Organizacje członkowskie

.

Fundacja Ekorozwoju FER

ul. św. Wincentego 25A, 50-252 Wrocław

tel. 71 343 08 49

biuro@eko.wroc.pl

eko.wroc.pl

 

Federacja Zielonych GAJA

ul. 5 Lipca 45, 70-374 Szczecin

tel. 91 489 42 33

e-mail: fzbiuro@gajanet.pl

gajanet.pl

 

Fundacja Biblioteka Ekologiczna

ul. Kościuszki 79, 61-715 Poznań

tel. 61 852 41 39

e-mail: fbercee@gmail.com

be.eko.org.pl

 

Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”

ul. Zielona 27, 90-602 Łódź

tel. 42 632 03 11

e-mail: office@zrodla.org

zrodla.org

 

Społeczny Instytut Ekologiczny

ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa

tel. 22 668 97 92

e-mail: siebiuro@plusnet.pl

www.sie.org.pl

 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju “Agro-Group”

ul. Ciepła 19 A, 15-472 Białystok

tel.85 653 75 76

e-mail: biuroagro@wp.pl

www.agro-group.org

 

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

ul. Głęboka 8a, 20-612 Lublin

tel. 81 743 71 04

e-mail: oikos@ekolublin.pl

www.ekolublin.pl

 

Stowarzyszenie “Tilia”

ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń

tel. 56 657 60 85

e-mail: tilia@tilia.org.pl

tilia.org.pl

 

www_ekoskop Stowarzyszenie EKOSKOP

ul. Strzelnicza 15/9, 35-103 Rzeszów

tel. 607 039 990

e-mail: ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl

ekoskop.rzeszow.pl

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 261 22 16, 55 261 37 97

e-mail: sekretariat@ekokwidzyn.pl

ekokwidzyn.pl

 

www_aeris Fundacja Aeris Futuro

Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków

tel. 726 546 000

e-mail: biuro@aerisfuturo.pl

aerisfuturo.pl

 


Drukuj Drukuj