Niższe ceny za prąd, czyste środowisko oraz większe bezpieczeństwo. To korzyści jakie zapewniają wspólnoty energetyczne. Na świecie są znane od dekad, ale w Polsce to zjawisko stosunkowo nowe. Pionierzy “zielonej transformacji” nie mają u nas łatwego życia, walcząc z murem uprzedzeń oraz barier prawnych.

Tym codziennym zmaganiom poświęcona będzie konferencja pt. „Siła wspólnoty, czyli demokracja energetyczna w czasach kryzysu”. Wydarzenie odbędzie się już 2 czerwca w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> TUTAJ

Więcej informacji i program konferencji >> TUTAJ

Dziennik „Warto Wiedzieć”: Przed nami konferencja dotycząca energetyki obywatelskiej. Co kryje się pod tym pojęciem?

Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć: Energetyka obywatelska to inaczej energetyka rozproszona, czyli oparta na małych instalacjach wytwórczych, najczęściej będących własnością obywateli. Podmioty, które samodzielnie produkują użytkowaną przez siebie energię nazywamy prosumentami. Prosumenci mogą działać indywidualnie lub w formie zbiorowej. Tych, którzy postanowili zainwestować i korzystać z energii indywidualnie, dobrze już znamy – to wszystkie te gospodarstwa domowe albo małe firmy, u których widzimy zainstalowane panele fotowoltaiczne na dachach. Oczywiście, mówiąc o energetyce obywatelskiej, zawsze mamy na myśli wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych.

Dziennik „Warto Wiedzieć”: Wspólnoty energetyczne to szansa na przyszłość?

Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć: Wspólnota energetyczna to jest właśnie przykład takiej zbiorowej formy produkcji i korzystania z odnawialnej energii. Kilka podmiotów (gospodarstwa domowe, jednostki samorządowe, mali i średni przedsiębiorcy) wspólnie inwestuje w instalację OZE, wspólnie nią zarządza, korzysta z wytworzonej energii (elektrycznej i/lub cieplnej), a jej ewentualne nadwyżki sprzedaje i w ten sposób uzyskuje środki na kolejne wspólne działania. W ten sposób na rynku powstają rozproszone grupy, które produkują energię bezpieczną (wolną od paliw kopalnych i mało podatną na zewnętrzne ataki), dobrą dla środowiska i klimatu, a do tego tanią. Tego typu działanie to także narzędzie tworzenia inicjatyw oddolnych oraz budowanie lokalnych społeczności. Tak, wspólnoty energetyczne to ogromna szansa na przyszłość.

Dziennik „Warto Wiedzieć”: Czego możemy się spodziewać podczas konferencji?

Zuzanna Sasiak, Polska Zielona Sieć: Polska Zielona Sieć organizuje tę konferencję, aby zwrócić powszechną uwagę na ten ciągle mało rozpoznany temat, jakim są wspólnoty energetyczne. Chcemy pokazać i omówić wszystkie aspekty tego rozwiązania i zainteresować nim jak najszersze grona odbiorców. Namówiliśmy polityków, przedstawicieli wszystkich liczących się partii politycznych, do dyskusji na temat tego, jak widzą rolę energetyki społecznej w transformacji energetycznej kraju. Zaprosiliśmy samorządowców i ekspertów, którzy rozpoczęli proces tworzenia wspólnot energetycznych i przedstawią nam bieżącą i realną ocenę sytuacji. Ugościmy też przedstawicieli europejskich wspólnot energetycznych, których doświadczenia mają szansę zainspirować ich polskich naśladowców. Zadbamy więc o pełne spektrum perspektyw i serdecznie zapraszamy wszystkich czytelników do uczestnictwa.

Więcej możecie przeczytać państwo na portalu wartowiedziec.pl

Rejestracja uczestnictwa w konferencji >> TUTAJ