Podczas warsztatu, który zorganizowaliśmy dla aktywistów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego (7. i 8. lipca 2021 r.),wspólnie pracowaliśmy nad uwagami do projektu programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (następca programu Wiedza Edukacja Rozwój – w skrócie POWER). Uwagi przekazaliśmy stronie rządowej 9. lipca.

Celem FERS jest m.in. wzmocnienie systemu ochrony zdrowia i edukacji, kształcenie kadr dla gospodarki, wsparcie realizacji polityki społecznej i zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w usługach publicznych. FERS ma się również przyczynić do rozwoju dialogu społecznego i obywatelskiego.

Razem z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym apelowaliśmy, by przy projektowaniu rozwiązań w nowym programie, urzędnicy uwzględnili szczególne okoliczności, w jakich przyszło nam żyć. Chodzi o kryzys klimatyczny, a w związku z tym, konieczność sprostania celom redukcji emisji gazów cieplarnianych wyznaczonych przez Unię Europejską. Transformacja energetyczna nie jest jedynie wyzwaniem rynkowym czy technologicznym możliwym do przezwyciężenia przy pomocy inwestycji infrastrukturalnych. Będzie miała ona także realny wymiar społeczny i dotyczyć będzie w zasadzie każdej sfery naszego życia. „Niestety w dokumencie jedynie w kilku miejscach pojawia się odniesienie do zielonej ekonomii, zeroemisyjności czy gospodarki obiegu zamkniętego. Zupełnie brakuje natomiast uwzględnienia transformacji energetycznej czy kryzysu klimatycznego w obszarze zdrowia, rynku pracy, szkolnictwa wyższego i nauki czy innowacji społecznych – piszą Polska Zielona Sieć i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. 

Autorzy zwrócili także uwagę, że budowa zielonej, niskoemisyjnej gospodarki to jeden z najważniejszych priorytetów UE w nadchodzącej perspektywie finansowej 2021-2027, w związku z czym powinien znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

 

pdf-icon-green

Uwagi do FERS