Partnerstwo jest kamieniem węgielnym polityki spójności, umożliwiając wszystkim zainteresowanym, w tym przede wszystkim obywatelom i organizacjom pozarządowym, poprawę jakości inwestycji i wspieranie zielonej transformacji w sposób przejrzysty i sprzyjający włączeniu społecznemu. Zgodnie z horyzontalną zasadą partnerstwa, partnerzy muszą być zaangażowani w przygotowanie, wdrażanie i monitorowanie funduszy UE.   

 Jako CEE Bankwatch Network i Polska Zielona Sieć uczestniczyliśmy w Brukseli w trzecim plenarnym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Praktyki Partnerstwa (08 lutego 2024), gdzie eksperci i interesariusze omawiali wyzwania związane z wdrażaniem funduszy UE oraz potrzebę wzmocnienia i egzekwowania przepisów finansowych. Dzięki zwiększeniu zaangażowania interesariuszy i wzmocnieniu społecznej kontroli nad polityką spójności, Europejski Kodeks Partnerstwa podnosi jakość inwestycji i zapobiega niewłaściwemu wykorzystaniu funduszy.  

 Podzieliliśmy się z Komisją Europejską naszymi analizami i rekomendacjami dotyczącymi zmiany kodeksu partnerstwa. Wzywamy do:   

  • bardziej zbalansowanej i zróżnicowanej reprezentacji partnerów;  
  • bardziej przejrzystych regulaminów i zasad postępowania;   
  •  lepszej i bardziej systematycznej pomocy technicznej wspierającej budowanie potencjału partnerów; oraz  
  • rozszerzenia zakresu kodeksu partnerstwa na wszystkie fundusze UE, w tym na Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Krajowy Plan Odbudowy) oraz Fundusz Modernizacyjny.  

Pełne rekomendacje znajdą Państwo w naszym liście do Komisji Europejskiej (po angielsku).