Organizacje członkowskie

Polska Zielona Sieć posiada formalny status związku stowarzyszeń. Zrzesza niezależne, polskie organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia – działające w różnych zakątkach kraju.

 • Wrocław – Fundacja Ekorozwoju FER
 • Szczecin – Federacja Zielonych GAJA
 • Poznań – Fundacja Biblioteka Ekologiczna
 • Łódź – Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 • Warszawa – Społeczny Instytut Ekologiczny
 • Lublin – Towarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Toruń – Stowarzyszenie “Tilia”
 • Rzeszów – Stowarzyszenie EKOSKOP
 • Kwidzyn – Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
 • Kraków – Fundacja Aeris Futuro
 • Katowice – Stowarzyszenie BoMiasto

Organizacją członkowską Polskiej Zielonej Sieci może zostać zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja mające w swych celach statutowych działania na rzecz ochrony środowiska lub zrównoważonego rozwoj. Organizacja taka nie może być powiązana ani uzależniona od podmiotów biznesowych, politycznych i administracji publicznej.

Decyzja o przyjęciu organizacji podejmowana jest podczas Walnego Zebrania PZS.

Szczegółowe kryteria i procedura przyjmowania nowych członków opisana jest w tym dokumencie.

Organizacje członkowskie PZS:

Fundacja Ekorozwoju FER
św. Wincentego 25A, 50-252 Wrocław
tel. 71 343 08 49

biuro@eko.wroc.pl | eko.wroc.pl

Stowarzyszenie BoMiasto
ul. Ligocka 103 40-568 Katowice

bomiasto.pl

Federacja Zielonych GAJA
5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
tel. 91 489 42 33

fzbiuro@gajanet.pl | gajanet.pl

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
Kościuszki 79, 61-715 Poznań
tel. 61 852 41 39

fbercee@gmail.com | be.eko.org.pl

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 81 18

office@zrodla.org | zrodla.org

Społeczny Instytut Ekologiczny
Czeladnicza 17/1, 04-743 Warszawa

Kontakt poprzez zakładkę | sie.org.pl

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Głęboka 8a, 20-612 Lublin

towarzystwo@ekolublin.pl | www.ekolublin.pl

Stowarzyszenie “Tilia”
Przysiecka 13, 87-100 Toruń
tel. 56 657 60 85

tilia@tilia.org.pl | tilia.org.pl

Stowarzyszenie EKOSKOP
Lubelska 28/4 lok.1, 35-233 Rzeszów
tel. + 48 607 039 990

ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl | ekoskop.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 22 16

sekretariat@ekokwidzyn.pl | ekokwidzyn.pl

Fundacja Aeris Futuro
Głowackiego 1, 32-020 Wieliczka
tel. + 48 502 295 489

biuro@aerisfuturo.pl | aerisfuturo.pl