„Katastrofa ekologiczna w Odrze stanowi efekt nałożenia się na siebie wielu niekorzystnych czynników i okoliczności” – czytamy w uchwale przyjętej przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Jak podkreślają eksperci katastrofa „nie była ona zjawiskiem naturalnym i nie wydarzyłaby się, gdyby nie wcześniej popełnione błędy w zakresie użytkowania i ochrony wód”.

Uchwała Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego została przyjęta 9 września 2022 r. na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich. Spotkanie było poświęcone katastrofie w Odrze i koniecznej zmiany systemu gospodarowania rzekami w Polsce. Całe stanowisko mogą Państwo przeczytać wchodząc w poniższy link.

UCHWAŁA Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego podjęta na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich w sprawie katastrofy w Odrze