„Analiza społeczno-polityczna dotycząca ubóstwa energetycznego w Warszawie” to najnowszy raport przygotowany przez Polską Zieloną Sieć oraz Instytut Reform. Opracowanie szczególny nacisk kładzie na uwzględnienie kontekstu społeczno-ekonomicznego stolicy oraz rekomendacji potrzebnych do pogłębiania badania tego problemu.

CAŁY RAPORT MOŻESZ PRZECZYTAĆ >>>TUTAJ<<<

Raport stanowi unikalną na naszym rynku pozycję. Z jednej strony obejmuje przegląd literaturydanych zastanych, z drugiej pozyskanie własnego materiału empirycznego. Skupiliśmy się w niej na zebraniu materiału o charakterze przede wszystkim eksploracyjnym, ale i porządkującym narrację wokół ubóstwa energetycznego w Polsce i – tam gdzie było to możliwe – w Warszawie. Pozyskanie własnych danych jakościowych polegało na przeprowadzeniu w sumie 27 rozmów z osobami, które mogły wnieść nowe informacje do badanego zjawiska. Osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy można podzielić na trzy grupy: profesjonaliści, którzy zapewnili kontekst specjalistyczny, pracownicy Urzędu Miasta, którzy określili ramy formalne i miejskie wyzwania w tym obszarze oraz przedstawiciele Ośrodków Opieki Społecznej, którzy pogłębili aspekt społeczny i pokazali szerszy wymiar problemu w odniesieniu do różnych sytuacji życiowych mieszkańców Warszawy.

CAŁY RAPORT MOŻESZ PRZECZYTAĆ >>>TUTAJ<<<

Jak płacić mniejsze rachunki? Poradnik Polskiej Zielonej Sieci

Z myślą o obniżeniu rachunków Polaków Polska Zielona Sieć przygotowała serię filmów, jak korzystać z rządowych programów finansowanych z funduszy unijnych. Dzięki nim możesz łatwo poprawić efektywność energetyczną swojego domu lub bloku.