W dniu 15 lutego br. w Katowicach odbyło się spotkanie „Śląsk po węglu: warsztaty o społecznej polityce klimatycznej w regionie”, zorganizowane wspólnie przez Polską Zieloną Sieć i Stowarzyszenie BoMiasto.

Wiodącym tematem warsztatów był Społeczny Fundusz Klimatyczny (SFK) – fundusz, z którego Polska będzie mogła korzystać od początku 2026 roku, w związku z wejściem nowego systemu opłat za emisje gazów cieplarnianych, czyli ETS2. To nowa odsłona funkcjonującego obecnie systemu ETS, która obejmie 2 kolejne sektory gospodarki, czyli transport i budownictwo. SFK będzie miał na celu złagodzenie skutków tej zmiany, w szczególności dla szczególnie wrażliwych odbiorców. Jest to temat nieznany jeszcze większości społeczeństwa, w tym przedstawicielom władz samorządowych, którzy zebrali się na warsztatach, dlatego Alicja PiekarzZuzanna Sasiak z PZS skupiły się na przekazaniu najważniejszych założeń i planów dotyczących SFK. Rozmawiano zarówno o polityce klimatycznej UE, czyli kontekście, w jakim zostanie wprowadzony Fundusz, jak i o procesie, który będzie trzeba przeprowadzić w Polsce, żeby te środki otrzymać (wymaga to bowiem kompleksowego przygotowania tzw. Społecznego Planu Klimatycznego). Zasygnalizowaliśmy, jak mogą i powinny wyglądać krajowe prace nad Planem, a przedstawiciele samorządów zastanawiali się nad swoim potencjalnym udziałem i zakresem zainteresowania w planowaniu wykorzystania przewidzianych dla Polski środków.


Drugim elementem, który uwzględniliśmy w wydarzeniu, była prezentacja Patryka Białasa, przedstawiciela Stowarzyszenia BoMiasto, na temat sytuacji i potencjału spółdzielni energetycznych
w kontekście transformacji Śląska. Prowadzący opowiedział o koncepcji spółdzielni energetycznych, perspektywach ich dalszego rozwoju oraz o tym, gdzie i jak zainteresowane podmioty mogą
poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie. Autorzy warsztatów zgodnie zwrócili uwagę na potencjał spółdzielni i pozostałych rozwiązań prosumenckich w kontekście opracowywania Społecznego Planu Klimatycznego. Spotkanie było trzecim z serii warsztatów i webinarów Polskiej Zielonej Sieci i Partnerów, na temat Społecznego Funduszu Klimatycznego. Informacje o kolejnych wydarzeniach już wkrótce.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach the Citizens’ Observatory for Green Deal Financing project, finansowanego przez European Education and Culture Executive Agency (EACEA).