Agresja Rosji na Ukrainę powoduje konieczność zmian Krajowego Planu Odbudowy oraz  szeregu innych dokumentów związanych zarówno z wydatkowaniem funduszy europejskich jak  i programów finansowanych ze środków polskich instytucji między innymi takich jak:  „Mój Prąd”, „Moje Ciepło”.  

Odejście od importu surowców energetycznych z Rosji, derusyfikacja polskiej gospodarki wymaga po pierwsze: zaprzestania finansowania ze środków publicznych wszelkich projektów wpływających na zwiększenie zapotrzebowania na paliwa kopalne. 

Po drugie: redukcji zapotrzebowania na paliwa kopalne (ropa, gaz, węgiel) zarówno przez  gospodarstwa domowe jak i podmioty gospodarcze.  

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o: 

  • podanie do publicznej wiadomości zawartości uzgodnionego z Komisją Europejską Krajowego Planu Odbudowy 
  • przeprowadzenie konsultacji społecznych, których celem byłoby dostosowanie jego  zawartości, jak i zawartości innych dokumentów i strategii rządowych do wyzwań  związanych z derusyfikacją polskiej gospodarki. 

Pełna treść apelu dostępna tutaj.

Konieczność zmian w Krajowym Planie Odbudowy i urealnienia harmonogramu wydatkowania  funduszy wynika również z faktu, iż od złożenia projektu Planu upłynął już ponad rok, a wszelkie  wydatki w nim przewidziane muszą zostać zrealizowane do końca 2026 r.  

W związku z nadzwyczajnymi potrzebami wynikającymi z konieczności derusyfikacji polskiej  gospodarki, stoimy na stanowisku, że rząd powinien wystąpić o całość dostępnych dla Polski  środków i z dodatkowych środków finansować proces uniezależnienia od paliw kopalnych  polskiej gospodarki (Polska wystąpiła tylko o część puli pożyczkowej KPO). Koszty pożyczek  w ramach KPO są znacznie niższe niż oprocentowanie polskiego długu państwowego.  Nadzwyczajna sytuacja jaką jest agresja Rosji w Ukrainie zmusza nas do natychmiastowego  zaprzestania importu paliw kopalnych z Rosji, a co za tym idzie – wykorzystania wszelkich  możliwych środków w celu ograniczenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych.  

Przykłady możliwych działań w ramach KPO znajdują się w pełnym tekście apelu.