Czym jest energetyka obywatelska?

Każdy z nas na co dzień korzysta z energii – w postaci prądu albo ogrzewając swój dom. Obecnie większość osób pozostaje jednak wyłącznie biernymi konsumentami energii wyprodukowanej przez koncerny energetyczne i przesłanej do ich domu lub miejsca pracy. Dzięki rozwojowi energetyki obywatelskiej może się to zmienić! Wszyscy użytkownicy energii, dzięki odpowiednim regulacjom i systemom wsparcia, moglibyśmy brać udział w produkcji energii odnawialnej, jej przesyle, efektywnie zarządzać wykorzystywaną przez siebie energią oraz czerpać z tego zyski. Taki udział osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw spoza sektora energetycznego wytwarzaniu i zarządzaniu energią to właśnie energetyka obywatelska

Więcej niż energia

Polska Zielona Sieć jest współzałożycielem (2015) i aktualnym koordynatorem kampanii Więcej Niż Energia. Opiera się ona na koalicji ponad 150 podmiotów – od małych organizacji pozarządowych, przez uczelnie, organizacje branżowe aż po pięć samorządów wojewódzkich – pragnących iść w awangardzie rozwoju demokracji energetycznej w Polsce.

Podmioty zrzeszone pod szyldem Więcej Niż Energia prowadzą działania rzecznicze, komunikacyjneedukacyjne, dzielą się dobrymi praktykami, organizują konferencjewebinaria dotyczące bieżących wyzwań i perspektyw rozwoju energetyki rozproszonej i efektywności energetycznej w Polsce.

Kampanii Więcej Niż Energia poświęcona jest odrębna strona internetowa (wiecejnizenergia.pl), na którą serdecznie zapraszamy.

Monika Jaszcza

Joanna Krawczyk

Piotr Chałubiński