Walka ze zmianami klimatu jest polską racją stanu. Polski rząd musi uczynić wszystko, żeby uruchomić środki z KPO na zieloną transformację.

Zielona transformacja, by się udała, musi być prowadzona w sposób sprawiedliwy, transparentny i inkluzywny, z udziałem społeczeństwa. Takie warunki jest w stanie zapewnić tylko państwo demokratyczne i praworządne. Dlatego Polska musi podjąć wszelkie konieczne działania, by je zapewniać.

Udział społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu jest potrzebny na każdym etapie, od lokalnego, przez krajowy do unijnego. KE musi ujawnić aktualną wersję KPO. Bez tego nie można stwierdzić, na ile zasadnicze uwagi do KPO dotyczące realizacji celów klimatycznych, zgłaszane przez społeczeństwo obywatelskie, zostały uwzględnione.