Biomasa – czyli materia organiczna ulegająca rozkładowi – jest najważniejszym odnawialnym źródłem energii (OZE) w całej Unii Europejskiej. Promowanie biomasy jako zielonego paliwa przyczynia się m.in. do zwiększenia wycinki lasów i truje atmosferę bardziej niż węgiel czy gaz. Polska Zielona Sieć (PZS) rekomenduje, aby z funduszy unijnych nie dofinansowywać biomasy, a pieniądze przeznaczyć na dofinansowanie pomp ciepła i termomodernizację budynków.

Przeczytaj nasz briefing o biomasie>>>DO ŚCIĄGNIĘCIA 

 

Leśna biomasa gorsza niż węgiel

– Promowanie biomasy jako zielonego paliwa przyczynia się do zwiększenia wycinki lasów. Dodatkowo jej spalanie emituje do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż spalanie paliw kopalnych – wylicza Alina Pogoda z Polskiej Zielonej Sieci. To dlatego PZS zaapelował do Zarządów Województw, aby dokładnie przyjrzały się skali i rodzajowi biomasy wykorzystywanej w nowych inwestycjach. – Zalecamy aby wspierać tylko te projekty, w których spalana będzie wyłącznie biomasa pochodzenia rolniczego lub odpadowa. Tylko ta biomasa powinna być traktowana jako odnawialne źródło energii – dodaje specjalistka z Polskiej Zielonej Sieci. 

W najnowszym raporcie „Biomasa w kryteriach wyboru projektów w Funduszach Europejskich 2021-2027” Polska Zielona Sieć rekomenduje, aby z funduszy unijnych nie napędzać popytu na biomasę, a w ramach wsparcia dofinansowywać pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków. W sytuacjach, gdzie technicznie nie jest wykonalna instalacja pompy ciepła, wówczas można dofinansować kocioł na biomasę pod warunkiem m.in. spełnienia wymogu ekoprojektu. – Jeśli dalej będziemy zwiększać zapotrzebowanie na biomasę drzewną do celów energetycznych, ryzykujemy zwiększeniem jej pozyskania w lasach i dalszym spadkiem ilości dwutlenku węgla pochłanianego przez lasy – wyjaśnia Alina Pogoda. 

W funduszach europejskich na lata 2021-2027 dalej przewiduje się wspieranie inwestycji w biomasę. W naborach na projekty z funduszy europejskich dotyczących produkcji energii cieplnej, czy to w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, czy w instytucjach publicznych lub gospodarstwach domowych, pojawiają się inwestycje w kotły na biomasę. 

Truje bardziej niż papierosy?

– Warto pamiętać, że dym ze spalania drewna jest szkodliwy dla zdrowia i przyczynia się do problemu smogu. Skład chemiczny dymu ze spalania drewna różni się od składu dymu tytoniowego czy dymu pochodzącego ze spalania węgla. Podobieństwa są jednak na tyle duże, że we wszystkich trzech przypadkach możemy spodziewać się podobnego wpływu na nasze zdrowie i życie – podkreśla Alina Pogoda.

Ponadto spalanie biomasy leśnej, na jednostkę wygenerowanej energii, emituje do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż spalanie paliw kopalnych – nawet do 2,5 razy więcej w porównaniu do gazu kopalnego, ok. 50% więcej od węgla kamiennego. 

Biomasa w Polsce

W Polsce cały czas inwestuje się w kotły na biomasę, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. W przypadku Polski biomasa drzewna jest głównym rodzajem biomasy stałej spalanej w Polsce w celu produkcji energii. Odpowiada ona za 79,5% energii pierwotnej z biomasy stałej zużywanej w Polsce. Reszta to biomasa rolnicza i odpady komunalne.

Znaczna część biomasy drzewnej zużywanej w Polsce do produkcji energii zużywana jest bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Spalana w formie drewna opałowego, pelletów czy brykietu biomasa drzewna, to jedno z kluczowych źródeł ciepła w polskich domach, wykorzystywane przez 30% gospodarstw domowych w kraju. Również jak wynika z raportu Forest Defenders Alliance (FDA), europejskie zakłady produkujące biomasę i pelety często wykorzystują kłody pozyskane bezpośrednio z lasów.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu przewiduje 11 mld PLN nakładów inwestycyjnych w wytwarzanie energii elektrycznej z biomasy w ciągu najbliższych 10 lat. Biomasa ma stać się głównym paliwem OZE w ciepłownictwie. Krajowa produkcja biomasy stałej, której 79% stanowi biomasa drzewna, ma wzrosnąć o ponad połowę (56%).

Przeczytaj nasz briefing o biomasie>>>DO ŚCIĄGNIĘCIA