Globalne ocieplenie przyspiesza, a wraz z nim prędkości nabiera wiatr zmian w regionach węglowych. Zamknięcie kopalni i elektrowni rodzi kolejne trudności – ubóstwo, migracje  szukanie nowej tożsamości. Tych m.in. problemów dotyczyła międzynarodowa konferencja „Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii” zorganizowana przez Polską Zieloną Sieć. Wydarzenie uświetniła prezentacja raportu prof. Przemysława Sadury dotyczącego Wielkopolski Wschodniej.

Na konferencji Przeminęło z węglem. Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii” stawiło się prawie 100 gości oraz prelegenci z kilku krajów oraz rodzimi specjaliści. Podczas wydarzenia eksperci próbowali odpowiedzieć sobie na pytanie czy istnieje „życie po węglu”. Dla regionów, które przez lata rosły na „węglowych sterydach”, odchodzenie od paliw kopalnych, to wyjątkowo ciężki i bolesny proces. – To będzie wiązało się ze zmianą struktury gospodarczej i społecznej, dlatego jest to tak trudny proces – mówi Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie.

Regiony górnicze mają otrzymać wielomilionowe wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale środki te wciąż jeszcze nie zostały uruchomione. – Pierwsze konkursy powinny wystartować w połowie przyszłego roku i jest to całkiem realne – zapowiada Piotr Zygadło z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 Opis konferencji oraz podsumowanie filmowe pod tym linkiem

 

Premiera raportu

Podczas konferencji odbyła się premiera raportu prof. Przemysława Sadury pt. “Przeminęło z węglem. Wielkopolska Wschodnia w poszukiwaniu nowej energii”. Podczas badań terenowych prof. Sadura przeprowadził dziesiątki rozmów z uczestnikami procesu transformacji w Wielkopolsce Wschodniej – związkami zawodowymi, samorządowcami, przedstawicielami pracodawców czy organizacji pozarządowych.

fot. Adam Jaroński