Program od 30 września do 5 listopada poddawany jest konsultacjom społecznym, ale Polska Zielona Sieć i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny współpracowały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego już od 24. lutego 2021 r. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021+ (FEW 2021+) to 1,671 mld euro, które zostaną wydane w najbliższych latach na gospodarkę, środowisko, transport, infrastrukturę i inicjatywy społeczne w regionie. Z Urzędem Marszałkowskim w lutym omawiane były założenia projektu Umowy Partnerstwa (UP) z punktu widzenia celów regionalnych Wielkopolski. Rozmowy miały charakter roboczy. A były istotne, bo to UP zdefiniuje, jak w latach 2021-2027 zostanie wydany cały unijny budżet dla Polski. Chodzi o 76 miliardów euro, czyli 349 miliardów złotych, z których przynajmniej 30 proc. środków musi zostać przeznaczonych na ochronę klimatu.

Na poziomie regionalnym to właśnie Urzędy Marszałkowskie są odpowiedzialne za programowanie wydatkowania funduszy europejskich. Dlatego kolejne spotkania robocze dotyczyły już projektu program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021+.

W ich trakcie rozmawiano m.in. o bioróżnorodności i gospodarce o obiegu zamkniętym, a potem określone zostały najważniejsze wyzwania dla Wielkopolski, czyli m.in.:

  • Przystosowanie społeczeństwa, środowiska i gospodarki do zmian klimatu oraz łagodzenie ich skutków;
  • Dbałość o jakość środowiska przyrodniczego i ochrona jego ograniczonych zasobów, w szczególności zasobów wody;
  • Wzrost efektywności energetycznej regionu, przyjaznej środowisku i mieszkańcom.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialni za wdrażanie programu regionalnego, zaprosili m.in. Polską Zieloną Sieć i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny do zaprezentowania uwag i rekomendacji dot. gotowego projektu FEW 2021+:

  • Uwzględnione zostały najistotniejsze dla PZS uwagi dot. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energetycznych, w tym rozwoju wspólnot energetycznych. 
  • Niestety nie uwzględnione zostały uwagi m.in. o wsparcie edukacji klimatycznej w regionie. 

PZS składał je jeszcze przed publicznym zaprezentowaniem projektu FEW 2021+. Dopiero niedawno, 30 września, objęły go konsultacje społeczne. Potrwają do 5 listopada, a uwagi można przesłać do Urzędu Marszałkowskiego pod tym linkiem. Do udziału w konsultacjach PZS będzie zachęcać m.in. w trakcie dyskusji i warsztatów dla ruchów oddolnych i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce.