Szkolenie onlineChoć na noty koncepcyjne projektów w programie LIFE Komisja Europejska czeka do połowy lipca, warto dobrze wykorzystać czas i dostępne wsparcie, aby jak najlepiej przygotować swoją dokumentację. Już w przyszłym tygodniu NFOŚiGW organizuje otwarte szkolenia online dla wnioskodawców. Warto!

W czasie pandemii zdarzają się na szczęście również dobre wiadomości i są one doprawdy „na wagę pierwiastków ziem rzadkich”. Wszystko wskazuje na to, że obecny zarząd NFOŚIGW postanowił wrócić do gry i znów na serio pomagać polskim wnioskodawcom w skutecznym pozyskiwaniu środków na projekty środowiskowe z programu LIFE.

Tytułem wyjaśnienia dla niewtajemniczonych, Program LIFE (wcześniej LIFE+) to jedyny instrument finansowy UE poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz ochrony i adaptacji do zmian klimatu. Od 2008 roku rolę naszego Krajowego Punktu Konsultacyjnego pełni NFOŚiGW, oferując również dotacje na uzupełnienie wkładu finansowego.

Projekty w każdej kategorii tematycznej konkurują ze sobą nie w obrębie puli krajowej ale również z projektami z innych krajów, dofinansowanie przyznaje zaś Komisja Europejska w Brukseli.

Zmiany zmiany zmiany

LIFE(2)Ostatnie lata to były istne „dark ages” dla programu LIFE w Polsce. Utraciliśmy ciężko zapracowaną wysoką pozycję Polski, gdy na europejskich listach zwycięskich projektów kilkanaście było z Polski, niekiedy na czele stawki i cofnęliśmy się do stanu sprzed dekady, gdy z całej Polski przechodził 1 projekt.

Obecnie zarządzanie wsparciem dla wnioskodawców LIFE trafiło pod skrzydła mianowanego niedawno wiceprezesa NFOŚiGW, Artura Lorkowskiego. Wsparcie dla polskich wnioskodawców ma się opierać na pięciu filarach:

  • łączne dofinansowanie LIFE + NFOŚiGW dla wszystkich w wysokości do 95%
  • pożyczka na pokrycie kosztów niekwalifikowanych
  • skrócenie czasu rozpatrywania wniosku do 35 dni
  • ułatwienia we wnioskowaniu o krajowe wsparcie
  • wsparcie eksperckie na etapie przygotowania aplikacji

Offline –> online

Dzień informacyjny LIFE – impreza, która zawsze cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że NFOŚiGW musiał wynajmować wielkie sale konferencyjne, w tym roku z oczywistych przyczyn została odwołana.  Ponieważ jednak nieuchronnie zbliża się termin składania wniosków, NFOŚiGW zorganizował na szczęście 2 szkolenia online z przygotowywania wniosków do Programu LIFE:

  • 28 kwietnia (wtorek) szkolenie w obszarze Przyroda i różnorodność biologiczna
  • 29 kwietnia (środa) szkolenie w obszarze Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Oprócz pracowników NFOŚiGW, w wydarzeniach wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej (Maja Mikosińska i Małgorzata Piecha) oraz tzw. monitorzy projektów LIFE (Marta Kaczyńska i Zbigniew Karaczun)

Warto w tym miejscu nadmienić, że do tegorocznego naboru zostali zaproszeni wnioskodawcy z „niesławnego” (mówiąc bardzo eufemistycznie…) naboru 2015, kiedy to nowa Rada Nadzorcza NFOŚiGW, wbrew regulaminom i bez dania racji nie zatwierdziła przyznanego wcześniej dofinansowania.

Szkolenia online są pojemne, zatem nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że zgłaszać się można jeszcze do poniedziałku 27.04 włącznie.

Szczegółowe informacje oraz linki do formularzy rejestracyjnych znajdują się na stronie NFOŚiGW.

Webinarium dla wnioskodawców w obszarze ochrony klimatu, planowane jest na początek maja. Warto nasłuchiwać wieści z NFOŚiGW.