Co wspólnego ma polityka mieszkaniowa z polityką klimatyczną? Jak walczyć ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z kosztami energii w budynkach, m.in. z ubóstwem energetycznym? Co robić, aby wprowadzać na szeroką skalę rozwiązania odpowiadające na kwestie transformacji klimatyczno-energetycznej do polityk mieszkaniowych?

Na te pytania odpowiada raport Polskiej Zielonej Sieci, wykonany na zlecenie Habitat for Humanity Poland Wyzwania mieszkalnictwa a neutralność klimatyczna. Analiza powstała w oparciu o jakościowe badanie eksploracyjne, w którym brali udział przedstawiciele ministerstw, gmin, organizacji społecznych i eksperci tematyczni.
Raport jest dostępny tutaj LINK DO PDF