Home2023-01-09T11:08:19+01:00

Aktualności

607, 2020

Polskie regiony górnicze wykluczone z funduszy na sprawiedliwą transformację?

6 lipca 2020|

Ponad 40 osób i organizacji podpisało list otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, domagając się wyznaczenia daty odejścia od paliw kopalnych w energetyce i gospodarce oraz zadeklarowania wdrożenia neutralności klimatycznej, tak jak zrobiły to pozostałe kraje UE. Wśród sygnatariuszy są ekolodzy, naukowcy i samorządowcy [...]

106, 2020

Plany TERYTORIALNE nie mogą być planowane CENTRALNIE

1 czerwca 2020|

Rozpoczynają się prace nad planami wydatków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, powiększonego właśnie ponad pięciokrotnie do 40 mld euro. Odpowiedzialne za ten proces Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jak dotąd nie stworzyło szerokiego forum konsultacji i dialogu z przyszłymi beneficjentami, nie ogłosiło też harmonogramu prac. [...]

2905, 2020

Zmiany zbyt kosmetyczne

29 maja 2020|

Ministerstwo Klimatu przeprowadziło krótkie konsultacje społeczne pakietu rozporządzeń dotyczących m.in. rozliczeń prosumentów oraz ich dostępu do danych. Polska Zielona Sieć przekazała w swoim stanowisku, że choć proponowane regulacje są słuszne i korzystne dla prosumentów, to zarazem dalece niewystarczające do efektywnego pobudzenia segmentu prosumentów grupowych. [...]

2705, 2020

Nowe otwarcie dla zielonej transformacji w Europie

27 maja 2020|

Unia Europejska nie zastanawia się nad wyborem między ratowaniem gospodarki a realizacją Zielonego Ładu, bo nikt nie dostrzega między tymi dwoma celami sprzeczności. Przedstawiona dziś propozycja nowego budżetu UE wartego 1,85 biliona euro jest jasnym sygnałem, że odpowiedzią Unii na kryzys wywołany [...]

2304, 2020

Polskie wsparcie dla projektów LIFE – reaktywacja

23 kwietnia 2020|

Choć na noty koncepcyjne projektów w programie LIFE Komisja Europejska czeka do połowy lipca, warto dobrze wykorzystać czas i dostępne wsparcie, aby jak najlepiej przygotować swoją dokumentację. Już w przyszłym tygodniu NFOŚiGW organizuje otwarte szkolenia online dla wnioskodawców. Warto! W czasie [...]

2204, 2020

Dwa kryzysy – jedna recepta

22 kwietnia 2020|

Zarówno w zatrzymaniu globalnego ocieplenia jak i w wyjściu z pandemicznego załamania gospodarki pomóc może ten sam zestaw działań – zdecydowany rozwój odnawialnych źródeł energii, decentralizacja systemów dystrybucyjnych prądu oraz oszczędności energii. Z jednej strony wymagać to będzie większych niż obecnie nakładów [...]

Polecamy

Przejdź do góry