Katastrofa ekologiczna na Odrze pokazała nie tylko opieszałość i
niekompetencję władz, ale też potrzebę radykalnej naprawy zarządzania
ochroną środowiska i gospodarką wodną w Polsce. Każdy kryzys jest bolesną
lekcją. Nie wystarczą przeprosiny Premiera RP i symboliczne dymisje. Ważne
by wspólnie, z udziałem debaty publicznej, wykorzystać kryzys do potrzebnych
i rzeczywistych systemowych zmian! 

link do stanowiska: Czas_na_zmiany_Wezwanie_koalicji_rzecznych_17_08_2022