W sobotę 18 marca 2023 r. w Skarżysku-Kamiennej odbyły się warsztaty pt. „Fotowoltaika dla wspólnoty – czy to się opłaca mieszkańcom?”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób – miejscowych zarządców budynków wielorodzinnych administrowanych przez Klimek Nieruchomości Sp. z o.o. 

Oszczędność energii we współczesnym świecie to konieczność. Wzrost cen energii zwiększa zainteresowanie Polaków wyzwaniami dotyczącymi gospodarowaniem energią potrzebną do ogrzania budynków. Tym samym stanowi zachętę dla termomodernizacji, która skutkuje ograniczeniem zapotrzebowania na energię oraz spadkiem kosztów związanych z eksploatacją budynków.  

Warsztaty w Skarżysku-Kamiennej 

Skarżysko-Kamienna to miasto leżące na granicy woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ludność miasta systematycznie spada. Obecnie mieszka tam nieco ponad 41 tys. mieszkańców. W latach 90. było to ponad 50 tys. Oznacza to, że miasto w ciągu dwóch, trzech dekad spadło o niemal 20 proc. Miasto dotknęło więc wiele problemów średnich miast: bezrobocie, depopulacja, emigracje i starzenie się społeczeństwa.

Polska Zielona Sieć we współpracy z Klimek Nieruchomości Sp. z o.o. zorganizowała warsztaty dla mieszkańców i zarządców wspólnot mieszkaniowych w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób –  zarządców budynków wielorodzinnych administrowanych przez Klimek Nieruchomości Sp. z o.o. oraz mieszkańców domów, w których ma być przeprowadzona  termomodernizacja. 

W ostatnim czasie dostajemy coraz więcej pytań od mieszkańców o instalacje fotowoltaiczne w budynkach wielorodzinnych. Kilka instalacji jest już zainstalowanych na dachach „naszych” budynków, ale są to instalacje tylko na potrzeby części wspólnych budynku (oświetlenie klatek schodowych i zasilanie wind). Instalacje te były wykonywane w ramach kompleksowych termomodernizacji budynków – premia termomodernizacyjna BGK – mówił Maciej Klimek, prezes Klimek Nieruchomości Sp. z o.o, które jest zarządcą ponad 100 budynków wielorodzinnych w Skarżysku-Kamiennej i okolicach.

Do podzielenia się swoimi praktykami zaprosiliśmy ekspertów: Piotra Kuklę  – dyrektora ds. audytu i planowania energetycznego z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Jacka Kowalczyka – prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Myszkowie.

Podczas warsztatów staraliśmy się odpowiedzieć na pytania:

  • Czy można instalować w budynkach panele fotowoltaiczne na potrzeby zasilania indywidualnych lokali?
  • Czy wspólnota mieszkaniowa może zbierać grupy lokali własnościowych i montować instalacje w ich imieniu?
  • Z jakiego rodzaju i na jakich zasadach wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację i odnawialne źródła energii? 
  • Przykłady rozwiązań w istniejących budynkach wielorodzinnych – jakie korzyści otrzymali mieszkańcy po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (na potrzeby ogrzania ciepłej wody lub centralnego ogrzewania) 

O korzyściach z termomodernizacji 

Podczas spotkania eksperci opowiadali o szansach i wyzwaniach, które stoją przed Skarżyskiem-Kamienną. Paneliści mówili nie tylko o ochronie klimatu, ale również o ekonomicznych korzyściach związanych z termomodernizacją, oszczędzaniem energii i obniżeniem jej kosztów, a także o programach wsparcia inwestycji w termomodernizację i OZE. Jak podkreślił Maciej Klimek, to sami mieszkańcy dopytują o warunkach instalacji fotowoltaicznych. – Mieszkańcy zadają pytania: „co z nami?”, „Co będzie z cenami energii?” – mówił w rozmowie z PZS-em Klimek.

O korzyściach z termomodernizacji mówili też inni zaproszeni na warsztaty eksperci. – Termomodernizacja jest korzystna m.in. z powodu wzrostu cen energii. Inwestycje w termomodernizację jest często bardziej opłacalna niż włożenie pieniędzy w lokatę bankową – podkreślał Piotr Kukla z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. 

Wtórował mu Jacek Kowalczyk – prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Myszkowie. – Jeżeli zdecyduje się wspólnota mieszkaniowa na montaż OZE, oznacza to przychód na fundusz remontowy dla wspólnoty – mówił Kowalczyk. Jak podkreślił ekspert, kolejnym ważnym czynnikiem zachęcającym ludzi do termomodernizacji jest wzrost wartości mieszkań. Jak pokazują analizy budynki, które zostały poddane procesom modernizacyjnym, wykazują znacznie niższe zużycie energii. Wpływa to znacząco na ceny. Obiekty, które zostały poddane termomodernizacji, osiągają znacznie wyższe ceny niż przed zmianami.