Fundusze Europejskie dla klimatu2024-03-05T17:58:40+01:00

Fundusze Europejskie są głównym katalizatorem transformacji energetycznej w Polsce, mają też ogromny potencjał wspierania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. W tej dekadzie to około 150 mld euro (76 mld euro polityki spójności na lata 2021-2027, 59 mld euro z KPO do roku 2026 i kolejnych 13 mld z Funduszu Modernizacyjnego do 2030 roku). Szacujemy, że minimum 65 mld z tej kwoty ma zostać przeznaczone na ochronę klimatu. Wkrótce planowane zaś będą kolejne wydatki i inwestycje w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego i następnego unijnego budżetu od 2028 roku.

Na straży publicznych pieniędzy

Uczestnicząc w programowaniu funduszy na lata 2021-2027 wywarliśmy wpływ na kształt Umowy Partnerstwa i tworzonych na jej podstawie programów, oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dziś, wspólnie z partnerami, w ponad 20 komitetach monitorujących czuwamy nad prawidłowym i ambitnym wydatkowaniem tych środków. Wspieramy progresywne i przyjazne dla środowiska i klimatu rozwiązania, jednocześnie eliminując szkodliwe inwestycje.

Aktywnie wpływamy na kształt funduszy europejskich. Uważamy, że w polityce UE kluczowe jest podnoszenie ambicji finansowania działań na rzecz klimatu i środowiska, o co zabiegamy na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Pracujemy nad poprawą przestrzegania horyzontalnych zasad UE: nieczynienia poważnych szkód środowisku (ang. Do No Significant Harm, DNSH) i partnerstwa.  Uczestniczymy w pracach zespołu Transformacji Energetycznej CEE Bankwatch Network i działamy w międzynarodowych i krajowych kampaniach i koalicjach.

Krzysztof Mrozek – kierownik programu

Krzysztof Pietruszewski – koordynator projektu

Rafał Rykowski – specjalista ds. Komunikacji

Julia Jadzińska – stażystka 

Co słychać ostatnio?

Przejdź do góry