Europa zmierza do neutralności klimatycznej, co wpływa na całą gospodarkę. I chociaż zapowiadane zmiany kojarzą się przedsiębiorcą ze wzrostem cen, czy utrudnieniem życia, to mogą być przede wszystkim ogromną szansą na jakościowy i technologiczny skok dla inteligentnie prowadzonej firmy.

Przed przedsiębiorcą stoją nowe, strategiczne wyzwania, którym będzie musiał sprostać. Ich źródłem jest nowa strategia Unii Europejskiej – Europejski Zielony Ład (EZŁ). Jego  zadaniem jest uczynić nasz kontynent neutralnym klimatycznie do 2050 roku. Oznacza to  przestawienie energetyki (w tym ciepłownictwa) z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii. EZŁ niesie również ze sobą rozwój elektromobilności, gospodarki o obiegu zamkniętym, ekologicznego rolnictwa, odbudowę bioróżnorodności oraz wiele innych działań na rzecz zielonej gospodarki.

Jednocześnie Pakiet fit for 55 już uruchomił szereg istotnych zmian w handlu emisjami (EU ETS), który ma objąć nowe sektory gospodarki, takie jak budownictwo czy transport. Oznacza to , że paliwa emitujące CO2, używane zarówno w transporcie, jak i w ogrzewaniu domów będą stopniowo drożały. Ponadto aktualizacja dyrektywy o OZE sprawi, że udział energii odnawialnej w miksie energetycznym UE w 2030 roku najprawdopodobniej wzrośnie z planowanych dotąd 32 proc. do 38-40 proc.

Ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wymuszają zmiany nie tylko w sektorze elektroenergetycznym, lecz również we wszystkich innych sektorach gospodarki. Na liście “do zrobienia” każdego przedsiębiorcy powinny pojawić się projekty optymalizacji energetycznej na liniach produkcyjnych, zwiększenia efektywności energetycznej budynków firmowych, zmiany w modelu produkcyjnym, w duchu gospodarki obiegu zamkniętego. Wkrótce niezbędne okażą się również inwestycje w odnawialne źródła energii, zaopatrujące firmę “w zielony prąd”, oraz technologie pozyskiwania i korzystania z surowców w sposób nieszkodzący środowisku.

Niebawem przedsiębiorca będzie musiał się odnaleźć w gąszczu ekologicznych nowości, ale z odpowiednimi narzędziami i przewodnictwem, Europejski Zielony Ład może się okazać niepowtarzalną szansą na rozwój jego firmy. Wsparcie finansowe dla przedzierających się przez zielony ład przedsiębiorców oferują fundusze europejskie, takie jak: Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST), Fundusz Odbudowy, Fundusz Modernizacyjny czy Fundusz Innowacji Ważne jest, żeby właściciele firm byli zaznajomieni z ich dość skomplikowaną architekturą. Dla wielu osób niejasne jest, jak te fundusze w nowej perspektywie unijnej będą wyglądały, zwłaszcza że prace nad planem wydatkowania funduszy i funduszami dla regionów jeszcze się nie zakończyły.  

Wiedzy na ten temat już 7 września dostarczy bezpłatny warsztat online, organizowany przez Polską Zieloną SIeć i Instytut Zielonej Przyszłości. Na wydarzenie można się rejestrować online.  Warsztat jest dedykowany przede wszystkim dla przedsiębiorców i samorządowców, ale uczestniczyć w nim może każdy.