To rewolucyjna zmiana. Komisja Europejska (KE) zaapelowała do państw członkowskich, by edukacja klimatyczna stała się centralnym elementem unijnych systemów kształcenia i szkolenia. Bruksela w oficjalnym dokumencie uwzględniła liczne wnioski organizacji pozarządowych i ekologów. – To pierwszy, ale bardzo istotny krok w dobrym kierunku – ocenia Krzysztof Mrozek, koordynator ds. funduszy unijnych z „Polskiej Zielonej Sieci”.  

Wniosek ma na celu – jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej – wsparcie państw członkowskich, szkół, uniwersytetów czy organizacji pozarządowych w zapewnianiu osobom uczącym się wiedzy i umiejętności związanych ze zmianami klimatu i ochroną środowiska. To zmiana rewolucyjna pod wieloma względami. Chodzi między innymi o:

  • zapewnianie osobom uczącym się, niezależnie od ich wieku, dostępu do edukacji ekologicznej
  • uznanie, że uczenie się na rzecz zrównoważenia środowiskowego zajmuje priorytetowe miejsce w programach kształcenia i szkolenia
  • uruchomienie krajowych i unijnych środków na rzecz inwestycji w zrównoważoną i zieloną infrastrukturę oraz szkolenia

Uwzględniono apele ekologów

Komisja Europejska uwzględniła w swoim apelu postulaty ekologów oraz organizacji pozarządowych w tym Polskiej Zielonej Sieci. Aktywiści pozarządowi brali udział w licznych naradach eksperckich oraz spotykali się na konsultacjach z unijnymi urzędnikami. Przyniosło to efekt.

Propozycja KE w znacznym stopniu pokrywa się z naszym stanowiskiem, które opublikowaliśmy w połowie września 2021 r. w dokumencie “Zielona transformacja musi być prospołeczna”.

Podkreślaliśmy w nim konieczność wsparcia kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach: ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym, obejmującej różnorodne grupy społeczne oraz potrzebę szerokiej oferty szkoleniową w obszarze ochrony klimatu i środowiska dla urzędników i pracowników firm. Umożliwiłoby to zapewnienie  odpowiedniego zaplecza intelektualnego i kadrowego dla dynamicznie rozwijającej się „zielonej” gospodarki, kształcenie specjalistów z nowych dziedzin oraz zrozumienie potrzeby głębokich zmian na rzeczy klimatu.

Krzysztof Mrozek

Przyjęty na początku roku wniosek Komisji to wielki sukces tych wszystkim, którzy od dawna zabiegali, by edukację klimatyczną uczynić kluczowym elementem systemów edukacji w Europie. To pierwszy, ale bardzo istotny krok w dobrym kierunku – ocenia Krzysztof Mrozek, koordynator ds. funduszy unijnych z „Polskiej Zielonej Sieci”.

Czekamy na decyzje państw UE

Wniosek Komisji musi zostać teraz omówiony przez państwa członkowskie, a następnie przyjęty przez ministrów edukacji UE. – Teraz czas na odważne decyzje Rady i państw członkowskich. Kryzys klimatyczny się nasila i nie mamy czasu do stracenia. Aby go zatrzymać, zielona transformacja nie może ograniczać się do sterowanego centralnie stawiania wiatraków czy zamykania kopalń. Potrzebujemy zaangażowania obywateli, a do niego konieczna jest edukacja klimatyczna z prawdziwego zdarzenia – podsumował Mrozek z PZS.