Organizacje członkowskie

Fundacja Ekorozwoju FER
ul. św. Wincentego 25A, 50-252 Wrocław
tel. 71 343 08 49, fax 71 344 59 48
e-mail: biuro@eko.wroc.pl
eko.wroc.pl

Federacja Zielonych GAJA
ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin
tel. 91 489 42 33, fax 91 489 42 32
e-mail: fzbiuro@gajanet.pl
gajanet.pl

Fundacja Biblioteka Ekologiczna
ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań
tel. 61 852 41 39, fax 61 852 82 76
e-mail: fbercee@gmail.com
be.eko.org.pl/

 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 03 11, fax 42 291 14 50
e-mail: office@zrodla.org
zrodla.org

Społeczny Instytut Ekologiczny
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa
tel./fax 22 668 97 92
e-mail: siebiuro@plusnet.pl
www.sie.org.pl

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju “Agro-Group”
ul. Ciepła 19 A, 15-472 Białystok
tel./fax 85 653 75 76
e-mail: biuroagro@wp.pl
www.agro-group.org

Towarzystwo dla Natury i Człowieka
ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin
tel./fax 81 743 71 04
e-mail: oikos@ekolublin.pl
www.ekolublin.pl

Stowarzyszenie “Tilia”
ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń
tel./fax 56 657 60 85
e-mail: tilia@tilia.org.pl
tilia.org.pl

www_ekoskop

Stowarzyszenie EKOSKOP
 ul. Strzelnicza 15/9, 35-103 Rzeszów
tel. 607 039 990
e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
www.ekoskop.rzeszow.pl

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn
tel./fax 55 261 22 16, 55 261 37 97
e-mail: sekretariat@ekokwidzyn.pl
ekokwidzyn.pl

www_aeris

Fundacja Aeris Futuro
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
tel. 726 546 000
e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
aerisfuturo.pl


Drukuj Drukuj