Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie „Bo miasto”Polska Zielona Sieć serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących społecznej polityki klimatycznej i jej wpływu na region i poszczególne gminy.

Termin: 15.02.2024, czwartek, godz.11:00-13:00
Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, s. 407
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/kRAiEjgHF6gVFm6m7

Tematem głównym spotkania będzie Społeczny Funduszu Klimatyczny (SFK), który jest narzędziem zaprojektowanym do łagodzenia skutków funkcjonowania systemu opłat za emisje (tzw. ETS2), czyli opłat związanych z emisyjnością transportu drogowego i budynków, na których to będziemy się koncentrować podczas warsztatów. Polska będzie w czołówce beneficjentów tego funduszu, jednak dla jego otrzymania niezbędne jest przygotowanie Społecznego Planu Klimatycznego, czyli planu określającego sposób i zakres wykorzystania przyznanych środków. Jesteśmy na początkowym etapie jego projektowania, więc tym istotniejsze jest, aby angażować w dyskusję jak najszersze grono interesariuszy. Dla władz gminy, w procesie tym bardzo ważna jest wiedza na temat potrzeb mieszkańców gminy i uwzględnianie sytuacji grup wrażliwych.

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać również o społecznościach energetycznych w kontekście Śląska po węglu, czyli koncepcji rozwoju regionu w ramach transformacji energetycznej. Tematem będzie dostępność funduszy na tworzenie społeczności energetycznych, w tym uwzględnienie ich jako jednego z elementów Społecznego Planu Klimatycznego. Chcielibyśmy wywołać szerszą dyskusję wokół wyzwań społecznych w regionie, w kontekście realizacji polityki energetyczno-klimatycznej.