Doniesienia z trwającego właśnie – jubileuszowego – posiedzenia zarządu EBOR mocno rozczarowują. Oficjalnie bank wycofuje się z finansowania paliw kopalnych, ale tak naprawdę zostawia szeroko otwarte drzwi dla finansowania inwestycji w przesył, dystrybucję oraz wykorzystanie ropy i gazu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) obchodzi właśnie trzydzieste urodziny. To jednak nie czas na otwieranie szampana, lecz na refleksję i na krytyczną analizę swojego zaangażowania w zieloną transformację. Nie brakuje bowiem przykładów tego, że jubilat wspiera szkodliwe dla klimatu i praw człowieka przedsięwzięcia. Pisze o tym CEE Bankwatch Network w swoim nowym raporcie.

Polska Zielona Sieć jest w gronie 63 organizacji pozarządowych z Europy i Azji, które podpisały list otwarty do członków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wzywają one bank do odejścia od finansowania projektów, które szkodzą środowisku. Aby włączyć się w walkę ze zmianami klimatu, musi on niezwłocznie wycofać się z wspierania inwestycji zwiększających wykorzystanie paliw kopalnych.

Podczas trwającego właśnie dorocznego posiedzenia, bank powinien przekuć w czyny zapowiedzi swojego prezesa, Odile Renaud-Basso, i wprowadzić nowe procedury. Doniesienia z tego posiedzenia nie są jednak optymistyczne – choć członkowie banku zdecydowali o zmniejszeniu wsparcia dla branży paliw kopalnych, jednak całkowicie zrezygnowano wyłącznie z inwestycji w poszukiwania i wydobycie, pozostawiając zielone światło dla finansowania projektów dotyczących m.in. przesyłu, dystrybucji czy wytwarzania energii. EBOR na naszych oczach marnuje szansę na stanie się liderem wśród światowych banków rozwoju i dowiedzenie, że w 30. rocznicę działalności jest wciąż bankiem wspierającym transformację.

W lipcu planowane jest spotkanie przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych z prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Na pewno poruszymy na nim kwestię większej troski o klimat i środowisko naturalne. Jeżeli chcecie, abyśmy zadali w Waszym imieniu jakieś pytanie, piszcie na adres: krzysztofmrozek@zielonasiec.pl

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, to bank inwestycyjny z siedzibą w Londynie. Powstał w okresie wielkich przemian politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego celem jest wspieranie inwestycji, które pomagają w transformacji mniej zamożnych państw Europy i Azji. EBOR należy do 69 państw oraz Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, inwestując w projekty w 38 krajach, w tym Polsce. W ramach zaangażowania w Zieloną Transformację, EBOR wsparł ponad 2 tys. projektów kwotą około 36 mld euro, co w jego ocenie zredukuje emisje dwutlenku węgla o 104 mln ton rocznie. W 2019 roku inwestycje banku zwiększyły moc z OZE o 2,2 GW. Pośród 140 projektów o wartości 3,3 mld euro, które są obecnie realizowane w naszym kraju ze wsparciem EBOR, 21% (o wartości 703 mln euro) to inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę. Ponad 500 mln euro zostało przeznaczone na wsparcie efektywności energetycznej i OZE w Polsce ramach instrumentu Green Economy Financing Facility. Jednak od czasu podpisania Porozumienia Paryskiego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował na świecie ponad 4 mld euro (4,8 mld USD) w projekty związane z paliwami kopalnymi, co stawia jego wiarygodność jako “zielonego” banku pod znakiem zapytania.