Polska Zielona Sieć i grupa polskich organizacji pozarządowych zgłosiły uwagi do obecnej strategii sektora energetycznego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Rekomendowaliśmy całkowite zaprzestanie finansowania jakichkolwiek projektów związanych z paliwami kopalnymi – ropą, węglem i gazem. Wskazaliśmy na potrzebę inwestowania w efektywność energetyczną i zrównoważone odnawialne źródła energii. 

 

Takie inwestycje są potrzebne do zmniejszenia zależności naszego kraju od paliw kopalnych, zwiększyłyby bezpieczeństwo energetyczne, a także zmniejszyłyby krajowe emisje CO2 – piszemy w liście wysłanym do Wioletty Barwickiej-Lofthouse (dyrektor ds. Polski, Bułgarii i Albanii) oraz Elisabetty Falcetti (dyrektor regionalnej na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie).

Wskazaliśmy na ogromne potrzeby inwestycyjne w Polsce w:

 • Efektywność energetyczną w budynkach należących do gmin, programy zwiększania efektywności energetycznej dla indywidualnych gospodarstw domowych i małych firm.
 • Dekarbonizację ciepłownictwa – budowę magazynów sezonowych, wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów chłodniczych lub przemysłowych, pompy ciepła na skalę przemysłową  i inne technologie.
 • Rozwój mocy solarnych, w szczególności na poziomie gminnym, z wykorzystaniem budynków i obiektów komunalnych lub z wykorzystaniem byłych kopalni węgla.
 • Rozbudowę energetyki wiatrowej.
 • Wykorzystanie potencjału geotermalnego.
 • Rozwój wspólnot energetycznych.
 • Zwiększenie mocy produkcyjnych i eksploatacyjnych pomp ciepła oraz technologii efektywności energetycznej
 • Modernizację sieci energetycznych

Sygnatariusze listu

 1. Polska Zielona Sieć
 2. Stowarzyszenie EKOSKOP
 3. Stowarzyszenie Tilia
 4. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
 5. Towarzystwo na Rzecz Ziemi
 6. WWF Polska
 7. Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 8. Instytut na rzecz Ekorozwoju
 9. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

Link do listu w PDF