Karta Etyczna POE

Czym jest i dlaczego powstała Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych?

Na temat ekologicznych organizacji pozarządowych krąży mnóstwo stereotypów. Nie bez powodu – obok bardzo wielu fundacji i stowarzyszeń, które z misją, wiedzą i pasją realizują fantastyczne, wartościowe kampanie, działają też inne, które z ochroną środowiska nie mają nic wspólnego. Są nieliczne, ale ich nieraz skandaliczne działania, choć słusznie piętnowane przez media, kładą się przy okazji cieniem na cały sektor pozarządowy.

Dlatego stworzyliśmy Kartę Etyczną, której głównym celem jest promowanie przejrzystości i jawności działania organizacji ekologicznych.

Choć zasady działania wymienione w Karcie są respektowane przez znaczącą większość organizacji, wymieniając je i powszechnie o nich informując, chcemy się przyczynić do wzrostu zaufania społecznego do działań podejmowanych przez organizacje ekologiczne.

Reguluje ona takie podstawowe dla naszych organizacji kwestie jak:

  • jawność działania,
  • rzetelność,
  • uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych,
  • współpracę z biznesem

Karta Etyczna Pozarządowych Organizacji Ekologicznych

Funkcjonowanie Karty Etycznej określa Regulamin, stanowiący załącznik do niej.

Lista sygnatariuszy: