To cytaty z programów wyborczych partii tworzących obecny rząd.  Pół roku po objęciu władzy nadszedł czas na zdecydowany ruch do przodu i wprowadzenie deklaracji w czyn. Tym bardziej, że na stole leżą odblokowane miliardy euro unijnych pieniędzy. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć serdecznie zaprasza na doroczną konferencję Więcej niż Energia, społecznego ruchu na rzecz energetyki obywatelskiej. Mamy Fundusze Europejskie na spółdzielnie energetyczne! Czas na przyspieszenie!

Konferencja odbędzie się  19 czerwca 2024 r. w Warszawie, w budynku Varso Place 2 przy ul. Chmielnej 73 w godz. 10 – 17. Tematem przewodnim konferencji będzie zebranie dotychczasowych doświadczeń oraz wspólny namysł nad koniecznymi zmianami i reformami, tak, aby w pełni wykorzystać potencjał Funduszy Europejskich na rozwój energetyki obywatelskiej, w tym spółdzielni i społeczności energetycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny, zainteresowanych zapraszamy do >>> REJESTRACJI

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Działania informujące i promujące Fundusze Europejskie wśród organizacji
pozarządowych”. Zobacz jak dotrzeć >>> MAPKA

Unia Europejska wspólnot

W Unii Europejskiej działa ponad 9 tysięcy wspólnot energetycznych. Od małych, działających w jednej wiosce do ogromnych, skupiających dziesiątki tysięcy osób. Wspierają przy tym również osoby zagrożone ubóstwem energetycznym. W Polsce zarejestrowanych jest ich ponad 30 i niestety tylko nieliczne mogą już wytwarzać energię, a to głównie z powodu problemów z dostępem do sieci. To sytuacja daleka od idealnej, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie scentralizowana energetyka zawodowa wciąż głównie oparta na węglu, generuje ogromne emisje CO2. Wspólnoty energetyczne mają do odegrania kluczową rolę nie tylko w sektorze energetycznym. To oddolna szkoła demokracji, która uczy dialogu, współpracy i aktywizuje mieszkańców do tworzenia bezpiecznych i odpornych na kryzysy wspólnot lokalnych.

Debata z udziałem decydentów

Klimat dla energetyki obywatelskiej powoli się zmienia. Pionierzy przetarli pierwsze szlaki. Pojawia się też coraz więcej możliwości finansowania działalności z Funduszy Europejskich. Dostrzegają to politycy, a odnawialne źródła energii i spółdzielnie energetyczne, zyskują coraz większe znaczenie w programach politycznych. Dlatego jednym z punktów programu naszej konferencji będzie debata z udziałem parlamentarzystów i wysokich urzędników państwowych, których chcemy zapytać o realizację wyborczych obietnic i plany na przyszłość.

Przegląd dostępnych środków z Funduszy Europejskich

Uczestnicy konferencji dowiedzą się jak można skorzystać ze środków UE na projekty tworzenia i rozwijania społeczności i spółdzielni energetycznych, czy szerzej różnych form energetyki obywatelskiej. Na naszej konferencji obecni będą przedstawiciele m.in. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pionierzy energetyki obywatelskiej

Gośćmi konferencji będą też spółdzielcy, którzy mimo braku instytucjonalnego wsparcia i barier prawnych uparcie realizują wizje przyjaznego, oszczędnego i stabilnego państwa.
Udział wezmą m.in. działacze z “Naszej Energii” z Mszany, “Sąsiedzi” z Pieniężna, “Biodar” z Ustronia Morskiego oraz “SES” ze Skawiny. Konferencje Polskiej Zielonej Sieci o energetyce obywatelskiej to już niemal instytucja. Od lat gromadzą rzeszę entuzjastów zielonej energii, społeczników, samorządowców, ekspertów, polityków i organizacje pozarządowe. Jak zwykle konferencja będzie również doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń oraz nawiązania cennych kontaktów.

Serdecznie zapraszamy!