“Jak uefektywnić efektywność energetyczną?” – pod taką nazwą Polska Zielona Sieć zorganizowała w Warszawie warsztaty dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście osób. 

Warsztaty “Jak uefektywnić efektywn ość energetyczną?” odbyły się 8 grudnia 2022 w Centrum Aktywizmu Klimatycznego „Gniazdo” w Warszawie. Dyskusja dotyczyła m.in. znaczenia efektywność energetycznej i racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów energetycznych w budynkach, działań edukacyjnych i komunikacyjnych oraz współpracy pomiędzy organizacjami.

Uczestnicy warsztatów zwrócili m.in. uwagę na to, że temat efektywności energetycznej powinien być jeszcze bardziej wyeksponowany w dyskursie publicznym. Rozmawiali też o wyzwaniach, które pojawiają się przy modernizacji budynków. Podkreślono rolę osób, którzy mogłyby zarówno zdiagnozować stan techniczny, jak i doradzić w kwestii dofinansowania procesu termomodernizacji oraz pomóc przejść przez cały proces formalności. Zaakcentowano też znaczenie edukacji branżowej m.in. stałej aktualizacji wiedzy przez audytorów czy doradców energetycznych oraz wykonawców. 

Podczas dyskusji rozmówcy podkreślali także potrzebę budowania konkretnej narracji o efektywności energetycznej w budynkach. Chodzi m.in. o mówienie w sposób zrozumiały dla większości Polaków, używanie “języka korzyści”, poruszanie pozytywnych przykładów i mówienia o sprawach bliskim ludziom. Te kroki mają pomóc w ukształtowaniu rozsądnego i oszczędnego podejścia do korzystania z energii w budynkach jako ogólnospołecznego standardu.  Jako efekt pracy warsztatowej została wypracowana lista “Lista pomysłów i rekomendacji dotyczących uefektywniania efektywności energetycznej”. 

Spotkanie odbyło się w ramach programu “Klimat w budowie”.