Rok 2024 będzie przełomowy dla Europy. Obywatele UE będą mieli szansę uczestniczyć w kształtowaniu kolejnego pięcioletniego cyklu politycznego UE i określać długoterminową przyszłość Europy.

Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest niezbędnym aktem zaangażowania obywatelskiego, który wykracza poza indywidualną odpowiedzialność – to zbiorowy wysiłek na rzecz kształtowania przyszłości naszej wspólnoty. Twój głos to nie tylko głos oddany za siebie, ale także wyraz udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, które mają wpływ na nasze codzienne życie.

W obliczu pilnych wyzwań globalnych, w szczególności naglącej potrzeby zajęcia się zmianą klimatu, zbliżające się czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego stają się kluczowe, ponieważ zrównoważona polityka jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. UE odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, promowaniu zrównoważonych inicjatyw i kierowaniu regionu ku bardziej sprawiedliwej przyszłości.

Ale czy Europa sprosta temu zadaniu? Rosnące ceny energii i inflacja, która gwałtownie wzrosła od czasu wojny w Ukrainie, doprowadziły do spadku poziomu życia wielu osób. Kryzys energetyczny pokazał nam, że dostęp do przystępnej cenowo energii jest podstawową potrzebą i że prywatne przedsiębiorstwa energetyczne, które dominują na europejskim rynku energii, wykorzystują te momenty do zwiększania swoich zysków, zamiast stawiać na przystępną cenowo energię. Jest więcej niż oczywiste, że Europa nie podjęła działań, które dałyby ludziom pewność, że ich podstawowe potrzeby zostaną zaspokojone, takie jak: godne warunki mieszkaniowe, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacja i przystępna cenowo czysta energia, woda, żywność, mobilność oraz podstawowy poziom dochodów.

Dlaczego warto głosować w wyborach w 2024 roku? 

Wyniki wyborów zmienią skład Parlamentu Europejskiego. Wraz z Radą Europejską (szefowie państw i rządów UE), Parlament w nowym składzie określi priorytety i politykę Komisji Europejskiej na lata 2024–2029. W związku z tym czerwcowe wybory są szansą nie tylko na oddanie głosu na posła do Parlamentu Europejskiego, ale także na kształtowanie priorytetów politycznych UE na najbliższe pięć lat.

Nadchodzący pięcioletni cykl jest ważniejszy niż jakikolwiek wczesniejszy w historii prawodawstwa UE. Według prognoz, prawdopodobnie tylko 42 proc. obecnych posłów do PE zostanie w tym roku wybranych ponownie, a reszta Parlamentu będzie się składała z zupełnie nowych europosłów. W rezultacie, stoją przed nami zarówno istotne szanse, jak i zagrożenia.

Niezwykle ważny dla nas Europejski Zielony Ład – inicjatywa UE, mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej, odwrócenie procesu utraty bioróżnorodności  oraz umieszczenie obywateli w centrum zielonej i sprawiedliwej transformacji – stanął pod dużym znakiem zapytania. W ostatnich latach ambicje UE w zakresie realizacji tych polityk są coraz bardziej zagrożone. Dlatego też, wybór odpowiednich kandydatów i partii politycznych będzie miał zasadnicze znaczenie dla przywrócenia Europy na właściwe tory i zapewnienia, aby cele Europejskiego Zielonego Ładu nie zostały zniweczone. Państwa głos będzie miał kluczowe znaczenie dla zapewnienia postępów Europy.

Dlatego, 9 czerwca 2024 r., idź na wybory i zagłosuj na przywódców, którzy są zaangażowani w dostosowanie polityki UE do Twoich wartości !