Przywrócenia „terroru praworządności na rzekach” i powrotu gospodarki wodnej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska! Do tego wzywali liderzy i liderki Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR) oraz innych organizacji, które spotkały się 1. lutego 2024 r. pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na konferencji prasowej połączonej z happeningiem.

KRR, Siostry Rzeki i pozostałe organizacje ponowiły swój wcześniejszy apel o przywrócenie nadzoru resortu środowiska nad działem administracji rządowej Gospodarka wodna oraz respektowanie wyroków sądowych na rzekach. Aktywiści i aktywistki, wśród których znajduje się wiele świetnie wykształconych ekspertek i ekspertów od wody, oczekują m.in. wstrzymania regulacji Odry. Prowadzenie prac na Odrze wbrew orzeczeniom sądów przeczy praworządności, tak bliskiej premierowi Donaldowi Tuskowi i całej Koalicji 15. Października.

  –  Wiceminister Gróbarczyk z PiS, zarządzając gospodarką wodną w Ministerstwie Infrastruktury, publicznie lekceważył prawomocne postanowienia WSA i NSA nakazujące od marca 2024  wstrzymanie prac budowlanych na rzece i tworzył parasol dla instytucji państwowych do łamania prawa. –  mówi Jacek Bożek z Klubu Gaja i KRR.

Zresztą przywracanie praworządności na rzekach nie dotyczy tylko Odry.

  –  Podobnie trwa, od wielu lat,  wydawanie środków publicznych na przygotowywania zapory na Wiśle w Siarzewie, mimo braku prawomocnej decyzji środowiskowej  –   dodaje Justyna Choroś, liderka OTOP oraz KRR.

–  Od lat sprzeciwiamy się przekształcaniu Odry w kanał żeglowny pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej (od początku krytykowałyśmy program Banku Światowego motywowany rzekomym  umożliwieniem pływania lodołamaczy). Szczególnego znaczenia nabrał ten postulat po katastrofie na rzece w 2022 r, gdy naukowcy byli zgodni, że kanalizacja rzeki pogłębiła zniszczenie ekosystemu.  Ten sprzeciw dotyczy też budowy kolejnej  nieracjonalnej ekologicznie i ekonomicznie zapory na Wiśle  –   mówi Cecylia Malik z Sióstr Rzek, KRR

Liderzy i liderki KRR i innych organizacji zwracają się do premiera  Donalda Tuska o pilne przeniesienie kompetencji zarządzania wodami z Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

–   Tylko to pozwoli na sprawną realizację zapowiadanych przed wyborami  expose działań, mających na celu ochronę i poprawę kondycji zasobów wodnych naszego kraju oraz odejście od „betonowego dziedzictwa” pozostawionego przez rządy PiS  –  przekonuje Jacek Engel z Fundacji Greenmind oraz KRR

Po konferencji organizacje przekazały kancelarii premiera list otwarty do Donalda Tuska*, w którym apelują o wywiązanie się z deklaracji wyborczych dotyczących przywrócenia wody środowisku oraz przestrzeganie prawa na rzekach. Bo „rzeka to nie infrastruktura, rzeka to natura”, jak skandowali zgromadzeni pod KPRM.

*http://www.ratujmyrzeki.pl/275-list-otwarty-do-premiera-donalda-tuska-w-sprawie-zarzadzania-zasobami-wodnym