, żeby działki po kopalniach Pokój, Rozbark czy Makoszowy zyskały nową funkcję? Jakie pomysły mają samorządy i co musi się wydarzyć, żeby temat ruszył z miejsca? To pytania, które padną podczas debaty organizowanej przez Polską Zieloną Sieć i Stowarzyszenie Pacjent Europa. 

14 marca o godzinie 10:00 w Domu Śląskim przy ul. Stalmacha 17 spotkają się Michał Bieda, wiceprezydent Bytomia, Piotr Masłowski, senator RP, Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, Ewa Surowiec, kandydatka na prezydenta Bytomia i Kamil Żbikowski, kandydat na prezydenta Zabrza.

Do pomysłów polityków odniosą się przedstawiciele strony społecznej: Andrzej Chmiela ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Andrzej Chwiluk z ZG Makoszowy, Paulina Nowak ze stowarzyszenia Pacjent Europa i Natalia Wrocławska ze stowarzyszenia BoMiasto.

To kolejna z debat wyborczych na temat terenów pokopalnianych organizowana przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W październiku społecznicy pytali o ten temat kandydatów w wyborach parlamentarnych, teraz do dyskusji zapraszają osoby związane z samorządami. – Tereny pogórnicze odgrywają dużą rolę w rozwoju miast na Górnym Śląsku. Odpowiednio zagospodarowane mogą wytwarzać zieloną energię, być miejscem rozwoju biznesu i przemysłu czy stać się ostoją przyrody lub atrakcją turystyczną i kulturalną – wyjaśnia Alina Pogoda z Polskiej Zielonej Sieci, specjalistka ds. sprawiedliwej transformacji, inżynier górnictwa.

Debata samorządowa “Los terenów pogórniczych po wyborach samorządowych. Ziemia obiecana czy ziemia niczyja?”, Dom Śląski, ul. Stalmacha 17 w Katowicach: 14 marca, godz. 10:00

Organizatorem debaty jest Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Stowarzyszenie Pacjent Europa.