Niższe rachunki za prąd, większe bezpieczeństwo i wzmacnianie lokalnych więzi. To niektóre z zalet spółdzielni energetycznych. Doceniła je Europa. Teraz czas na Polskę! Rosnącej roli wspólnot energetycznych w transformacji poświęcona będzie konferencja organizowana przez Polską Zieloną Sieć pt. „“Spółdzielnie energetyczne czarnym koniem transformacji”, która odbędzie się 5 lipca 2023 r., w godz. 9.30 – 17.00, w Centrum Prasowym Newserii (bud. Varso Place 2),  ul. Chmielna 73 w Warszawie.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zainteresowanych zapraszamy do rejestracji >> TUTAJ.

Wspólnoty energetyczne od dekad wpisane są w energetyczny pejzaż Europy. Stały się symbolem nowego podejścia do wytwarzania energii. Bardziej demokratycznego, obywatelskiego i sprawiedliwego. W samej tylko Unii Europejskiej działa już ponad 3,5 tys. lokalnych, obywatelskich wspólnot energetycznych, produkujących energię odnawialną (OZE). Są to zarówno małe kooperatywy jak i wielkie spółdzielnie zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy osób.

Wspólnoty energetyczne, w tym spółdzielnie energetyczne, zyskują coraz większe znaczenie w programach politycznych na całym świecie. Ten trend dociera również do Polski. Dlatego jedynym z punktów programu naszej konferencji będzie debata z udziałem polityków, którym bliska jest zielona transformacja energetyczna kraju. Wśród naszych gości będą przedstawiciele wszystkich liczących się opcji politycznych, a także samorządowcy oraz pionierzy energetyki obywatelskiej w Polsce.

Daleko od unijnej wizji  

Obowiązujące prawo (jak i proponowane zmiany) nie zabezpieczają wystarczająco demokratycznego i lokalnego charakteru wspólnot energetycznych, które od lat mają u nas “pod górkę”. Mierzą się z brakiem instytucjonalnego wsparcia i barierami prawnymi. Analizę pt. “Implementacja przepisów Unii Europejskiej dotyczących społeczności energetycznych do polskiego porządku prawnego” sporządzili eksperci z fundacji Frank Bold, którzy swoje wnioski zaprezentują na naszej konferencji. 

Na kłopoty – spółdzielnia

Istotnym elementem naszej konferencji będzie również społeczny wymiar energetyki obywatelskiej. Spółdzielnie to bowiem efektywne narzędzie do zmniejszania ubóstwa energetycznego i poprawy efektywności energetycznej. Wspólnoty często opierają się na wartościach solidarności i wzajemnej pomocy. Mogą oferować programy wsparcia dla osób o niskich dochodach, takie jak ulgi cenowe, programy termomodernizacji czy poradnictwo energetyczne.