Spotkaniem online zorganizowanym we wtorek, 19. stycznia w województwie śląskim rozpoczęły się konsultacje regionalne projektu Umowy Partnerstwa. Jest to dokument, który zdefiniuje, jak w latach 2021-2027 zostanie wydany cały unijny budżet dla Polski. Chodzi o 76 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych (przynajmniej 30 proc. tych środków musi zostać przeznaczonych na ochronę klimatu). Pieniądze będą pochodzić z unijnej polityki spójności oraz wprowadzonego po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowej Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ten nowy unijny instrument finansowy ma zapewnić odpowiednie wsparcie obszarom, których gospodarka obecnie opiera się na wydobyciu oraz produkcji energii z węgla. W wyniku koniecznej z powodu kryzysu klimatycznego transformacji energetycznej regiony te będą musiały sprostać wielu wyzwaniom natury społeczno-gospodarczej. Wśród nich są m.in. Śląsk czy Wielkopolska Wschodnia.

Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jednak dopiero teraz zaprasza przedstawicieli strony samorządowej, społecznej i gospodarczej do dialogu na temat proponowanych rozwiązań. Choć Umowa Partnerstwa będzie konsultowana we wszystkich województwach, to duże znaczenie ma fakt, iż cykl spotkań rozpoczyna się dzisiaj właśnie na Śląsku. Do tego regionu trafi bowiem ponad połowa środków przeznaczonych w Umowie Partnerstwa na sprawiedliwą transformację. Łącznie będzie to 4,43 mld euro, czyli ponad 20 miliardów złotych.

Konsultacyjne spotkania regionalne potrwają do 16. lutego, zachęcamy do wzięcia w nich udziału. Więcej informacji na oficjalnej stronie funduszy europejskich.

Przebieg spotkań regionalnych można będzie śledzić na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki RegionalnejRównolegle można za pośrednictwem formularza składać pisemne uwagi do projektu Umowy Partnerstwa.