Jako obywatele możemy mieć wpływ na to, jak Polska wykorzysta unijne środki przyznane jej na lata 2021-2027. Wspólnie z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym zorganizowaliśmy webinar, którego celem było uporządkowanie wiedzy młodych aktywistów w kwestiach dotyczących funduszy unijnych. Mówiliśmy też o mankamentach projektu Umowy Partnerstwa, które zostały wychwycone przez ekspertów.

Webinar można obejrzeć tutaj.

Swoje wątpliwości dotyczące zapisów zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa przedstawiła m.in. Izabela Zygmunt (Polska Zielona Sieć oraz CEE Bankwatch Network) ekspertka w obszarze sprawiedliwej transformacji regionów górniczych. Podkreśliła  złożoność problemu i konieczność prowadzenia dalszych rozmów z rządem, nawet już po zakończeniu serii regionalnych konsultacji Umowy Partnerstwa, do których przeprowadzenia obligowały Polskę unijne przepisy. „Trzeba będzie dalej rozmawiać z rządem o tym, jakie cele klimatyczne, jakie cele Europejskiego Zielonego Ładu można będzie osiągnąć w ramach Umowy Partnerstwa” – oceniła Zygmunt.

Prócz Izabeli Zygmunt podczas webinaru swoje prezentacje przedstawili eksperci:

  • Paweł Głuszyński z Towarzystwa na Rzecz Ziemi – gospodarka odpadami oraz GOZ (gospodarka obiegu zamkniętego),
  • dr Marta Wiśniewska z Fundacji Greenmind, Polskiej Zielonej Sieci oraz Koalicji Ratujmy Rzeki – gospodarka wodna, ochrona bioróżnorodności oraz adaptacja do zmian klimatu,
  • Karol Trammer, autor książki „Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej” i redaktor czasopisma „Z biegiem szyn” – polityka transportowa. 
  • Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju, Polskiej Zielonej Sieci oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego – edukacja ekologiczna. 

Zagadnienia związane z edukacją ekologiczną są szczególnie ważne z punktu widzenia Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Smolnicki zaznaczył jednak, że trzeba o niej myśleć znacznie szerzej, niż tylko jako o obowiązkowych zajęciach w systemie edukacji. „Na przykład, jeżeli budujemy ścieżkę „rowerową, to możemy przy tej okazji wprowadzić pakiet działań edukacyjnych dotyczących ruchu rowerowego. Edukacja ekologiczna powinna być włączana we wszystkie działania realizowane w ramach Umowy Partnerstwa” – podkreślił. Podczas webinaru przedstawiliśmy także pozostałe postulaty zmian w projekcie Umowy Partnerstwa, który do 22. lutego podlega jeszcze konsultacjom społecznym. Uwagi do Umowy Partnerstwa można jeszcze zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na portalu Funduszy Europejskich.

Video icon

Webinar „Fundusze Europejskie dla Klimatu”