Za nami kolejne warsztaty w Ekocentum na wrocławskich Nadodrzu. Tym razem 2 kwietnia 2022 r. gościliśmy działaczy i działaczki Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (MSK), z którymi rozmawialiśmy m.in. o funduszach  unijnych przeznaczonych na zieloną transformację.

To były już kolejne warsztaty z działaczkami i działaczami MSK zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć. Spotkanie we Wrocławiu rozpoczęły się o 12 od prezentacji Dominika Madeja, działacza Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz pracownika Polskiej Zielonej Sieci. Jego prezentacja dotyczyła projektu “Fundusze europejskiej dla klimatu”.

Fundusze Europejskie mają wielki wpływ na kształtowanie naszego otoczenia – w kraju aż 61,5% środków inwestycji publicznych pochodzi właśnie z funduszy UE. W takich warunkach w Polsce nie jest możliwe przeprowadzenie zmiany infrastrukturalnej na dużą skalę bez udziału środków z UE.  MSK oczywiście bardzo zależy na tym, aby proces zielonej transformacji zachodził najsprawniej jak to możliwe, a do tego konieczne jest przemyślane i odpowiedzialne wydawanie środków z funduszy – argumentował Dominik Madej podczas wystąpienia. 

Miliardy na wyciągnięcie ręki

Kolejną prezentacji była autorstwa Krzysztofa Mrozka, eksperta ds. funduszy unijnych z Polskiej Zielonej Sieci.  Przybliżył on działaczom i działaczkom MSK architekturę Funduszy Europejskich. Przedstawił też możliwości lepszego wykorzystanie na zieloną transformację. 

Środki na zapewnienie zielonej transformacji są na wyciągnięcie ręki. Należy je tylko właściwie wydać – podkreślił Mrozek. Jak dodał, Polska może liczyć na ponad 140 miliardów euro z różnych unijnych instrumentów finansowych: 76 miliardów euro w ramach polityki spójności, ponad 58 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy oraz nawet 9 miliardów euro z Funduszu Modernizacyjnego. – Środki na powyższe działania należy przekierować m.in. z gigantycznych inwestycji w gaz ziemny oraz nadmiernych wydatków na rozbudowę dróg – podkreślił Mrozek podczas prezentacji. 

Niedostateczne wydatki na kolej 

Tematem kolejnej prezentacji były fundusze europejskie dla Dolnego Śląsku. Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju zwrócił m.in. uwagę na niskie wydatki na transport kolejowy oraz liczne pozornie korzystne inwestycje, które często nie służą wcale zielonej transformacji. Jedną z nich jest projekt Cyklostrady Śląskiej. To prawie 2000 km. dróg rowerowych, które zostaną wykorzystane głównie dla rozwoju turystyka z pominięciem transportowych potrzeb mieszkańców. Koszt inwestycji to ponad 800 mln. zł. 

Część warsztatowa 

Potem przyszła pora na część „warsztatową”, w której eksperci Polskiej Zielonej Sieci, podzieleni na podgrupy, rozmawiali z działaczkami i działaczami MSK. Krzysztof Smolnicki mówił o edukacji klimatycznej, Wojtek Szymalski o transporcie lokalnym, a Zuzanna Sasiak o OZE oraz społecznościach energetycznych. 

Społeczności energetyczne są tą formułą, która pozwala mieszkańcom i społecznościom lokalnym na wspólny zakup instalacji, podłączenie do sieci, wytwarzanie energii i dystrybuowanie jej pomiędzy sobą, jak również sprzedaż nadwyżek. Polskie prawo dopuszcza w tej chwili takie społeczności w postaci spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, ale na bardzo restrykcyjnych zasadach. Prawo europejskie, które powinniśmy wdrożyć już prawie rok temu, mówi o znacznie szerszych możliwościach działania dla energetyki wspólnotowej podkreślała  Zuzanna Sasiak, ekspertka ds. energetyki obywatelskiej.  

Warsztaty zakończył się ok. godziny 18. Na koniec kilka słów o komunikacji zabrał Piotr Chałubiński z Polskiej Zielonej Sieci.