Unia ocenia nasze plany odbudowy, które pełne są propozycji deregulujących proces oceny wpływu inwestycji na środowisko. Czy unijne miliardy mogą nam zaszkodzić?

W Komisji Europejskiej trwa proces oceny Krajowych Planów Odbudowy państw członkowskich, w tym polskiego. Złożenie takiego planu i jego akceptacja przez Komisję Europejską są niezbędne do otrzymania miliardowych środków z instrumentu na rzecz odbudowy i wspierania odporności (RRF). Podczas lektury planów organizacje pozarządowe z całej Europy trafiły na wiele zapisów, które mają na celu zwiększenie liczby inwestycji (np. w hydro infrastrukturę) oraz ich przyspieszenie, co może negatywnie wpłynąć na ochronę zarówno przyrody jak i praw obywatelskich w części krajów UE. Chodzi o unijną zasadę nieobniżania poziomu ochrony środowiska, która jest naszym zdaniem zagrożona.

Dziewięć organizacji z naszej części Europy, wraz z Europejskim Biurem Ochrony Środowiska postanowiły wyrazić swoje zaniepokojenie tym faktem w liście do instytucji europejskich. Nikt nie chce pozbawiać żadnego z państw członkowskich miliardów euro niezbędnych do odbudowy gospodarek po pandemii, jednak źle by się stało, gdyby pieniądze te posłużyły do niszczenia środowiska naturalnego i były wydawane poza wszelką kontrolą. Treść listu przetłumaczonego na język polski znajdziecie tutaj:pdf-icon-green

Zasada nieobniżania poziomu ochrony środowiska
w krajowych planach odbudowy
– list do instytucji europejskich