Pieniądze z tzw. funduszu odbudowy są przeznaczone przede wszystkim na zieloną transformację. Jej kluczowymi elementami będą poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii. Polska Zielona Sieć wskazuje jakich reform i programów Polska potrzebuje, by w tych dwóch obszarach środki unijne wydać dobrze.

Powstający właśnie (w kompletnej tajemnicy) Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to plan reform i inwestycji, za pomocą których Polska zamierza przeprowadzić zieloną odbudowę gospodarki po pandemii, wykorzystując do tego środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (tzw. funduszu odbudowy).

Plan ten powinien odnosić się do najważniejszych wyzwań polskiej transformacji energetycznej, wskazanych przez instytucje UE. Wśród nich na pierwszym miejscu znajdują się poprawa efektywności energetycznej i przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Do osiągnięcia tych dwóch celów potrzebne są zarówno reformy legislacyjne, jak i odpowiednie programy wsparcia.

W naszym opracowaniu wskazujemy, jak usunąć bariery regulacyjne spowalniające transformację Polski. Pokazujemy także, gdzie rozwój OZE natrafia na utrudnienia z powodu braku odpowiednich uregulowań. Proponujemy rozwiązania, które pozwolą zwiększyć odporność i elastyczność systemu energetycznego, tak by rosnący udział OZE w łącznym wolumenie wytwarzania energii nie zachwiał stabilnością sieci.

Wskazujemy również, jakie zmiany prawa i modyfikacje programu Czyste Powietrze są niezbędne, by termomodernizacja budynków w Polsce przebiegała szybciej i generowała większe oszczędności energii, w myśl zasady, że najtańsza jest energia zaoszczędzona. A wszystko zgodnie z przyjętą przez Unię Europejska zasadą pierwszeństwa dla efektywności energetycznej i z myślą o uwolnieniu Polek i Polaków od smogu oraz odblokowaniu potencjału oddolnej i obywatelskiej energetyki odnawialnej.

KPO energetyka - okładkaRekomendacje Polskiej Zielonej Sieci w obszarze efektywności energetycznej budynków i energetyki obywatelskiej do Krajowego Planu Odbudowy.