Energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska – to światowy megatrend i rewolucja dziejąca się na naszych oczach i – co dla nas bardzo istotne – z naszym udziałem. To nowy, docelowy model korzystania społeczeństwa z energii, w którym scentralizowane, wielkie moce wytwórcze (elektrownie), dotychczas przesyłające energię elektryczną i cieplną jednokierunkowo do biernych konsumentów, są stopniowo uzupełniane (po części: zastępowane) przez rosnącą sieć rozproszonych i aktywnych użytkowników energii  – prosumentów indywidualnych, działających grupowo, wirtualnie oraz wspólnot, np. spółdzielni energetycznych – właścicieli i zarządców własnych, lokalnych i odnawialnych źródeł energii.

Czym jest energetyka obywatelska,
w największym skrócie pokazuje poniższy film:

Równie ważnymi filarami energetyki obywatelskiej są:

  • poprawa efektywności energetycznej (elektrycznej i cieplnej) począwszy od gospodarstw domowych, na wielkim przemyśle kończąc,
  • rosnąca sieć rozproszonych, odnawialnych źródeł energii redukujących zapotrzebowanie na energię z  paliw kopalnych,
  • nowoczesne systemy energetyczne (przesył, dystrybucja, magazynowanie, elastyczne taryfy) umożliwiające funkcjonowanie nowych podmiotów na rynku energii: prosumentów, agregatorów, wspólnot energetycznych.

Polska Zielona Sieć jest współzałożycielem (2015) i aktualnym koordynatorem kampanii Więcej Niż Energia. Opiera się ona na koalicji ponad 150 podmiotów – od małych organizacji pozarządowych, przez uczelnie, organizacje branżowe aż po pięć samorządów wojewódzkich – pragnących iść w awangardzie rozwoju demokracji energetycznej w Polsce.

Podmioty zrzeszone pod szyldem Więcej Niż Energia prowadzą działania rzecznicze, komunikacyjneedukacyjne, dzielą się dobrymi praktykami, organizują konferencjewebinaria dotyczące bieżących wyzwań i perspektyw rozwoju energetyki rozproszonej i efektywności energetycznej w Polsce.

Kampanii Więcej Niż Energia poświęcona jest odrębna strona internetowa (wiecejnizenergia.pl), na którą serdecznie zapraszamy.

Koordynatorką kampanii WNE w Polskiej Zielonej Sieci jest Zuzanna Sasiak