Koalicja Ratujmy Rzeki

Wiosną 2017 roku, wraz z innymi organizacjami ekologicznymi, powołaliśmy do życia Koalicję Ratujmy Rzeki. Uznaliśmy, że polskie rzeki coraz bardziej potrzebują “strażników”. W całym kraju roi się od działań oraz inwestycji pogarszających stan polskich wód. W niektórych miejscach sytuacja jest wręcz tragiczna. Dzieje się tak pomimo zapewnień ze strony kolejnych rządów i samorządów o chęci poprawy sytuacji i pomimo przyjęcia zobowiązań Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. 

Nierzadko, unijne pieniądze przeznaczone na ochronę rzek, służą de facto do ich dewastacji. Urzędnicy państwowi z uporem godnym lepszej sprawy forsują nieopłacalne i niszczycielskie dla rzecznych ekosystemów programy podnoszenia klas żeglowności na Odrze, czy Wiśle. Oburzające jest, że stroją te plany w szaty działań przeciwpowodziowych, aby zdobywać pożyczki z Banku Światowego na ich realizację. Do tych niszczycielskich działań dopłacają europejscy podatnicy. Dzieje się tak, mimo naukowych dowodów na negatywny wpływ prowadzonych i zapowiedzianych inwestycji; m.in. zwiększanie ryzyka powodziowego, pogłębianie problemu z suszą oraz zagrożenie nadrzecznych obszarów chronionych.

Dlatego w ramach Koalicji działamy na rzecz renaturyzacji dolin rzecznych. Piszemy listy, apele i ekspertyzy, popularyzujemy wiedzę nt. mnogości usług ekosystemowych rzek. Uświadamiamy, że elektrownie wodne to nie “zielona” energia! Wraz z innymi organizacjami ekologicznymi wywalczyliśmy uchylenie decyzji o budowie progu wodnego w Siarzewie. Prześwietlamy też i zwracamy uwagę na niebezpieczne rozwiązania zaszyte w dużych, wartych miliardy euro, planach wydatkowania europejskich pieniędzy. Gdy nie było innego wyjścia, pisaliśmy do Komisji Europejskiej o potencjalnych pułapkach hydroinfrastrukturalnych w Krajowym Planie Odbudowy. 

Walczymy w ten sposób o zwiększoną ochronę i zachowanie ciągłości ekologicznej. Przeciwstawiamy się rzecznej “betonozie”, pogłębianiu koryt, anachronicznym planom użeglownienia i budowy kolejnych zbiorników retencyjnych. Polskim rzekom zawdzięczamy bardzo wiele – zrewanżujmy się biorąc je w obronę. Robienie z nich na siłę kanałów żeglugowych, jakby były Renem, czy Dunajem nie może skończyć się dobrze –  utopimy w nich ogromne pieniądze a ekosystemy rzeczne mogą zostać nieodwracalnie zniszczone. Nie ma na to naszej zgody.

Do Koalicji Ratujmy Rzeki należy obecnie ponad. 50 organizacji pozarządowych, oraz dziesiątki niezależnych specjalistów.

Przedstawicielem PZS w Koalicji Ratujmy Rzeki jest:
Rafał Rykowski
rafalrykowski@zielonasiec.pl,
tel. 664 197 508.

Więcej informacji na temat Koalicji i jej działań znajdziesz na stronie KRR.