– Apelujemy o to, aby kluczowe dokumenty strategiczne państwa, które zdefiniują ścieżkę transformacji energetycznej, odpowiednio uwzględniały zarówno wagę, jak i wielowymiarowe korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią, w szczególności w sektorze budynków – piszą sygnatariusze apelu do Anny Moskwy – szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). Wśród organizacji, które podpisały się pod dokumentem, jest m.in. Polska Zielona Sieć.

Cały dokument możesz przeczytać >>> TUTAJ

Jak piszą sygnatariusze dokumentu poprawa efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach ma kluczowe znaczenie dla skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej i ten fakt powinien być właściwie odzwierciedlony w dokumentach państwowych, m.in. takich jak aktualizacja KPEiK i PEP2040. Dzięki poprawie efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach mieszkańcy, jak i przedsiębiorstwa, będą w stanie trwale obniżyć koszty ogrzewania i zaopatrzenia budynków w energię elektryczną. Jak wskazują opracowania eksperckie, obniżenie zapotrzebowania na ciepło o 36%, dzięki modernizacji energetycznej budynków, pozwoli państwom Unii Europejskiej na oszczędność rzędu 3,6 bilionów euro w ciągu 20 lat w porównaniu do scenariusza, w którym konieczne byłyby inwestycje w dodatkowe moce wytwórcze w kontekście postępującej elektryfikacji.

Powszechna kompleksowa modernizacja jest podstawą do racjonalnej kosztowo transformacji energetycznej kraju oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Apelujemy o to, aby ten fakt był odpowiednio uwzględniony w dokumentach strategicznych tworzących ramy tej transformacji, a także aby dokumenty te zawierały odpowiednie dane i analizy wskazujące na potencjał i wielowymiarowe korzyści z poprawy efektywności energetycznej i zarządzania energią w budynkach, zarówno dla społeczeństwa, jak i polskiej gospodarki” – podkreślają autorzy dokumentu.

Cały dokument możesz przeczytać >>> TUTAJ