Serdecznie zapraszamy na wydarzenie ‘Europejski Zielony Ład – plenerowe warsztaty dla organizacji pozarządowych’, poświęcone polityce klimatycznej UE i jej znaczeniu dla Polski, które odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2023 w przepięknej lokalizacji – ’Oczyszczalnia Miejsce’ w Ludwikowie pod Warszawą. – Wierzymy, że szkolenie umożliwi zdobycie cennych informacji w zakresie polityki klimatycznej, ochrony przyrody oraz energii. Spotkanie będzie stanowić doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów oraz zacieśnienia współpracy w tych obszarach – zaprasza Krzysztof Mrozek z Polskiej Zielonej Sieci. 

W pierwszym dniu wydarzenia (19 czerwca), odbędą się warsztaty dotyczące ochrony przyrody w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i będą omawiane tematy związane ze strategią bioróżnorodności i ochroną drzew, sytuacją rzek w Polsce oraz zasadą DNSH.

Drugi dzień (20 czerwca) poświęcony będzie tematowi energii, rozpoczynając od wprowadzenia do polityki energetycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55.
Więcej informacji przeczytacie w agendzie warsztatów. Sesje zawierać będą wprowadzenie do wytycznych Unii Europejskiej w danym obszarze, przedstawienia głównych problemów i sugerowanych rozwiązań w kontekście polskim. Odbędą się również sesje warsztatowe. Organizatorzy wydarzenia zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów transportu na miejsce szkolenia.

Ze względów logistycznych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego oddzielnie dla każdego dnia: 

Link do rejestracji na dzień pierwszy (19.06) poświęcony ochronie przyrody: Rejestracja Dzień 1

Link do rejestracji na dzień drugi (20.06) poświęcony energetyce: Rejestracja Dzień 2

Uprzejmie prosimy o rejestrację do godz. 12:00 dn. 15.06.2023 (czwartek).