Konferencja odbędzie się  19 czerwca 2024 r. w Warszawie, w budynku Varso Place 2 przy ul. Chmielnej 73 w godz. 10 – 17. Tematem przewodnim będzie zebranie dotychczasowych doświadczeń oraz wspólny namysł nad koniecznymi zmianami i reformami, tak, aby w pełni wykorzystać potencjał Funduszy Europejskich na rozwój energetyki obywatelskiej, w tym spółdzielni i społeczności energetycznych. 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Działania informujące i promujące Fundusze Europejskie wśród organizacji pozarządowych”.


To cytaty z programów wyborczych partii tworzących obecny rząd.  Pół roku po objęciu władzy nadszedł czas na zdecydowany ruch do przodu i wprowadzenie deklaracji w czyn. Tym bardziej, że na stole leżą odblokowane miliardy euro unijnych pieniędzy. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć serdecznie zaprasza na doroczną konferencję Więcej niż Energia, społecznego ruchu na rzecz energetyki obywatelskiej. Mamy Fundusze Europejskie na spółdzielnie energetyczne! Czas na przyspieszenie!

Debata z udziałem decydentów

Klimat dla energetyki obywatelskiej powoli się zmienia. Pionierzy przetarli pierwsze szlaki. Pojawia się też coraz więcej możliwości finansowania działalności z Funduszy Europejskich. Dostrzegają to politycy, a odnawialne źródła energii i spółdzielnie energetyczne, zyskują coraz większe znaczenie w programach politycznych. Dlatego jednym z punktów programu naszej konferencji będzie debata z udziałem parlamentarzystów i wysokich urzędników państwowych, których chcemy zapytać o realizację wyborczych obietnic i plany na przyszłość. Wśród zaproszonych gości będzie między innymi: Maciej Żywno (Wicemarszałek Senatu), Jan Szyszko (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej), Adam Nowak (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Dorota Zawadzka-Stępniak (Prezeska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Grzegorz Gaża (Poseł na Sejm RP), Klaudia Jachira (Posłanka na Sejm RP) oraz Miłosz Motyka (Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska).

Przegląd dostępnych środków z Funduszy Europejskich

Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak można skorzystać ze środków UE na projekty tworzenia i rozwijania społeczności i spółdzielni energetycznych. Na naszej konferencji będą obecni m.in. Marcin Jaczewski (Naczelnik Wydziału Energetyki Prosumenckiej i Rozproszonej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii), Agnieszka Karwat (Kierownik Zespołu Energetyki Rozproszonej, Program Energia dla Wsi, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Stanisław Szultka (Dyrektor Departamentu Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego), Aleksandra Krugły (Dyrektorka ds. rzecznictwa, Fundacja Habitat for Humanity Poland) oraz Krzysztof Mrozek (Dyrektor Programu Fundusze Europejskie dla Klimatu, Polska Zielona Sieć)

Pionierzy energetyki obywatelskiej

Gośćmi konferencji będą też spółdzielcy, którzy mimo braku instytucjonalnego wsparcia i barier prawnych uparcie realizują wizje przyjaznego, oszczędnego i stabilnego państwa.
Udział wezmą m.in. Sabina Paciorek (Wiceprezeska Spółdzielni Energetycznej SES w Skawinie), Łukasz Pałucki (Wiceprezes Hrubieszowskich Spółdzielni Energetycznych), Janusz Buda (Członek Zarządu Spółdzielni Energetycznej Nasza Energia w Mszanie), Mateusz Sobieszczuk (Prezes Spółdzielni Energetycznej Sąsiedzi w Pieniężnie). W rozmowie będą też uczestniczyć Małgorzata Gałczyńska (Naczelnik Wydziału Energetyki Lokalnej, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), Jarosław Wiśniewski (Radca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz Agnieszka Stupkiewicz (Radczyni prawna w Fundacji Frank Bold). 

Patroni medialni:

Program konferencji 

 

Pobierz PROGRAM KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy!