Okladka - wspolnoty energetyczne - poradnik - sam kolazZwiązek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć zaapelował do ministrów – Klimatu i Środowiska oraz Rozwoju, Pracy i Technologii, parlamentarzystów i eurodeputowanych o zdecydowane, systemowe wsparcie rozwoju społeczności energetycznych.

Jeżeli Polska chce wywiązać się z obowiązków wynikających z nowej strategii klimatycznej UE, musi dokonać radykalnych zmian w polskim porządku energetycznym. Jedną z nich jest realne wprowadzenie na rynek i wsparcie nowego podmiotu – wspólnot energetycznych opartych na OZE.

Choć w Europie, czy w USA, funkcjonują one od lat – są w Polsce zjawiskiem nieistniejącym i nierozpoznanym.  Istniejące od ponad roku przepisy dotyczące spółdzielnie energetycznych pozostają całkowicie martwe – do dziś nie powstała w Polsce ani jedna. Do zmiany tej sytuacji potrzebne są zdecydowane, oparte na wiedzy rozwiązania legislacyjne i wsparcie finansowe, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia o energetyce – otwarty, obywatelski, prospołeczny i zrównoważony. Aktualnie bowiem niestety wciąż spotyka się, również w kręgach rządowych, głębokie niezrozumienie istoty, roli i funkcji, jakie pełnią wspólnoty energetyczne OZE.  Kiedy to się zmieni?

Wydaje się, że właśnie teraz stoimy przed jedyną i niepowtarzalną już szansą. Silnie pro-klimatyczna strategia Unii Europejskiej, wsparta bezprecedensowo wysokim budżetem, a przede wszystkim jednoznaczne wymogi dyrektywy RED II (zliberalizowanie rynku energetycznego i zapewnienie praw prosumentom zbiorowym), mogą doprowadzić ostatecznie do pożądanej rewolucji na naszym rynku energetycznym. Obecny czas jest unikalny. Od tego, jakie przepisy w tej chwili wypracujemy i wprowadzimy, będzie zależał stopień nowoczesności naszej energetyki, koszty energii elektrycznej i ciepła, które będziemy ponosić, a także stan środowiska i jakość powietrza w Polsce.

Obserwatorzy krajowych regulacji w energetyce wiedzą, że mamy za sobą różne doświadczenia. Czy wspólnoty energetyczne będą rozwijać się prężnie, tak jak mocno wsparta (ulgą podatkową i dotacjami) fotowoltaika indywidualna? Czy może, tak jak dotychczasowe polskie spółdzielnie energetyczne, pozostaną spętane niezrozumiałymi ograniczeniami i pozostaną tylko na papierze? Czy wspólnoty energetyczne będą prostą i dostępną dla wszystkich formą produkowania swojej własnej energii, nawet z możliwością zarobienia na niej pieniędzy?  

Apel Polskiej Zielonej Sieci do decydentów powstał właśnie po to, aby uświadomić im konieczność działania „tu i teraz” i zwrócić uwagę na szanse, jakie postulowane zmiany ze sobą niosą.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że otwarcie rynku energetycznego na nowe, obywatelskie rozwiązania, to nie jest zadanie łatwe. Chcąc wesprzeć proces wprowadzania wspólnot energetycznych do polskiego porządku prawnego i, w efekcie – polskiej rzeczywistości, Polska Zielona Sieć przekazała też wszystkim adresatom apelu poradnik „Wspólnoty energetyczne. Jak wdrożyć dyrektywę o odnawialnych źródłach energii”. Publikacja ta prezentuje, w jaki sposób można i warto formułować regulacje prawne, by były one skuteczne oraz zgodne z założeniami dyrektywy RED II. Omówione są tu wszystkie prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania wspólnot energetycznych, wraz z przykładami rozwiązań, które zastosowały inne państwa europejskie.

Poradnik powstał na bazie wytycznych zebranych przez organizację Client Earth oraz Rescoop.eu – jedną z największych i najbardziej doświadczonych organizacji zrzeszających wspólnoty energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.