Obywatel mówiący władzy co ma robić? Dokładnie tak! Na takiej zasadzie działają panele obywatelskie – czyli spotkania z mieszkańcami, których rekomendacje dla władz miasta stają się wiążące. Polska Zielona Sieć uczestniczyła w trzech takich panelach – w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Wszystkie dotyczyły jednego tematu – lepszego energetycznego jutra. Jak poszło poszczególnym miastom? Sprawdźmy!

>>>Szczegóły dostępne w tabeli.<<<

Polska Zielona Sieć, która brała udział w panelu postanowiła ułatwić mieszkańcom pracę i przygotowała 7 własnych rekomendacji. W Warszawie przyjęto w sumie 49 rekomendacji. Niestety po 2 latach tylko część z nich została (6) wprowadzona w życie. Oto jak wygląda ta statystyka. 

W panelu krakowskim, który odbył się wiosną 2021 roku wzięło udział 60 losowo wybranych mieszkańców. Wszyscy dostali jedno zadanie – zaproponować rekomendacje „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?„. W Krakowie powstały w sumie 32 rekomendacje. Z czego aż 10 udało się już zrealizować

 

 

Panel w Poznaniu podobnie jak w Krakowie odbył się wiosną 2021 roku. Wiosną 2023 roku miną więc 2 lata od tego spotkania. Niestety z 31 rekomendacji udało się zrealizować tylko JEDNĄ. 

 

 

Wiele jeszcze do zrobienia 

Niestety przed wszystkimi miastami stoi jeszcze wiele wyzwań, co pokazują statystyki zrealizowanych rekomendacji. Miasta wciąż szukają m.in. sposobu na skuteczne informowanie o zaletach energetyki odnawialnej. W Warszawie tylko w tej sprawie powstały aż  3 rekomendacje. Niestety wszystkie trzy mają status nierozpoczętych.

Taki sam status ma niestety rekomendacja w Poznaniu dotycząca montażu fotowoltaiki na budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych. Tu też przyjęto aż trzy rekomendacje dotyczące utworzenia punktu doradztwa energetycznego, ale póki co nie są realizowane. Na szczęście termin realizacji sięga aż 2026 roku a rekomendacje dla miasta są wiążące. Będziemy więc się bacznie postępom przyglądać.   

Kraków oraz Poznań na chwilę obecną nie mogą się też pochwalić  żadnymi sukcesami w temacie wsparcia finansowego dla społeczności energetycznych. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie nie udało się też z sukcesem przeprowadzić żadnego projektu pilotażowego dotyczącego prosumenta zbiorowego lub społeczności energetycznej. Podobnie jest w przypadku udziału miasta w tych społecznościach, na co na razie nie pozwalają krajowe przepisy. 

Chcę podkreślić, że jest to nasza subiektywna ocena odnosząca się do realizacji przez miasta zaproponowanych przez Polską Zieloną Sieć rekomendacji dotyczących rozwoju energetyki obywatelskiej, a zwłaszcza społeczności energetycznych. Wszystkich przyjętych przez miasta rekomendacji było znacznie więcej i przyjmując inny kryteria oceny, wynik z pewnością mógłby się różnić.